Χάρτης υποχρεώσεων καταναλωτή

ΕΕΤΤ

Χάρτης υποχρεώσεων προς τους χρήστες (καταναλωτές)

Η ΤΝΤ στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει το Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) με πρωταρχικό στόχο τη ρύθμιση των σχέσεών της με τους συναλλασσόμενους καταναλωτές, πελάτες της.


Ο Χ.Υ.Κ. εκτός από την βασική και υπεύθυνη πληροφόρηση σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που προσφέρει η ΤΝΤ, προσδιορίζει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις μεταξύ πελατών και Επιχείρησης, ώστε ο κάθε πελάτης της να μπορεί να ελέγχει την αξιοπιστία της Επιχείρησης και να αναζητά σε τυχόν περιπτώσεις που ευθύνεται η ΤΝΤ την προβλεπόμενη αποζημίωση.


Η ΤΝΤ μπορεί να εγγυηθεί το απόρρητο της αλληλογραφίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και των Νόμων του κράτους και να παρέχει τις υπηρεσίες της με την απαιτούμενη κατά περίπτωση εχεμύθεια για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, πελατών της.


Επισημαίνεται ότι οι υποχρεώσεις αυτές που αφορούν προϊόντα – υπηρεσίες που παράγει και προσφέρει η ΤΝΤ, απορρέουν τόσο από τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους, όσο και από τις Παγκόσμιες Συμβάσεις.


Η συνεχής προσπάθεια της ΤΝΤ για την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της εντατικοποιείται με την υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον Εκσυγχρονισμό της, ώστε και σήμερα και στο μέλλον να είναι εμφανής η παρουσία της σε κάθε πόλη της Ελλάδας και σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής του τόπου μας.

 

Χαρακτηριστικά της επιχείρησης


Η TNT Express αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της Ολλανδικής TNT NV, παρέχοντας στους πελάτες της υπηρεσίες ταχυμεταφορών, διεθνούς αλληλογραφίας και διαχείρισης εμπορευμάτων (logistics). Η παρουσία της ΤΝΤ Express στην Ελλάδα χρονολογείται από το 1989, διακινώντας καθημερινά τις αποστολές των πελατών της με ιδιόκτητο αεροσκάφος προς το εξωτερικό ή με τα 120 οχήματα που διαθέτει εντός Ελλάδος. Aπασχολεί 318 άτομα προσωπικό στα 5 υποκαταστήματά της σε Αθήνα, Καλλιθέα, Μαρούσι, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, ενώ διατηρεί ένα πλήρως οργανωμένο δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα.  Από τον Απρίλιο του 2008 η ΤΝΤ λειτουργεί στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Μαρκόπουλο Αττικής.

 

Παγκόσμια παρουσία


Απασχολούμε περισσότερους από 75.000 ανθρώπους Διαθέτουμε 26.000 οχήματα και 47 εμπορικά αεροσκάφη Το παγκόσμιο δίκτυό μας αριθμεί περισσότερα από 2.300 ιδιόκτητα σημεία παράδοσης, ενώ δραστηριοποιούμαστε σε 200 χώρες

 

Οι διακρίσεις μας

Η ΤΝΤ λειτουργεί με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες και διαθέτει τμήμα διασφάλισης ποιότητας από το 1997, επιδιώκει την συνεχή βελτίωση και υλοποιεί ετήσιες αυτο-αξιολογήσεις σε σχέση με το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM, με το οποίο διακρίθηκε το 2007 κερδίζοντας το βραβείο Ανάπτυξης και Ενεργούς Συμμετοχής Ανθρώπινου Δυναμικού.


“Investor in People” - Όλα για την ανάπτυξη των εργαζομένων Πρόκειται για διεθνές Πρότυπο που αναγνωρίζει τις εταιρίες για την επιτυχία και τη δέσμευση τους στην ανάπτυξη των ανθρώπων τους, σε συνάρτηση με την εταιρική στρατηγική. “ Best Workplaces Hellas 2006” - Ο καλύτερος εργοδότης Η ΤΝΤ Express Ελλάδος διακρίθηκε ανάμεσα στις 20 εταιρίες με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2006 (Best Workplaces Hellas 2006), με βάση το μοντέλο Great Place to Work. ISO 14001:2004 – 9001:2000 - “Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης” Η εταιρία πιστοποιήθηκε με το ISO 14001:2004, επιβραβεύοντας το σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία της, διαφοροποιούμενη έτσι από τον ανταγωνισμό. Επίσης, η ΤΝΤ έχοντας ως βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης να παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστες υπηρεσίες, που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, πιστοποιήθηκε και κατά το Πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000 με πλήρη συμμόρφωση προς τις κείμενες νομοθετικές κανονιστικές διατάξεις. Πιστοποίηση ΟΗSΑS – Ασφάλεια & Υγιεινή για τους εργαζόμενους Το Δεκέμβριο του 2005, η ΤΝΤ Express Ελλάδος πιστοποιήθηκε κατά τα Πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:1999, για ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, καλύπτοντας το σύνολο των εργασιακών χώρων της, στους οποίους απασχολούνται 318 εργαζόμενοι και επαναπιστοποιήθηκε με το νέο OHSAS 18001:2007 τον Μάρτιο 2009. SA 8000 Αποτελεί το Νούμερο 1ο «πιστοποιήσιμο» Πρότυπο σε θέματα Kοινωνικής Eυθύνης, το οποίο είναι σε πλήρη συνάφεια με τις απαιτήσεις των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labor Organization). Κύριος στόχος του προτύπου είναι η διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων το οποίο αποτελεί και το πλαίσιο μέσω του οποίου επαληθεύεται η «ηθική» παραγωγή προϊόντων ή / και παροχή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις.

