Επίναυλος καυσίμου στην Ευρώπη


Η TNT εφαρμόζει έναν επίναυλο καυσίμου σε όλες τις αποστολές, βάσει συντελεστή. Βασίζεται στην τρέχουσα τιμή του καυσίμου αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης του Κόλπου των ΗΠΑ (USGC) (όπως δημοσιεύεται  εδώ, από τον οργανισμό Energy Information Agency των ΗΠΑ).

Εβδομάδα

Εβδομαδιαία τιμή

Δολάριο ανά γαλόνι

Επίναυλος καυσίμου

Όλες οι υπηρεσίες


Από την 1η Αυγούστου 2022, ο επίναυλος καυσίμου της ΤΝΤ θα προσαρμόζεται κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

TNT - Ευρώπη

Εύρος τιμής

Δολάριο ανά γαλόνι *

Επίναυλος καυσίμου

* τουλάχιστον – αλλά λιγότερο από

Η ισχύς του συντελεστή επίναυλου καυσίμων θα εφαρμόζεται με καθυστέρηση δύο εβδομάδων. Για παράδειγμα, ο επίναυλος για τις 21 Ιανουαρίου 2019 βασίστηκε στη μέση τρέχουσα τιμή που καταγράφηκε στις 11 Ιανουαρίου. Οι αλλαγές στον επίναυλο καυσίμου τίθενται σε ισχύ κάθε Δευτέρα. Οι πληροφορίες επίναυλου καυσίμου για κάθε εβδομάδα θα είναι διαθέσιμες κατά προσέγγιση κάθε Παρασκευή, πριν από την εφαρμογή του επίναυλου.

Μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας του δείκτη τιμής καυσίμων και της ανάρτησης του επίναυλου καυσίμου. Η TNT ενδέχεται να εφαρμόσει την ισχύ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν η καταγραφή του επίναυλου καυσίμου καθυστερήσει να προστεθεί στη σελίδα eia.gov.

Η ΤΝΤ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τον συντελεστή του επίναυλου καυσίμου και τον πίνακα χωρίς προειδοποίηση. Το ποσό και η διάρκεια του επίναυλου θα καθορίζονται αποκλειστικά από την ΤΝΤ. Αν ο επίναυλος καυσίμου αυξηθεί πάνω από τη μέγιστη αξία ή πέσει κάτω από την ελάχιστη αξία ή υπάρξουν αλλαγές στους καθοριστικούς παράγοντες, ο παραπάνω πίνακας ενημερώνεται.

Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με τον επίναυλο καυσίμων, σας προτείνουμε να ενημερώνεστε τακτικά σε αυτήν τη σελίδα.