Επίναυλος καυσίμων στην Ευρώπη

(Εκτός του Ηνωμενου Βασιλείου και της Ιρλανδίας)

Η ΤΝΤ εφαρμόζει επίναυλο καυσίμων βάσει δείκτη σε όλες τις αποστολές. Ισχύουσες χρεώσεις επίναυλου καυσίμων:

2 Δεκεμβρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018: 19,0%

28 Οκτωβρίου 2018 - 1 Δεκεμβρίου 2018: 18,5%

O επίναυλος καυσίμου της ΤΝΤ υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή (γαλονιού) των καυσίμων του U.S. Gulf Coast (USGC) για τα καύσιμα Jet τύπου κηροζίνης.  Στο παρελθόν, υπολογιζόταν μηναίως με βάση τον στρογγυλοποιημένη μέση τιμή του ενός γαλονιού καυσίμου Jet τύπου κηροζίνης, όπως αναφέρεται από τη Διοίκηση Πληροφορών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA). Για να κατεβάσετε τoν τελευταίο πίνακα, μεταβείτε εδώ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, ο επίναυλος καυσίμου της ΤΝΤ θα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Η προσαύξηση του καυσίμου θα προσαρμόζεται με βάση την τρέχουσα τιμή (γαλονιού) των καυσίμων του U.S. Gulf Coast (USGC) για τα καύσιμα Jet τύπου κηροζίνης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Σημειώστε ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση δύο μηνών κατά την εφαρμογή του δείκτη προσαύξησης καυσίμων. Για παράδειγμα, η προσαύξηση καυσίμου για τον μήνα Απρίλιο θα δημοσιευθεί την δεύτερη εβδομάδα του Μαίου και θα χρησιμοποιηθεί για να υπολογισθεί ο επίναυλος καυσίμου για τον μήνα Ιούνιο.

 

Η TNT διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον δείκτη στον οποίο βασίζεται ο υπολογισμός του επίναυλου καυσίμων, καθώς και τον αντίστοιχο πίνακα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Τόσο το ποσό όσο και η διάρκεια ισχύος του επίναυλου θα καθορίζονται αποκλειστικά από την ΤΝΤ. Αν η τιμή του επίναυλου καυσίμου ανέβει πάνω από τη μέγιστη τιμή ή πέσει κάτω από την ελάχιστη τιμή ή υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού, ο παραπάνω πίνακας θα ενημερωθεί.

 

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας για τις τελευταίες ενημερώσεις.