A TNT Adatvédelmi Tájékoztatója

Bizalma fontos a számunkra, ezért óvjuk és felelősségteljesen kezeljük adatait, ugyanakkor továbbra is olyan kiváló szolgáltatást nyújtunk, amilyet Ön elvár a TNT Express B.V. vállalattól és operatív csoportjaitól, leányvállalataitól és divízióitól (a továbbiakban: „TNT”). A TNT-nél elköteleztük magunkat személyes adatai védelme és biztonsága mellett. A TNT azért készítette el a jelen Adatvédelmi tájékoztatót, hogy tájékoztassa Önt arról, hogyan gyűjtjük és kezeljük személyes adatait.

Legutóbbi módosítás: 2018. május

1. Vonatkozik-e Önre a jelen Adatvédelmi tájékoztató?

A jelen Adatvédelmi tájékoztató vonatkozik Önre, ha Ön a TNT ügyfele; egy a TNT által kézbesített csomag címzettje; a TNT beszállítója; vagy ha kapcsolatba lép a TNT-vel, például a www.tnt.com oldalon vagy a közösségi médián keresztül, illetve ha e-mailt kap a TNT-től. Webhelyeink a nagyközönségnek szólnak, de nem gyermekeknek. Sem tudatosan, sem szándékosan nem gyűjtjük 16 év alatti gyerekek személyes adatait. Ha 16 év alatti vagy, kérjük, ne adj meg nekünk semmilyen személyes adatot, és kérd egy szülő vagy gyám segítségét. Ha úgy véli, hogy gyermeke személyazonosításra alkalmas adatot adhatott meg nekünk, kérjük, írjon a dataprotection@tnt.com címre, és töröljük az információkat.

2. Milyen információkat gyűjt a TNT?

Üzleti tevékenységei és szolgáltatásai biztosítása során a TNT-nek személyes adatokat kell kezelnie. „Személyes adatnak” minősül minden olyan információ, amellyel közvetlenül vagy közvetetten azonosítható egy természetes személy. Személyes adatai többségét közvetlenül a TNT-nek adja meg, úgymint:

 • Elérhetőségi adatok: például neve, címe, e-mail-címe és telefonszáma.
 • Pénzügyi adatok: például bankszámlaszám, fizetési állapot, számlák.
 • Személyazonosításhoz szükséges információk: például a vezetői engedély száma.
 • Fiókadatok: bejelentkezési információk, úgymint e-mail-cím és jelszó, illetve a fiókban megadott egyéb adatok.
 • A küldeményhez és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ: például a küldemény fuvarlevélszáma, a küldemény útvonaladatai, helyadatok, a küldemény állapota, a kézbesítési cím, a csomagolás típusa, darabszám, súly, a csomag fényképe, váminformációk. 
 • Felhasználói adatok és preferenciák: például a küldemények mennyisége, panaszok, vásárlási előzmények és a kapcsolódó kereskedelmi tevékenységek, közlemények, kérdőívek, vásárlási preferenciák.

3. Miért kezel a TNT a Személyes adatokat?

Szükség esetén gyűjtjük, használjuk, tároljuk vagy egyéb módon kezeljük a Személyes adatokat, a TNT felelősségteljes, hatékony és eredményes üzletkezelésének megfelelően. Azért kezeljük a Személyes adatokat, mert szükséges az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, vagy mert szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk a jogi előírásoknak, vagy a TNT egyéb jogos üzleti érdeke miatt, hogy minőségi és biztonságos szállítási szolgáltatásokat nyújthassunk. Részletesen kifejtve, a TNT az alábbi célokból kezeli a Személyes adatokat:

