Επίναυλος καυσίμου στην Ευρώπη


Η TNT εφαρμόζει έναν επίναυλο καυσίμου σε όλες τις αποστολές, βάσει συντελεστή. Βασίζεται στην τρέχουσα τιμή του καυσίμου αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης του Κόλπου των ΗΠΑ (USGC) (όπως δημοσιεύεται  εδώ, από τον οργανισμό Energy Information Agency των ΗΠΑ).

Εβδομάδα

Εβδομαδιαία τιμή

Δολάριο ανά γαλόνι

Επίναυλος καυσίμου

Όλες οι υπηρεσίες


Στο παρελθόν, ο επίναυλος καυσίμου μεταβαλλόταν κάθε μήνα. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, ο επίναυλος καυσίμου της ΤΝΤ θα προσαρμόζεται κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

TNT - Ευρώπη

Εύρος τιμής

Δολάριο ανά γαλόνι

Επίναυλος καυσίμου

Η ισχύς του συντελεστή επίναυλου καυσίμων θα εφαρμόζεται με καθυστέρηση δύο εβδομάδων. Για παράδειγμα, ο επίναυλος για τις 7 Ιανουαρίου 2019 θα βασίζεται στη μέση τρέχουσα τιμή που καταγράφηκε στις 28 Δεκεμβρίου. Οι αλλαγές στον επίναυλο καυσίμου τίθενται σε ισχύ κάθε Δευτέρα. Οι πληροφορίες επίναυλου καυσίμου για κάθε εβδομάδα θα είναι διαθέσιμες κατά προσέγγιση κάθε Παρασκευή, πριν από την εφαρμογή του επίναυλου.

Η ΤΝΤ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τον συντελεστή του επίναυλου καυσίμου και τον πίνακα χωρίς προειδοποίηση. Το ποσό και η διάρκεια του επίναυλου θα καθορίζονται αποκλειστικά από την ΤΝΤ. Αν ο επίναυλος καυσίμου αυξηθεί πάνω από τη μέγιστη αξία ή πέσει κάτω από την ελάχιστη αξία ή υπάρξουν αλλαγές στους καθοριστικούς παράγοντες, ο παραπάνω πίνακας ενημερώνεται.

Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με τον επίναυλο καυσίμου, σας συνιστούμε να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν τη σελίδα.