Turvaline transport

Su kaup on kindlates kätes

TNT üleilmsed ja kohalikud turvaosakonnad töötavad ööpäevaringselt, et tagada turvaline transport alates saadetise pealevõtmisest kuni selle ohutu kohaletoimetamiseni linna või maailma teise otsa.

TNT täiustab pidevalt oma turvateenuseid, keskendudes riskide vähendamise meetmetele, mille abil ära hoida kokkupuuteid kuritegevuse ja terrorismiga ning kaitsta oma töötajaid, vara ja klientide kaupa.

Meie turvaosakond

Rahvusvahelisel tasandil haldab turvaküsimusi TNT üleilmne turvaosakond, mis tegeleb kõikide turvalisusega seotud aspektidega, sealhulgas üleilmse turvastrateegia ja standardite väljatöötamine ja rakendamine, süsteemide väljatöötamine, turvalisusega seotud tulemuslikkuse juhtimine, parima tava jagamine, lennundusega seotud turvanõuete juhtimine, turvatöötajate toetamine ja kontaktpunktide loomine strateegilistele võtmeklientidele.
 

Turvalisuse eest vastutab TNT üleilmse tolli- ja turvaküsimuste osakonna direktor, kes annab otseselt aru TNT üleilmse võrgustiku tegevdirektorile. Igal tegevusüksusel ja riigil on kohaliku tasandi turvastandardite ja riskide haldamiseks oma turvaosakonna juht, turvaosakond ja väljakujunenud pädev turvastruktuur.
 

Suure riskiga valdkondades rakendab TNT täiendavaid turvameetmeid, mis võivad hõlmata turvakontrolli keskuseid, GPS-süsteeme, turvaekipaaže, tugevdatud kohapealset kontrolli jms. Oma töötajate, vara ja klientide kauba kaitsmiseks on TNT üksikasjalik turvakorraldus rangelt konfidentsiaalne.

 

Turvalise transpordi suunised

TNT on mitme tolli- ja turvaküsimustega tegeleva rahvusvahelise ühingu aktiivne liige, tehes pidevalt koostööd reguleerivate asutuste ja teiste ettevõtetega, et suurendada tarneahelas turvalisust. Lisaks on TNT välja töötanud mitmesugused ettevõttesisesed turvaprogrammid, suunised, protsessid ja süsteemid, sealhulgas järgmised.

 

 • Turvaküsimuste alane koolitus
  Turvalisus moodustab osa kõikide uute töötajate sisseelamiskursusest. Korraldatakse spetsiaalseid turvakoolitusi (autojuhtide koolitus ja Golden Rules) ja pidevaid täiendkoolitusi asjakohastel ametikohtadel.
 • Töötajate ja alltöövõtjate kontrollimine
  TNT tegevuspõhimõtete kohaselt kontrollitakse töötajaid ja alltöövõtjaid vastavalt riskihinnangule ja kooskõlas kohalike õigusaktidega.
 • Marsruudi riskide hindamine
  TNT hindab konkreetse marsruudiga seotud riske, millega tagatakse, et kõikide uute ja olemasolevate veomarsruutide turvariske hinnatakse korrapäraselt.
 • TNT turvalised hoidlad transiidi ajal
  Kogu võrgustikus järgitakse suuniseid, mis tagavad, et kõik tegevuskohad on töötamise vahepealsetel aegadel ja kinnioleku ajal turvalised.

Turvalise logistika sertifikaadid

TNT rakendab kogu võrgustikus turvastandardeid, mis hõlmavad kõiki turvalisusega seotud aspekte: sõidukite turvalisust, juurdepääsu piiramist, videovalvet, turvatöötajaid, häiresüsteeme, koolitust jms. TNT turvastandardid põhinevad TAPA (Transported Asset Protection Association) C-tasemel. TNT-l on üle maailma lisaks 100 põhikeskust ja hoidlat, millel on TAPA A-sertifikaat. Lisaks vastavad paljud TNT tegevuskohad TAPA A-taseme standardile, kuigi neil ei ole vastavat sertifikaati. TNT võrgustikku kuuluvate tegevuskohtade turvalisuse tase põhineb turvariskide hinnangutel ning neis rakendatakse asjakohaseid riske vähendavaid turvakontrolle.
 