 

Για τη σύνταξη του παρόντος Χ.Υ.Κ. λήφθηκε υπόψη :

 1. Οι διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.
 2. Οι σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Νόμος 2688/98.
 

Περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών & χρονικά όρια παρεχόμενων υπηρεσιών. Προϊόντα και υπηρεσίες εξωτερικού

Η ΤΝΤ προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες εντός της χώρας και στο εξωτερικό:

 

Αεροπορική Μεταφορά (Express)

 

Παράδοση εγγράφων, δεμάτων και φορτίων σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα «Χρόνοι Επίδοσης Ταχυδρομικών

Αντικειμένων».

 

Η υπηρεσία Express περιλαμβάνει:

 

Παραλαβή της αποστολής σε προσυμφωνημένο χρόνο Παράδοση στην πόρτα του παραλήπτη Aυτόματη επιβεβαίωση της παράδοσης (εάν ζητηθεί) Παραλαβή και παράδοση από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός εργάσιμων ωρών Ενημέρωση για την εξέλιξη της αποστολής μέσω του Internet στην διεύθυνση www.tnt.com, μέσω SMS και υπηρεσίες WAP Διαστάσεις και Βάρη Μέγιστο βάρος ανά πακέτο: 70 κιλά Μέγιστο βάρος σε παλέτα: 500 κιλά Μέγιστο βάρος ανά αποστολή: 500 κιλά Μέγιστες διαστάσεις: 240(Μ) * 150(Υ) * 120(Π) Μέγιστος Όγκος ανά αποστολή: 3m3 Οδική μεταφορά (Economy Express)

 

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται για βαριές και λιγότερο επείγουσες αποστολές σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα «Χρόνοι Επίδοσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων»

 

Η υπηρεσία Economy Express περιλαμβάνει:

 

Η αποστολή παραλαμβάνεται σε προσυμφωνημένο χρόνο Παραλαβή και παράδοση από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός εργάσιμων ωρών

 

Ενημέρωση για την εξέλιξη της αποστολής μέσω του Internet στην διεύθυνση www.tnt.com, μέσω SMS και υπηρεσίες WAP Αυτόματη επιβεβαίωση της παράδοσης (εάν ζητηθεί)

 

Διαστάσεις και Βάρη Εντός Ευρώπης Μέγιστο Βάρος ανά πακέτo: 70 κιλά Μέγιστο Βάρος σε παλέτα: 1000 κιλά Μέγιστο Βάρος ανά αποστολή: 7 τόνο Μέγιστες Διαστάσεις: 240(μ)*120(π)*180(υ) Μέγιστος όγκος ανά αποστολή: 30m3 Εκτός Ευρώπης Μέγιστο Βάρος ανά πακέτο: 70 κιλά Μέγιστο Βάρος σε παλέτα: 500 κιλά (ΗΠΑ: 70 κιλά) Μέγιστο Βάρος ανά αποστολή: 500 κιλά Μέγιστες Διαστάσεις: 180(μ)*120(π)*150(υ) Μέγιστος όγκος ανά αποστολή: 3m3 Επιπλέον Επιλογές για τις Υπηρεσίες Εξωτερικού

 

9:00 Express

Εγγυημένη παράδοση εγγράφων και δεμάτων πριν από τις 9:00 πμ σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις.

 

12:00 Express

Εγγυημένη παράδοση εγγράφων και δεμάτων πριν από τις 12:00 πμ σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις.

 

Προτεραιότητα

Προτεραιότητα στην παράδοση του αντικειμένου. Παρέχεται για έγγραφα και δέματα.

 

Χρέωση παραλήπτη

Εισαγωγή /εξαγωγή αποστολών με χρέωση παραλήπτη.

 

Υπηρεσίες εσωτερικού

Παράδοση εντός Ελλάδας:

 

Express: εγγυημένη παράδοση εγγράφων και δεμάτων την επόμενη ημέρα .

 

Επιπλέον επιλογές:

 

9:00 Express: εγγυημένη παράδοση εγγράφων και δεμάτων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας μέχρι τις 9:00 πμ

 

12:00 Express: εγγυημένη παράδοση εγγράφων και δεμάτων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας μέχρι τις 12:00 μμ

 

Υπηρεσία Αντικαταβολών: παράδοση δεμάτων με εμπορική αξία και είσπραξη και απόδοση του αντικειμένου στον αποστολέα.

 

Προτεραιότητα στην παράδοση του αντικειμένου. Παρέχεται για έγγραφα και δέματα.

 

Παράδοση εντός Αττικής και εντός Θεσσαλονίκης:

 

Express: εγγυημένη παράδοση εγγράφων και δεμάτων την επόμενη ημέρα.

