Επίναυλος καυσίμου στην Ευρώπη


Η TNT εφαρμόζει έναν επίναυλο καυσίμου σε όλες τις αποστολές, βάσει συντελεστή. Βασίζεται στην τρέχουσα τιμή του καυσίμου αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης του Κόλπου των ΗΠΑ (USGC) (όπως δημοσιεύεται  εδώ, από τον οργανισμό Energy Information Agency των ΗΠΑ).

Εβδομάδα

Εβδομαδιαία τιμή

Δολάριο ανά γαλόνι

Επίναυλος καυσίμου

Όλες οι υπηρεσίες


Από τις 27 Νοεμβρίου 2023, ο επίναυλος καυσίμου TNT θα προσαρμόζεται σε εβδομαδιαία βάση σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

TNT - Ευρώπη

Εύρος τιμής

Δολάριο ανά γαλόνι *

Επίναυλος καυσίμου

* τουλάχιστον – αλλά λιγότερο από

Η ισχύς του συντελεστή επίναυλου καυσίμων θα εφαρμόζεται με καθυστέρηση δύο εβδομάδων. Για παράδειγμα, ο επίναυλος για τις 21 Ιανουαρίου 2019 βασίστηκε στη μέση τρέχουσα τιμή που καταγράφηκε στις 11 Ιανουαρίου. Οι αλλαγές στον επίναυλο καυσίμου τίθενται σε ισχύ κάθε Δευτέρα. Οι πληροφορίες επίναυλου καυσίμου για κάθε εβδομάδα θα είναι διαθέσιμες κατά προσέγγιση κάθε Παρασκευή, πριν από την εφαρμογή του επίναυλου.

Μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας του δείκτη τιμής καυσίμων και της ανάρτησης του επίναυλου καυσίμου. Η TNT ενδέχεται να εφαρμόσει την ισχύ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν η καταγραφή του επίναυλου καυσίμου καθυστερήσει να προστεθεί στη σελίδα eia.gov.

Η ΤΝΤ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τον συντελεστή του επίναυλου καυσίμου και τον πίνακα χωρίς προειδοποίηση. Το ποσό και η διάρκεια του επίναυλου θα καθορίζονται αποκλειστικά από την ΤΝΤ. Αν ο επίναυλος καυσίμου αυξηθεί πάνω από τη μέγιστη αξία ή πέσει κάτω από την ελάχιστη αξία ή υπάρξουν αλλαγές στους καθοριστικούς παράγοντες, ο παραπάνω πίνακας ενημερώνεται.

Από τις 2 Ιανουαρίου 2023, η ισχύουσα επιρόσθετη επιβάρυνση για το χειρισμό AHS (Συσκευασία ή Βάρος) θα συνυπολογίζεται κατά την αξιολόγηση της επιβάρυνσης καυσίμου για κάθε αποστολή TNT. 

Η επιβάρυνση καυσίμου για κάθε αποστολή TNT υπολογίζεται με βάση την καθαρή τιμή μεταφοράς και τις παρακάτω αναφερόμενες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά:      

 

  • Υπέρβαση διαστάσεων
  • Μη μεταφερόμενα σε ταινιόδρομο
  • Ειδικός Χειρισμός/Μη στοιβάσιμες αποστολές
  • Υπηρεσία παραλαβής/ παράδοσης σε απομακρυσμένες περιοχές
  • Χρέωση Παραλήπτη (RPF) διεθνών αποστολών μόνο
  • Παραδόσεις σε διευθύνσεις κατοικίας (διεθνών αποστολών μόνο)
  • Διαχείριση αποστολών με λανθασμένη διεύθυνση
  • ΝΕΟ: Επιπρόσθετη χρέωση για το χειρισμό AHS - Συσκευασία
  • ΝΕΟ: Επιπρόσθετη χρέωση για το χειρισμό AHS - Βάρος

Από τις 27 Νοεμβρίου 2023, ο επίναυλος καυσίμου ΤΝΤ θα αυξηθεί. Ο ενημερωμένος πίνακας θα είναι διαθέσιμος από τις 24 Νοεμβρίου.

Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με τον επίναυλο καυσίμων, σας προτείνουμε να ενημερώνεστε τακτικά σε αυτήν τη σελίδα.