Turvallinen kuljetus

Tuotteesi ovat varmoissa käsissä

Maailmanlaajuinen ja paikallinen turvallisuustiimimme työskentelee kellon ympäri taatakseen korkeimpien kuljetusturvallisuusstandardien täyttymisen – aina noudosta toimitukseen asti.

Haluamme parantaa jatkuvasti palvelumme turvallisuutta keskittymällä riskejä vähentäviin toimenpiteisiin. Rikollisen toiminnan ja terrorismin ehkäisy on tärkeä osa toimintaamme työntekijöidemme, varojemme ja asiakkaidemme omaisuuden turvaamiseksi.

Turvallisuustiimimme

TNT on ottanut käyttöön maailmanlaajuisesti Export Controls -johtamisjärjestelmän. TNT Suomi Oy noudattaa kaikkia kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä Export Controls -lakeja, sanktioita, rajoittavia toimenpiteitä tai kauppasaartoja. TNT Suomi Oy noudattaa sääntöjä ja määräyksiä, jotka kieltävät sotatarvikkeiden ja muiden strategisten tuotteiden ja palveluiden luvattoman kaupan sekä taloudellisen tai kaupallisen kanssakäymisen kiellossa olevien henkilöiden tai yritysten kanssa. Asetamme tarvittavat resurssit ylläpitääksemme ja jatkuvasti parantaaksemme Export Controls -lakien ja -määräysten mukaista toimintaa paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Näin tekemällä TNT Suomi Oy tarjoaa turvallisen ja vastuullisen ympäristön työntekijöilleen, asiakkailleen ja osakkeenomistajilleen.
 

Turvallisen kuljetuksen perusteet

TNT on monien kansainvälisten express -järjestöjen aktiivinen jäsen. Järjestöt keskittyvät sekä tullaukseen että turvallisuuden tarpeisiin, päivittävät jatkuvasti säännöksiä ja teollisen alan vastaavia vaatimuksia parantaakseen turvallisuutta toimitusketjussa. Lisäksi TNT:llä on käytössä monia sisäisiä turvallisuusohjelmia, ohjeistuksia, prosesseja ja järjestelmiä, mukaan lukien:

 

 • Turvallisuuskoulutus
  Turvallisuus kuuluu olennaisena osana jokaisen uuden työntekijän perehdytyskoulutukseen. Lisäksi järjestämme tarkemmin suunnattuja turvallisuuskoulutuksia, kuten Driver's Security Awareness Training ja Golden Rules. Myös ylläpitäviä ja lisäkoulutuksia järjestetään osastoittain tarpeen mukaan.
 • Henkilökunnan ja alihankkijoiden turvallisuusselvitykset
  TNT tekee turvallisuusselvitykset kaikista työntekijöistään ja alihankkijoistaan riskinarvioinnin ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • Reittien riskinarvioinnit
  TNT on ottanut käyttöön reittien riskinarviointiprosessin varmistaakseen, että kaikki uudet ja olemassaolevat kuljetusreitit tarkistetaan periodeittain turvallisuusriskien varalta.
 • TNT:n turvalliset kuljetukset
  Ohjeistuksia noudatetaan kaikkialla kuljetusverkostossamme, minkä ansiosta pystymme takaamaan kaikkien sijaintien turvallisuuden myös niiden ollessa suljettuina.

Turvallisen logistiikan sertifikaatit

TNT on varmistanut lähetysten turvallisuuden saavuttamalla TAPA (Transported Asset Protection Associationin) A-luokituksen Vantaan ja Turun toimipisteissämme. Maailmanlaajuisesti tämä sertifiointi on kaikilla liikennekeskuksillamme.
 

TNT:n toiminnalle on myös myönnetty Tullin AEOF (yksinkertaistetut menettelyt sekä vaarattomuus ja turvallisuus) -todistus. Tulli on hyväksynyt TNT:n tiukat turvallisuusnormit, minkä myötä asiakkaiden lähetysten vapautumista jatkokuljetukseen nopeuttaa etusija lähetysten tullitarkastuksissa. Lentorahdin turvatoimien osalta TNT Suomi Oy:llä on Trafin valvotun edustajan hyväksyntä.
 

TNT:llä on AEO -todistus lisäksi myös Norjassa, Sveitsissä ja Taiwanissa, the Secure Trade Partnership + (STP+) -todistus Singaporessa, ja Partners in Protection (PIP) Kanadassa. TNT keskittyy kaikkiin olennaisiin kansallisiin tullaus- ja turvallisuusohjelmiin, jotka auttavat varmistamaan turvallisen kuljetusketjun noudosta toimitukseen asti.

 

Lentoturvallisuus

TNT :llä on käytössä Aviation Security -ohjelma, joka keskittyy jatkuvasti parantamaan ja kehittämään palvelua uusimpien säännösten ja teknologian kehittymisen mukaisesti. Olemme erittäin sitoutuneita ja aktiivisia sääntöjä koskevissa keskusteluissa parantaaksemme lentoturvallisuusstandardeja kansainvälisesti.