 

Επιπλέον επιλογές:

9:00 Express: εγγυημένη παράδοση εγγράφων και δεμάτων σε συγκεκριμένους ταχυδρομικούς κωδικούς μέχρι τις 9:00 πμ

 

10:00 Express: εγγυημένη παράδοση εγγράφων και δεμάτων σε συγκεκριμένους ταχυδρομικούς κωδικούς μέχρι τις 10:00 πμ,

 

12:00 Express: εγγυημένη παράδοση εγγράφων και δεμάτων σε συγκεκριμένους ταχυδρομικούς κωδικούς μέχρι τις 12:00 μμ

 

12:00 Economy Express: εγγυημένη παράδοση εγγράφων και δεμάτων σε συγκεκριμένους ταχυδρομικούς κωδικούς μέχρι τις 12:00 μμ Η συγκεκριμένη υπηρεσία αξιοποιεί το ταχύτερο δίκτυο της Ευρώπης.

 

Υπηρεσία Αντικαταβολών: παράδοση δεμάτων με εμπορική αξία και είσπραξη και απόδοση του αντικειμένου στον αποστολέα.

 

Προτεραιότητα στην παράδοση του αντικειμένου. Παρέχεται για έγγραφα και δέματα.

 

Όλες οι Υπηρεσίες Εσωτερικού περιλαμβάνουν:

 

Παραλαβή της αποστολής σε προσυμφωνημένο χρόνο Παράδοση στην πόρτα του παραλήπτη Ενημέρωση για την εξέλιξη της αποστολής μέσω του Internet στην διεύθυνση www.tnt.com, μέσω SMS και υπηρεσίες WAP Αυτόματη επιβεβαίωση της παράδοσης εάν ζητηθεί Χρέωση Παραλήπτη εάν ζητηθεί

 

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

 

Intracity Same Day (Αυθημερόν παράδοση Αθήνα Θεσσαλονίκη)

 

Εγγυημένη αυθημερόν παράδοση εγγράφων και δεμάτων; εντός πόλεως.

 

Same day Premium Service Εγγυημένη παράδοση εγγράφων και δεμάτων στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

 

Same day Standard Service Για λιγότερο επείγουσες αποστολές αυθημερόν παράδοση της αποστολής εντός εργάσιμων ωρών

 

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο
 • Άμεση διάθεση κάθε είδους οχήματος, από μηχανή μεγάλου κυβισμού, έως φορτηγό.
 • Ευέλικτες διαδικασίες με προσυμφωνημένη χρέωση
 • Ενημέρωση για την πορεία της αποστολής σας και επιβεβαίωση παράδοσης (εάν ζητηθεί)
 

Intercity Same Day (Αυθημερόν παράδοση σε όλη την Ελλάδα)

 

Εγγυημένη αυθημερόν παράδοση εγγράφων και δεμάτων; σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

 

Same day Premium Service

 

Παράδοση στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα: δύο ώρες από την ώρα της παραγγελίας, συν το χρόνο της διαδρομής.

 

Same day Standard Service

 

Για λιγότερο επείγουσες αποστολές αυθημερόν παράδοση της αποστολής εντός εργάσιμων ωρών

 

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο
 • Άμεση διάθεση κάθε είδους οχήματος, από μηχανή μεγάλου κυβισμού, έως φορτηγό.
 • Ευέλικτες διαδικασίες με προσυμφωνημένη χρέωση
 • Ενημέρωση για την πορεία της αποστολής σας και επιβεβαίωση παράδοσης (εάν ζητηθεί)
 

TNT Sameday Europe (Αυθημερόν παράδοση στην Ευρώπη)

 

Εγγυημένη αυθημερόν παράδοση για έγγραφα και δέματα σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις.

 • 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο
 • Ασφάλιση μεταφοράς, εφόσον αυτό ζητηθεί
 • Επείγουσα Αλληλογραφία
 • Πλήρης ενημέρωση για την πορεία της αποστολής σας, καθώς και επιβεβαίωση παράδοσης (εάν αυτό ζητηθεί)
 • Πόλεις που εξυπηρετούνται:
 • Λονδίνο
 • Παρίσι
 • Άμστερνταμ
 • Βιέννη
 • Φραγκφούρτη
 • Και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης
 

Expo Service

 

Μεταφορά εκθεσιακού εξοπλισμού από και προς εκθέσεις και εκδηλώσεις

 

Χαρακτηριστικά

 • Διαθεσιμότητα όλες τις ώρες
 • Παράδοση σε προσυμφωνημένο χρόνο σε όλο τον κόσμο
 • Ενημέρωση για την κατάσταση της αποστολής σας μέσα από την σελίδα της ΤΝΤ στο Internet στην διεύθυνση www.tnt.com. ή με SMS Tracking
 • Υπηρεσίες Logistics
 

Art Transport - Μεταφορά Έργων Τέχνης

 • Παράδοση σε προσυμφωνημένο χρόνο σε όλο τον κόσμο
 • Διαθεσιμότητα  όλες τις ώρες
 • Υπηρεσίες Logistics
 • Ειδική συσκευασία
 • Ασφάλιση (εάν ζητηθεί)
 

Logistics – Αποθήκευση, Διανομή, Συσκευασία

 

Χαρακτηριστικά:

