Toimituslausekkeet

Mitä ne ovat?

Incoterms tulee englannin kielen sanoista International Commercial Terms, ja ne ovat Kansainvälisen kauppakamarin kauppaehtoja. Tämä ensimmäistä kertaa vuonna 1936 julkaistu 11 säännön kokoelma määrittää, kuka on vastuussa mistäkin kansainvälisessä kaupassa.

Miksi ne ovat tärkeitä?

Koska ne ovat käytössä Austinista Sansibariin. Toimituslausekkeet pitää mainita joka ikisessä kauppalaskussa, minkä ansiosta ne pienentävät merkittävästi mahdollisesti kalliiden väärinymmärrysten riskiä.

Mitä ne kattavat?

Toimituslausekkeet määrittelevät kaikki myyjän ja ostajan väliseen tavarakauppaan liittyvät tehtävät, riskit ja kustannukset.

Kolme yleisintä toimituslauseketta

EXW – Noudettuna lähettäjältä
(Ex Works)

 • Ostaja vastaa lähes kaikista kustannuksista ja riskeistä koko toimitusprosessin ajan
 • Myyjän ainoa tehtävä on varmistaa, että tavara on ostajan saatavilla
 • Kun tavara on ostajan käytettävissä, loppu on ostajan vastuulla (mukaan lukien lastaus)

Riskin siirto myyjältä ostajalle:

myyjän varastolla, toimistolla tai missä tahansa paikassa, mistä tavara noudetaan.

DAP – Toimitettuna määräpaikalle
(Delivered At Place)

 • Myyjä vastaa tavaran sovittuun osoitteeseen toimittamisen kustannuksista ja riskeistä
 • Tavara luokitellaan toimitetuksi, kun se on määräpaikassa ja valmiina purettavaksi
 • Vienti- ja tuontivelvollisuudet ovat samat kuin DAT-lausekkeessa

Riskin siirto myyjältä ostajalle:

kun tavara on valmiina purettavaksi sovitussa osoitteessa.

DDP – Toimitettuna tullattuna
(Delivered Duty Paid)

 • Lähes kaikki vastuu on myyjällä koko toimitusprosessin ajan
 • Myyjä vastaa kaikista tavaran sovittuun osoitteeseen toimittamisen kustannuksista ja riskeistä
 • Myyjä myös varmistaa, että tavara on valmiina purettavaksi, ja vastaa vienti- ja tuontimuodollisuuksista sekä kaikista tulli- ja verokustannuksista

Riskin siirto myyjältä ostajalle:

kun tavara on valmiina purettavaksi sovitussa osoitteessa.

 

Muut toimituslausekkeet

 

CIP – Kuljetukset ja vakuutukset maksettuina
(Carriage And Insurance Paid To)

 • Samat myyjän vastuut kuin CPT-lausekkeessa yhdellä erolla: myyjä maksaa myös kuljetuksesta ja vakuutuksesta nimettyyn määränpäähän. 
 • Myyjä on velvollinen ostamaan enimmäisvakuutussuojan Institute Cargo -lausekkeen A mukaisesti ostajan riskille. 

Riskin siirto myyjältä ostajalle:

kun ostajan kuljetusliike vastaanottaa tavaran.

DPU – Toimitettuna määräpaikalle purettuna (Delivered At Place Unloaded) (aiemmin DAT)

 • Myyjä vastaa tavaran sovittuun purkamispaikkaan toimittamisen kustannuksista ja riskeistä.
 • Purkamispaikka voi olla missä tahansa, olipa se katettu tai ei. 
 • Myyjä vastaa tulliselvityksestä ja tavaran purkamisesta purkamispaikassa.
 • Ostaja vastaa tuontiselvityksestä ja siihen liittyvistä veroista ja maksuista.

Riskin siirto myyjältä ostajalle:

purkamispaikassa.

FCA – Vapaasti rahdinkuljettajalla
(Free Carrier)

 • Myyjän tehtävänä on luovuttaa tavara ostajan kuljetusliikkeelle sovitussa paikassa
 • Myyjä vastaa myös tavaran vientiselvityksestä

Riskin siirto myyjältä ostajalle:

kun ostajan kuljetusliike vastaanottaa tavaran.

CPT – Kuljetus maksettuna
(Carriage Paid To)

 • Samat myyjän vastuut kuin FCA-lausekkeessa yhdellä erolla: myyjä vastaa toimituskustannuksista
 • Kuten FCA-toimituslausekkeessa, vientiselvitys on myyjän vastuulla

Riskin siirto myyjältä ostajalle:

kun ostajan kuljetusliike vastaanottaa tavaran.

FAS – Vapaasti aluksen sivulla, laivaussatama ilmoitettu
(Free Alongside Ship)

 • Myyjä vastaa kaikista kustannuksista ja riskeistä, kunnes tavara on toimitettu aluksen viereen
 • Tämän jälkeen ostaja vastaa riskeistä ja vienti- ja tuontiselvityksistä

Riskin siirto myyjältä ostajalle:

kun tavara on toimitettu aluksen viereen.

FOB – Vapaasti aluksessa, laivaussatama ilmoitettu
(Free On Board)

 • Myyjä vastaa kaikista kustannuksista ja riskeistä, kunnes tavara on toimitettu aluksen kyytiin
 • Myyjä vastaa myös vientiselvityksestä
 • Kaikki vastuut siirtyvät ostajalle heti, kun tavara on aluksessa

Riskin siirto myyjältä ostajalle:

kun tavara on toimitettu alukseen.

CFR – Kulut ja rahti maksettuna
(Cost And Freight)

 • Myyjällä on samat vastuut kuin FOB-lausekkeessa, mutta lisäksi myyjä vastaa tavaran satamaan toimittamisen kustannuksista
 • Kuten FOB-toimituslausekkeessa, kaikki vastuut siirtyvät ostajalle heti, kun tavara on aluksessa

Riskin siirto myyjältä ostajalle:

kun tavara on aluksessa.

CIF – Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina
(Cost, Insurance And Freight)

 • Myyjällä on samat velvollisuudet kuin CFR-lausekkeessa, mutta lisäksi myyjä vastaa vakuutuskustannuksista
 • Myyjä on velvollinen ostamaan vähimmäisvakuutussuojan, joka on 110 % laskun arvosta kyseisen laskun ja sopimuksen valuutassa.
 • Jos ostaja tarvitsee kattavamman vakuutuksen, myyjän on järjestettävä lisävakuutus ostajan kustannuksella. 

Riskin siirto myyjältä ostajalle:

kun tavara on aluksessa.