TNT eesmärk on vastata kõikjal maailmas mitmesugustele tolliasutuste kehtestatud turvalise tarneahela programmidele. TNT-l on järgmised sertifikaadid: USA Customs-Trade Partnership Against Terrorism ehk C-TPAT (heaks kiitnud USA tolli- ja piirivalveamet, lisaks C-TPAT-i väline valideerimine) ning 25 volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaati EL-i liikmesriikides.
 

Lisaks on TNT-l volitatud ettevõtja sertifikaat Norras, Šveitsis ja Taiwanis, sertifikaat Secure Trade Partnership + (STP+) Singapuris ja Partners in Protection (PIP) Kanadas. TNT järgib kõiki asjakohaseid riiklikke tolli ja turvalisusega seotud tarneahelaprogramme, mida pidevalt käivitatakse, et osutada pidevalt turvalist tarneahela teenust.

 

Euroopa liit: turvameetmed

Euroopa Liit on muutnud EL regulatsioone vastusammuna toimunud intsidentidele. Kogu sätete raamistik vaadati üle ning täiendati, kuid lisaks sellele tutvustati uue regultasiooni raames `Kõrge Riskiga Kauba`kontseptsiooni ning meetodeid, kuidas selliseid saadetisi paremini turvaliseks muuta.

TNT juhib tähelepanu asjaolule, et saadetiste puhul, mille sihtpunkt on EL või mis liiguvad läbi EL-i, võib esineda hilinemisi seoses EL-i regulatsioonide muudatustega:

 • Rida riike on märgitud kui Kõrge Riskiga Riigid ning kõik saadetised, mis tulevad nendest riikidest, peavad läbima täiendava turvakontrolli.
 • Kui saadetis on kahjustatud, peab pakk läbima täiendava turvakontrolli.

 

Lennundusjulgestus

TNT on välja töötanud põhjaliku lennundusjulgestuse programmi, milles keskendutakse pidevale parandamisele ja täiustamisele, võttes arvesse uusimaid regulatiivseid nõudeid ja tehnoloogilist arengut, samuti parimat tava. TNT jaoks on äärmiselt oluline suhtlemine reguleerivate asutuste ja tööstuse esindajatega ning me osaleme aktiivselt aruteludes, et täiustada lennundusjulgestuse standardeid kõikjal maailmas.

 

TNT kliendi ettevaatusabinõud

Palun rakenda järgmisi ettevaatusabinõusid, et tagada turvaline ning õigeaegne saadetiste transport:

 • Esita täpne, täielik ning korrektne kirjeldus kaubast TNT saatelehel kõikide saadetiste puhul, mida veab TNT, isegi siis kui saadetist transporditakse vaid Euroopa Liidu piires või teistes vabakaubanduse tsoonides.
 • Esita TNT saatelehel täielikud saatja ja saaja andemd. See tähendab, et märgitud peab olema seotud osapoolte täielik nimi ja aadress.
 • Nõustu kõikide asjakohaste riiklike ja rahvusvaheliste regultasioonide nõuetega, mis on seotud transpordi turvalisusega.
 • Ole valvas kõikide transporditavate esemete turvalisuse osas, kaasa arvatud kahtlase kauba kviitungid, pakendid, kauba saaja nimi ja aadress.

 

Kulud ja tasud

TNT täiendavad turvameetmed, mis on juba tekitanud vältimatuid lisakulusid, tuleb osaliselt kanda klientidel. Selleks kehtestatakse alates 5. detsembrist 2010 lisaturvameetmete tasu kõigile rahvusvahelistele saadetistele. Lisatasu arvestatakse kilogrammipõhiselt alljärgnevalt:

 • 0,05 €/ kg kõigi Express, Economy Express ja erisaadetiste puhul;
 • 0,50€ saadetise kohta;
 • 10€ saadetise kohta.

Lisatasu on püütud hoida madalal, ent kui ohu tõttu turvariskid suurenevad ja eeskirju muudetakse nii, et need suurendavad meie tegevuskulusid, siis võime olla sunnitud aja jooksul lisatasusid suurendama.

Kui soovid lisainfot või abi, võta palun ühendust meie klienditeenindusega telefonil 6 271 900 või täida tagasiside ankeet.

Seda veebilehte külastades ja kasutades nõustud sellega, et TNT ja ta partnerid kasutavad küpsiseid. Loe lisaks