 • Αποθήκευση των αγαθών σε χώρο της ΤΝΤ για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα
 • Τα αντικείμενα μπορούν να είναι από μια παλέτα ή και να χωριστούν σε μικρότερα πακέτα, έτοιμα για παράδοση.
 • Προετοιμασία φυλλαδίων ή επιστολών
 • Συσκευασία για κάθε είδος αποστολής.
 • Εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να διεκπεραιώσει κάθε ανάγκη σας για συσκευασία
 • Δυνατότητα παράδοσης της αποστολής σε προκαθορισμένους παραλήπτες
 • Υπηρεσία Αντικαταβολής (εάν το επιθυμείτε).
 • Ενημέρωση για την διαθεσιμότητα των αποθηκευμένων ειδών
 • Ενημέρωση παράδοσης (εάν ζητηθεί)
 • Ασφάλιση για όλα τα αποθηκευμένα υλικά
 • Παράδοση σε όλη την Ελλάδα
 

Συσκευασία:

 • Ειδική συσκευασία για επικίνδυνα αγαθά
 • Παροχή Ξηρού Πάγου
 • Συσκευασία και ανά συσκευασία για παλέτες και μικρότερες αποστολές
 • Ειδική συσκευασία για μπουκάλια
 • Φακέλους (χαρτόνι)
 • Πλαστικούς Σάκους
 • Ξύλινα κιβώτια
 • Ειδική συσκευασία για αποστολές από τον ιατρικό τομέα
 

Επιπλέον Εξειδικευμένες Υπηρεσίες από την ΤΝΤ

 • Υπηρεσία Εκτελωνισμού: εκτελωνισμός και παράδοση των εισαγωγών και εξαγωγών σας από και προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • On Board Courier: παραλαβή και παράδοση από ειδικό υπάλληλο της ΤΝΤ
 • Ναύλωση Αεροσκαφών: παράδοση σε όλο τον κόσμο
 • Αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων με οικονομικότερους όρους
 • Μεταφορά Επικίνδυνων αγαθών
 

Pharma Service

 

Υπηρεσίες Ιατρικού & Φαρμακευτικού Κλάδου

 

Medpak THERMO - για ευαίσθητα σε αλλαγές θερμοκρασίας ιατρικά δείγματα και συνδυάζει παροχή ξηρού πάγου, ενισχυμένης συσκευασίας και μεταφορά.

 

Επιπλέον επιλογές

 • Λύσεις για Logistics
 • Εξειδίκευση σε συστήματα τεχνολογίας για έλεγχο παραγγελιών
 • Μεταφορά και παράδοση με τις υπηρεσίες της ΤΝΤ
 

Αποζημιώσεις

Ευθύνη της TNT και αποζημίωση ανασφάλιστων αποστολών

Περιορίζουμε την ευθύνη μας ως προς την όποια απώλεια, ζημία, ή καθυστέρηση της αποστολής σας ή του όποιου μέρους της, ως εξής:

 

α) Σε περίπτωση όπου η μεταφορά της αποστολής σας, ή μέρος της, πραγματοποιείται αποκλειστικά δια αέρος και ο προορισμός της ή κάποια ενδιάμεση στάση είναι σε μία άλλη χώρα εκτός αυτής της προέλευσης της αποστολής / αναχώρησης, τότε θα εφαρμοστεί ανάλογα το Σύμφωνο της Βαρσοβίας 1929 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της Χάγης 1955 ή /και το Πρωτόκολλο Νο. 4 του Μόντρεαλ (1975) ή το Σύμφωνο του Μόντρεαλ 1999. Αυτές οι διεθνείς συμφωνίες διέπουν και περιορίζουν την ευθύνη μας ως προς την απώλεια, τη ζημία ή την καθυστέρηση της αποστολής σας σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα 19 ανά κιλό (περίπου 20 € ανά κιλό μολονότι η τιμή του συναλλάγματος κυμαίνεται.).

 

β) Εάν η μεταφορά της αποστολής πραγματοποιηθεί αποκλειστικά οδικώς εντός, προς και από μία χώρα η οποία ανήκει στο Σύμφωνο Διεθνών Οδικών Μεταφορών Αγαθών 1956 (CMR), τότε η ευθύνη μας για την όποια απώλεια ή ζημία της αποστολής σας, ή του όποιου μέρους της, περιορίζεται σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα 8,33 ανά κιλό δηλαδή 10€ ανά κιλό ( μολονότι η τιμή του συναλλάγματος κυμαίνεται ). Σε περίπτωση καθυστέρησης, όπου μπορείτε να μας αποδείξετε ότι έχετε υποστεί ζημίες, η ευθύνη μας περιορίζεται στην επιστροφή της χρέωσης που μας καταβάλετε για τη μεταφορά, και αφορά την αποστολή ή το μέρος που καθυστέρησε.

 

γ) Εάν δεν ισχύει κάποια από τις παραπάνω συνθήκες και σε περίπτωση ευθύνης μας απέναντί σας για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της παράβασης της σύμβασης, της αμέλειας, του δόλου ή της υπερημερίας, η ευθύνη μας απέναντί σας για την όποια απώλεια, ζημία ή λανθασμένη παράδοση της αποστολής σας, ή του όποιου μέρους της περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς της αποστολής ή στο πραγματικό κόστος με το οποίο επιβαρυνθήκατε για να αποκτήσετε ή να επιδιορθώσετε το φορτίο ή το μέρος του που υπέστη ζημία, με ανώτερο όριο σε κάθε περίπτωση τα 17 ευρώ ανά κιλό έως του ποσού των 10.000 ευρώ ανά φορτίο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην οποία μπορείτε να αποδείξετε ότι υποστήκατε ζημία, η ευθύνη μας περιορίζεται στην επιστροφή του ποσού που μας καταβάλατε για τη μεταφορά του συγκεκριμένου φορτίου ή του μέρους που καθυστέρησε.

