Υπολογίζοντας τις διαστάσεις & το βάρος

Πόσο μεγάλο είναι το πολύ μεγάλο; Διαβάστε εδώ όλα όσα χρειάζεστε να μάθετε για τις διαστάσεις και το βάρος των διεθνών αποστολών σας.

Υπολογίζοντας το ογκομετρικό βάρος

Μεγάλα, ελαφρά δέματα χρεώνονται με βάση το ογκομετρικό τους βάρος λόγω του χώρο που καταλαμβάνουν και όχι για το πραγματικό τους βάρος. Για να προσδιορίσετε το ογκομετρικό βάρος, υπολογίστε πρώτα τον όγκο του δέματός σας και στη συνέχεια πολλαπλασιάστε τον αριθμό αυτό με τον κατάλληλο συντελεστή μετατροπής.

Υπηρεσία

Συντελεστής μετατροπής

Express services

Πολλαπλασιάστε επί 200: Μήκος (m) x Πλάτος (m) x Ύψος (m) x 200

- Special Express

Μήκος (m) x Πλάτος (m) x Ύψος (m) x 200

- 9:00 Express

Μήκος (m) x Πλάτος (m) x Ύψος (m) x 200

- 10:00 Express

Μήκος (m) x Πλάτος (m) x Ύψος (m) x 200

- 12:00 Express

Μήκος (m) x Πλάτος (m) x Ύψος (m) x 200

- Express

Μήκος (m) x Πλάτος (m) x Ύψος (m) x 200

Economy services

Πολλαπλασιάστε επί 333: Μήκος (m) x Πλάτος (m) x Ύψος (m) x 333

- 12:00 Economy Express

Μήκος (m) x Πλάτος (m) x Ύψος (m) x 333

- Economy Express

Μήκος (m) x Πλάτος (m) x Ύψος (m) x 333

Περιορισμοί στις διαστάσεις & στο βάρος

Παρακάτω θα βρείτε έναν οδηγό για τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές διαστάσεων, βάρους και όγκου στις διεθνείς αποστολές. Το μέγιστο βάρος και οι μέγιστες διαστάσεις μπορεί εντούτοις να διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο προέλευσης ή προορισμού. Οι ισχύοντες περιορισμοί θα επιβεβαιωθούν όταν προγραμματίσετε μια αποστολή. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Express υπηρεσίες εντός Ευρώπης

Δείτε παρακάτω τους περιορισμούς στις διαστάσεις και στο βάρος για την Express υπηρεσία μας εντός Ευρώπης

 

09:00 Express

10:00 Express

12:00 Express

Express

Μέγιστες διαστάσεις: Μ x Π x Υ (μέτρα)

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

Μέγιστο βάρος τεμαχίου (όχι σε παλέτα)

30kg

30kg

70kg

70kg

Μέγιστο βάρος τεμαχίου (σε παλέτα)

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

500kg

500kg

Μέγιστο βάρος φορτίου

210kg

210kg

500kg

500kg

Economy Express υπηρεσίες εντός Ευρώπης

Δείτε παρακάτω τους περιορισμούς στις διαστάσεις και στο βάρος για την Economy Express υπηρεσία μας εντός Ευρώπης

 

12:00 Economy Express

Economy Express

Μέγιστες διαστάσεις: Μ x Π x Υ (μέτρα)

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

Μέγιστο βάρος τεμαχίου (όχι σε παλέτα)

70kg

70kg

Μέγιστο βάρος τεμαχίου (σε παλέτα)

500kg

1000kg

Μέγιστο βάρος φορτίου

500kg

7000kg

Intercontinental Express υπηρεσίες

Δείτε παρακάτω τους περιορισμούς στις διαστάσεις και στο βάρος για την Intercontinental Express υπηρεσία μας εντός Ευρώπης

 

09:00 Express

10:00 Express

12:00 Express

Express

Μέγιστες διαστάσεις: Μ x Π x Υ (μέτρα)

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

2.4 x 1.2 x 1.5

Μέγιστο βάρος τεμαχίου (όχι σε παλέτα)

30kg

30kg

70kg

70kg

Μέγιστο βάρος τεμαχίου (σε παλέτα)

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

500kg

500kg

Μέγιστο βάρος φορτίου

210kg

210kg

500kg

500kg

Intercontinental Economy Express υπηρεσίες

Δείτε παρακάτω τους περιορισμούς στις διαστάσεις και στο βάρος για την Intercontinental Εconomy Express υπηρεσία μας εντός Ευρώπης

 

12:00 Economy Express

Economy Express

Μέγιστες διαστάσεις: Μ x Π x Υ (μέτρα)

Μη διαθέσιμο

2.4 x 1.2 x 1.5

Μέγιστο βάρος τεμαχίου (όχι σε παλέτα)

Μη διαθέσιμο

70kg

Μέγιστο βάρος τεμαχίου (σε παλέτα)

Μη διαθέσιμο

1000kg

Μέγιστο βάρος φορτίου

Μη διαθέσιμο

1500kg