 

Με την πληρωμή της αποζημίωσης η ΤΝΤ υποκαθίσταται μέχρι του ποσού της αποζημίωσης σε όλα τα δικαιώματα του αποζημιωθέντος, για ενδεχόμενη προσφυγή είτε εναντίον του παραλήπτη, είτε εναντίον άλλου προσώπου.

 

Υποχρέωση της επιχείρησης, για την οποία ευθύνεται, είναι αυτή που απορρέει από το Χ.Υ.Κ. και από την μη εφαρμογή διατάξεων νόμων και διεθνών ταχυδρομικών συμβάσεων.

 

Αποδεδειγμένη αθέτηση υποχρέωσης είναι αυτή που προκύπτει ύστερα από διοικητική έρευνα των ελεγκτικών οργάνων της επιχείρησης.

 

Έντυπες αιτήσεις αναζήτησης και αιτήσεις αποζημιώσεων βρίσκονται στα γραφεία της ΤΝΤ.

 

Ο αποστολέας ή ο παραλήπτης μπορεί με την επίδειξη της απόδειξης παράδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου και την κατάθεση της αίτησης αναζήτησης και της αίτησης αποζημίωσης, στα γραφεία της ΤΝΤ, να πληροφορηθεί για την τύχη του εν λόγω αντικειμένου και στην περίπτωση που ευθύνεται η ΤΝΤ, σύμφωνα με τα παραπάνω να αποζημιωθεί.

 

Επισημαίνεται ότι την αποζημίωση δικαιούται ο αποστολέας ή ο παραλήπτης σε περίπτωση  που παραιτηθεί της σχετικής αξίωσης ο αποστολέας.

 

Η ΤΝΤ οφείλει να πληροφορήσει εντός προθεσμίας 2 (δύο) εβδομάδων τον αιτούντα με συστημένη επιστολή, για την τύχη του ταχυδρομικού αντικειμένου που παρέδωσε στην ΤΝΤ για διαχείριση.

 

Όταν πρόκειται για αναζήτηση αντικειμένων εξωτερικού η ΤΝΤ οφείλει να απαντήσει στον αιτούντα με συστημένη επιστολή, για την τύχη του αντικειμένου που απέστειλε, εντός προθεσμίας 2 (δύο) εβδομάδων από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αναζήτησης, με την προϋπόθεση ότι η Ξένη Ταχυδρομική Εταιρία έχει απαντήσει στην ΤΝΤ εντός των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης προθεσμιών.

 

Στην περίπτωση που πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τα παραπάνω η αποζημίωση καταβάλλεται από την ΤΝΤ στον αιτούντα εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της σχετικής απάντησης στην παραπάνω αίτηση αναζήτησης.

 

Ασφάλιση

Μπορείτε να αγοράσετε από την ΤΝΤ ασφάλιση έως την πλήρη αξία του δέματος ή του φορτίου σας (δεν ισχύει για έγγραφα) συμπληρώνοντας το σχετικό πλαίσιο στο συνοδευτικό δελτίο αποστολής και καταβάλλοντας το αντίτιμο που αναγράφεται, ώστε να καλύπτεστε έναντι παντός κινδύνου από απώλεια και ζημία στη διάρκεια της μεταφοράς έως του ποσού των 25,000 ευρώ ανά φορτίο.

 

Η ασφάλιση δεν καλύπτει πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα, φορητούς υπολογιστές, οθόνες plasma, κοσμήματα, χρήματα, υαλικά, πορσελάνες, έργα τέχνης, αντίκες, πολύτιμα έγγραφα (εκτός του κόστους επανεκτύπωσης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 16.2 των όρων και συνθηκών μεταφοράς) ή φιλμ, ταινίες, δίσκους, κάρτες μνήμης ή οποιοδήποτε αντικείμενο μεταφοράς δεδομένων ή εικόνας. Εάν αποστείλετε τέτοια αντικείμενα, σας συνιστούμε να φροντίσετε για την ασφάλιση τους.

 

Μπορείτε να αγοράσετε από την ΤΝΤ ασφάλιση για την ανακατασκευή, αναπαραγωγή, επανέκδοση ή κόστος επανεκτύπωσης ( συμπεριλαμβανομένου του κόστους των υλικών π.χ. χαρτιού συν του εύλογου εργατικού κόστους) των εγγράφων σας συμπληρώνοντας το σχετικό πλαίσιο στο συνοδευτικό δελτίο αποστολής και καταβάλλοντας το αντίτιμο που αναγράφεται, ώστε να καλύπτεστε έναντι παντός κινδύνου για απώλεια και ζημία στη διάρκεια της μεταφοράς έως του ποσού των 500€ ανά αποστολή. Κατάλογο με τα έγγραφα στα οποία προσφέρεται η εν λόγω ασφάλιση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή του υποκαταστήματος της TNT, οι οποίες αποδέχονται την μεταφορά τέτοιων αποστολών.

 

Οι παραπάνω όροι ασφάλισης δεν καλύπτουν αποθετικές ή ειδικές ζημιές ή καθυστερήσεις στη μεταφορά ή περιπτώσεις στις οποίες η απώλεια οφείλεται σε παράβαση εκ μέρους σας βάσει των όρων και προϋποθέσεων μεταφοράς.

 

Δεν καλύπτουν άλλες υπηρεσίες εκτός μεταφοράς.

 

Δεν είναι διαθέσιμοι σε ένα περιορισμένο αριθμό χωρών. Για τον κατάλογο με τις εν λόγω χώρες ή/και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων εταιρειών της TNT.

 

Μη αποδεκτά ταχυδρομικά αντικείμενα – απαγορεύσεις

Μη αποδεκτά από την επιχείρηση, όπου η μεταφορά ορισμένων εξ΄αυτών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών της ΤΝΤ:

 • Επικίνδυνα, εύθραυστα ή εκρηκτικά υλικά
 • Ναρκωτικά
 • Τρόφιμα, οινοπνευματώδη
 • Ζωντανά ή αποξηραμένα φυτά
 • Ζωντανά ή νεκρά ζώα
 • Καλλυντικά
 • Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι ή πιστοποιητικά
 • Έργα τέχνης, αντίκες
 • Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι
 • Χρυσός ή ασήμι σε οποιαδήποτε μορφή
 • Χρήματα , τίτλοι, νομίσματα, πιστωτικές κάρτες, συνάλλαγμα, επιταγές
 • Άλλες διαπραγματεύσιμες αξίες
 • Πολιτικά υλικά
 • Υλικά τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως προσβλητικά ή πορνογραφικά

Περιορισμοί:

 • α) Στο βάρος ως προς το μέγιστο βάρος, διαστάσεις και όγκο ανά αποστολή.
 • β) Η αξία κάθε αποστολής δεν ξεπερνά τα 25,000 ευρώ.

 

Περιπτώσεις μη ευθύνης των ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

Απαριθμούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες η ταχυδρομική επιχείρηση δεν έχει ευθύνη:

 

1.για την όποια αποθετική ή ειδική ζημία ή απώλεια (συμπεριλαμβανομένων της απώλειας εσόδων, κερδών, αγοράς, φήμης, της χρήσης των περιεχομένων ή της απώλειας μίας ευκαιρίας) ή όποια άλλη έμμεση ζημία που προκύπτει από την απώλεια, την ζημία, την καθυστέρηση, τη λανθασμένη παράδοση ή τη μη παράδοση της αποστολής έστω και αν γνωρίζαμε την πιθανότητα μιας τέτοιας ζημίας ή απώλειας.

 

2.εάν η αποστολή, ή κάποιο μέρος της χαθεί, καταστραφεί, καθυστερήσει ή παραδοθεί λανθασμένα ή και καθόλου ως αποτέλεσμα συνθηκών εκτός ελέγχου μας όπως :

 • Φυσικά φαινόμενα συμπεριλαμβανομένων των σεισμών, κυκλώνων, καταιγίδων, πλημμύρων, πυρκαγιών, ασθενειών, ομίχλης, χιονοπτώσεων, παγετώνων.
 • Λόγοι ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένων των πολέμων, ατυχημάτων, εχθρικών πράξεων, απεργιών, εμπάργκο, αεροπειρατειών, τοπικών διαμαχών, κοινωνικών κινητοποιήσεων.
 • Λόγοι εθνικών ή τοπικών διακοπών στα εναέρια ή ξηράς μεταφορικά δίκτυα, ή για μηχανικές βλάβες σε μεταφορικά μέσα ή μηχανήματα.
 • Αφανή ή ενυπάρχοντα ελαττώματα στα περιεχόμενα της αποστολής.
 

3.αν τα περιεχόμενα της αποστολής αποτελούνται από κάποιο απαγορευμένο είδος παρά το γεγονός ότι ίσως έχουμε αποδεχθεί την αποστολή κατά λάθος.

 

4.για αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του πελάτη/ καταναλωτή ή τρίτου προσώπου.

 

5.για μη υλοποίηση της υποχρέωσης της επιχείρησης εξαιτίας υπαιτιότητας ή επιθυμίας του πελάτη.

 

6.για μη υλοποίηση της υποχρέωσης της επιχείρησης εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων άλλων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται η επιχείρηση.

 

7.για μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του πελάτη/ καταναλωτή.

 

8.για την απώλεια ή ζημία που είναι το αποτέλεσμα της φύσης ή της συσκευασίας του αντικειμένου.

 

Τιμοκατάλογος παρεχόμενων υπηρεσιών

Ο τιμοκατάλογος της ΤΝΤ είναι στην διάθεση παντός ενδιαφερομένου.

 

Εξυπηρέτηση Πελατών

Το πρόγραμμα των εργάσιμων ημερών και των ωρών συναλλαγής της ΤΝΤ για την εξυπηρέτηση πελατών καταρτίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της, καθώς και τις εκάστοτε υφιστάμενες δυνατότητες της Επιχείρησης.

 

Για την κατάρτιση του παραπάνω προγράμματος η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια όπως την περίοδο του έτους (χειμερινό-θερινό ωράριο, περίοδος Χριστουγέννων κ.λ.π), το χαρακτήρα της περιοχής (αστική, εμπορική κ.λ.π.) τον όγκο της ταχυδρομικής κίνησης της περιοχής, κ.λ.π.

 

Το ωράριο λειτουργίας των γραφείων της ΤΝΤ είναι τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα- Παρασκευή) από 8:00-19:00.

 

Όροι διαχείρισης των ανεπίδοτων ταχυδρομικών αντικειμένων

Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία η οποία ακολουθείται για την διαχείριση και διαφύλαξη των ανεπίδοτων αντικειμένων. Από την στιγμή που κάποια αποστολή δεν μπορεί να επιδοθεί στον εκάστοτε παραλήπτη για διαφόρους λόγους τότε η αποστολή κρατείται στις αποθήκες και γίνεται επικοινωνία με τον σταθμό αποστολής της ΤΝΤ για να ενημέρωση και για να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία για την επίδοση της. Αντίστοιχα ενημερώνεται και ο αποστολέας. Σε περίπτωση όπου δεν μπορούμε να παραδώσουμε την Αποστολή, θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε ένα σημείωμα στη διεύθυνση του παραλήπτη, ενημερώνοντας τον για τη σχετική προσπάθεια και για το που βρίσκεται η Αποστολή. Εάν μετά από μία ακόμη προσπάθεια δεν πραγματοποιηθεί η παράδοση ή ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει την Αποστολή τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα συμφωνήσουμε ως προς τις περαιτέρω ενέργειες. Συμφωνείτε να μας καταβάλετε τα έξοδα τα οποία θα υποστούμε κατά την προώθηση, τη διάθεση ή την επιστροφή της Αποστολής καθώς και τις δικές μας χρεώσεις (εάν υφίστανται) για την πραγματοποίηση μίας τρίτης ή και άλλης προσπάθειας παράδοσης. Εάν δεν λάβουμε οδηγίες από εσάς, μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τη δεύτερη προσπάθεια παράδοση της αποστολής, συμφωνείτε ότι μπορούμε να καταστρέψουμε ή να πωλήσουμε τα περιεχόμενα της αποστολής σας χωρίς καμία επιπλέον ευθύνη απέναντι σας.

 

Όροι και συνθήκες μεταφορών και άλλων υπηρεσιών

Όλες οι αποστολές και οι υπηρεσίες υπόκεινται

 

στους Όρους και Συνθήκες Μεταφορών και άλλων Υπηρεσιών που αναγράφονται στο πίσω μέρος κάθε φορτωτικής.

 

Συμπεριφορά – Σεβασμός – Ευπρέπεια προσωπικού

Το προσωπικό της ΤΝΤ είναι υποχρεωμένο να επιδεικνύει τον αρμόζοντα σεβασμό έναντι των συναλλασσομένων πελατών του κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του. Διαπιστωμένες υπηρεσιακές παραβάσεις του προσωπικού σε θέματα συμπεριφοράς ελέγχονται αυστηρά από την εταιρία με την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του υπαίτιου προσωπικού.

 

Παράπονα των πελατών κατά του προσωπικού για ανάρμοστη συμπεριφορά γίνονται προφορικά στην Διεύθυνση Προσωπικού της εταιρίας ή με την υποβολή έντυπης αναφοράς παραπόνων ή και απλής έγγραφης αναφοράς προκειμένου αυτή να χρησιμεύσει ως στοιχείο διοικητικής έρευνας σε βάρος του υπαίτιου προσωπικού.

 

Έντυπες αναφορές παραπόνων βρίσκονται στα γραφεία της έδρας της εταιρίας.

 

Στην περίπτωση κατάθεσης αναφοράς σύμφωνα με τα παραπάνω ο παραπονούμενος πελάτης είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με τα ελεγκτικά όργανα της επιχείρησης, εφόσον τούτο του ζητηθεί για τον ανωτέρω λόγο.

 

Η ΤΝΤ οφείλει να πληροφορήσει τον παραπονούμενο πελάτη, ο οποίος έχει ενεργήσει σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, για τα αποτελέσματα της διοικητικής έρευνας και την τυχόν άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του υπαιτίου υπαλλήλου της επιχείρησης.

 

Σύσταση γραφείου πληροφόρησης

Για την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων πελατών σχετικά με κάθε απορία, πρόβλημα ή παράπονο που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση του, συστήνεται και λειτουργεί στην έδρα της επιχείρησης, στην Αθήνα, Τμήμα Πληροφόρησης Πελατών.

 

Η επιχείρηση οφείλει να απαντήσει εντός 20 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής επιστολής του Πελάτη, που αφορά οποιοδήποτε θέμα εξυπηρέτησης του, μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.

 

Εάν η απάντηση δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να είναι οριστική, η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον πελάτη για την διαδικασία που θα ακολουθήσει για την επίλυση του προβλήματος του στα πλαίσια του παρόντος Χ.Υ.Κ., των κανονιστικών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας, καθώς επίσης να τον πληροφορήσει οριστικά σύμφωνα με τα παραπάνω μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας.

 

Η παρούσα υποχρέωση της επιχείρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που προβλέπονται διαφορετικά από τον παρόντα Χ.Υ.Κ. ή την κείμενη νομοθεσία.

 

Ο αριθμός τηλεφώνου και το ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας των πελατών με την ΤΝΤ βρίσκεται αναρτημένο σε εμφανές σημείο των γραφείων της.

 

Επιτροπή επίλυσης διαφόρων

Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των συναλλασσόμενων πελατών και της επιχείρησης και αφού ο πελάτης δεν έχει επιλύσει οριστικά το πρόβλημα του με το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης για την Πληροφόρηση των Πελατών, οφείλει να απευθυνθεί σχετικά με απλή έγγραφη αίτηση του στην διεύθυνση της επιχείρησης και να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς του από την αρμόδια Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό.

 

Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών αποτελείται από μέλη της Διοίκησης της FEDEX EXPRESS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με τη συμμετοχή εκπροσώπου των χρηστών και υπάρχει η δυνατότητα παράστασης και του ενδιαφερόμενου.

 

Διαφορά είναι η αποδεδειγμένη αθέτηση από την επιχείρηση του παρόντος Χ.Υ.Κ.

 

Με την διαδικασία αυτή η επιχείρηση οφείλει να απαντήσει οριστικά στον καταναλωτή για την υπόθεση του μέσα σε προθεσμία ένα μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης.

 

Η παραπάνω αίτηση για την επίλυση της διαφοράς μπορεί να κατατεθεί και στους κατά τόπους αντιπροσώπους της ΤΝΤ και οι οποίοι οφείλουν να διαβιβάσουν άμεσα την αίτηση στα Κεντρικά γραφεία της ΤΝΤ για την περαιτέρω διερεύνηση της και απάντηση στον αιτούντα.

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν οδηγηθεί ενώπιον των Δικαστηρίων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Θα δίνεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες έναντι των άλλων χρηστών/ καταναλωτών εφόσον δηλωθεί η ιδιαιτερότητα τους.

 

Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών

Η ΤΝΤ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξυπηρετεί τους πελάτες κατά τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Για αυτό τον λόγο για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις της με τους Πελάτες οφείλει να χρησιμοποιεί απλουστευμένες, ταχύρυθμες και σαφείς διαδικασίες μέσα στα πλαίσια των Νόμων της Πολιτείας και των Διεθνών Ταχυδρομικών Συμβάσεων, εκπαιδεύοντας και επιμορφώνοντας κατάλληλα το προσωπικό της.

 

Συντηρηση ταχυδρομικου δικτυου

 

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να συντηρεί σε καλή κατάσταση τα μέσα και τις εγκαταστάσεις της επισκευάζοντας και αποκαθιστώντας κάθε βλάβη ή ανωμαλία που επηρεάζει την εξυπηρέτηση των πελατών της.

 

Στις περιπτώσεις βλαβών, ανωμαλιών, ή εξωγενών παρεμβάσεων που προκαλούν ανωμαλία στην λειτουργία του δικτύου, η ΤΝΤ είναι υποχρεωμένη να προβαίνει στην άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας, ενεργώντας σύμφωνα με τους Νόμους της Πολιτείας και τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις ασφαλείας.

 

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υπηρεσιών

Μέσα στους γενικότερους στόχους της επιχείρησης, είναι ο διαρκής εκσυγχρονισμός της και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του.

 

Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τους στόχους βελτίωσης των χρόνων επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων.

 

Η εισαγωγή νέων υπηρεσιών – προϊόντων που θα λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και θα στηρίζονται στα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας.

 

Η ύπαρξη ικανοποιητικού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών.

 

Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της τεχνολογικής υποδομής (αυτοματοποίηση διαλογής ταχυδρομικών αντικειμένων περιοχής Αθηνών και Θεσ/κης και σύνδεση διαλογής με προγράμματα διαβιβάσεων).

 

Καθιέρωση συστηματικών διαδικασιών για την υλοποίηση ολοκληρωμένης πολιτικής πληροφοριακών συστημάτων που θα παρέχουν πλήρη υποστήριξη στο σύνολο των διαδικασιών της ΤΝΤ σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο.

 

Αναβάθμιση της πολιτικής ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης με βάση την νέα οργανωτική δομή της ΤΝΤ και την αύξηση της παραγωγικότητας με την χρήση νέων τεχνολογιών.

 

Περιπτώσεις που δεν ισχύει ο Χ.Υ.Κ.

Ο Χ.Υ.Κ. δεν ισχύει στις περιπτώσεις :

 • Ανωτέρας βίας και ιδιαίτερα σε έκτακτα γεγονότα των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της Επιχείρησης (απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συγκοινωνιακές, τηλεπικοινωνιακές συνθήκες κ.λ.).
 • Εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια ταχυδρομικών αντικειμένων.
 • Αδυναμία πρόσβασης οργάνου της επιχείρησης στο ακίνητο που οφείλεται στον πελάτη (αποστολέα ή παραλήπτη) ή οποιονδήποτε τρίτο.
 • Μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων πελατών (στις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων μεταξύ της ΤΝΤ και πελατών). 
 • Ενεργειών που είναι αντίθετες με τους Νόμους του Κράτους.
 • Μη υλοποίησης της υποχρέωσης της ΤΝΤ εξαιτίας της υπαιτιότητας ή επιθυμίας του πελάτη.
 • Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος.
 • Μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του πελάτη που δεν προβλέπεται.
 • Μη υλοποίησης της υποχρέωσης της ΤΝΤ εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων άλλων φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.
 • Αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του πελάτη ή τρίτου προσώπου.
 • Αποδεδειγμένης αδυναμίας της Επιχείρησης
 • Ο παρών χάρτης ισχύει και καλύπτει όλους τους αντιπροσώπους του Εθνικού Δικτύου οι οποίοι διακινούν αντικείμενα με voucher της ΤΝΤ.