 • Termékfejlesztés, kutatás és a TNT termékeinek és/vagy szolgáltatásainak továbbfejlesztése. A TNT kezeli a Személyes adatokat, amennyiben az szükséges a TNT termékeinek és/vagy szolgáltatásainak ki- és továbbfejlesztése miatt, vagy kutatás és fejlesztés céljából.
 • Megállapodások teljesítése. Idetartozik a TNT-szolgáltatások nyomon követése; egyénekkel és egyéb partnerekkel történő, a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció; bővebb tájékoztatással kapcsolatos kérések teljesítése; vitarendezés, illetve megállapodások előkészítése.
 • Kapcsolatfenntartás és kereskedelmi tevékenységek marketingje.  A TNT kezelheti a Személyes adatokat, amennyiben az szükséges a TNT termékeinek és/vagy szolgáltatásainak ki- és továbbfejlesztése miatt; fiókkezelés miatt; ügyfélszolgálat és a (célzott) marketingtevékenységek megvalósítása egy ügyféllel való kapcsolatfelvétel és/vagy egy ügyféllel, üzleti partnerrel vagy beszállítóval való kapcsolat fenntartása és bővítése érdekében; a Személyes adatok statisztikai és tudományos célokból történő elemzése érdekében.
 • Az üzleti folyamat végrehajtása, belső menedzsment és vezetői jelentések. Idetartoznak többek között a vállalati eszközök kezelése; a belső ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatása; a pénzügy és könyvelés; a vállalati irányítás végrehajtása; a központi feldolgozó létesítmények biztosítása hatékonysági célokból; összeolvadások, akvizíciók és értékesítések; és Személyes adatok kezelése vezetői jelentések és elemzések készítése érdekében.
 • Biztonság. A Személyes adatok kezelése bizonyos tevékenységeket is érinthet, úgymint biztonság és egészség; a TNT, ügyfelei, beszállítói vagy üzleti partnerei eszközeinek védelme; egy ügyfél, beszállító vagy üzleti partner státuszának és hozzáférési jogainak azonosítása.
 • Személyek létfontosságú érdekeinek védelme. Idetartozik az az eset, amikor az adatkezelés egy személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (pl. sürgős egészségügyi okok).
 • Jogi kötelezettség teljesítése. Ennek értelmében a Személyes adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy a TNT megfeleljen a rá vonatkozó jogszabályoknak, szabályozásoknak és az ágazatspecifikus irányelveknek (pl. ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek neveinek összevetése az elutasított felek listáján szereplő nevekkel).

4. Ki férhet hozzá Személyes adataihoz?

A TNT megoszthatja Személyes adatait harmadik személyekkel a következő esetekben:

 • A TNT megoszthatja Személyes adatait kapcsolt vállalkozásaival, operatív csoportjaival, leányvállalataival és divízióival vagy harmadik személyekkel, ha a fentebb ismertetett célok megkívánják. Szükség esetén a TNT megköveteli majd a harmadik személytől, hogy tevékenységeit a TNT adatvédelemmel kapcsolatos szabályzataival és irányelveivel összhangban végezze. 
 • A TNT megoszthatja Személyes adatait adatfeldolgozókkal, azaz a nevünkben Személyes adatokat kezelő partnerekkel. Ebben az esetben e harmadik személyek kizárólag a fentebb ismertetett célokból és az utasításainknak megfelelően kezelhetik Személyes adatait. A TNT kizárólag olyan adatfeldolgozókkal működik együtt, akik kellő mértékben garantálják, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek, és gondoskodnak az érintettek jogainak védelméről.
 • A TNT alkalmazottai is hozzáférhetnek Személyes adataihoz, ha feladatuk elvégzése ezt megköveteli. Ebben az esetben csak akkor kapnak hozzáférést, ha a fentebb ismertetett célok miatt szükséges, és kizárólag akkor, ha az alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli. 
 • Ha jogszabály, bírósági határozat vagy egyéb jogi eljárás megköveteli, akkor a TNT megoszthatja Személyes adatait a bűnüldöző vagy egyéb államigazgatási szervekkel törvényes jogaink biztosítása vagy gyakorlása vagy vállalati tranzakciók érdekében, úgymint elidegenítés, összeolvadás, egyesítés vagy eszközök értékesítése vagy csőd (valószínűtlen) esetén.

5. Mennyi ideig tárolja a TNT Személyes adatait?

A TNT korlátozott ideig őrzi Személyes adatait, és törli őket, amint nem lesz rájuk szükség az adatkezelés céljához. A pontos időtartam függ a Személyes adat típusától és a megőrzésre vonatkozó jogi előírásoktól vagy üzleti céloktól.

6. Milyen intézkedéseket tesz a TNT Személyes adatai védelme érdekében?

A TNT megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett, hogy megóvja Személyes adatait a véletlen vagy jogellenes kezeléssel szemben. Többek között a következőkről gondoskodtunk:

 • Személyes adatait védjük a jogosulatlan hozzáféréssel szemben;
 • biztosítjuk Személyes adatai bizalmas kezelését;
 • fenntartjuk Személyes adatai integritását és hozzáférhetőségét;
 • az alkalmazottakat képezzük az információ biztonsági követelményekről; és
 • a hatályos jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a tényleges vagy gyanús adatvédelmi incidenseket.

7. Hol tárolja vagy hová továbbítja Személyes adatait a TNT?

Vállalkozásunk és az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások természetéből fakadóan előfordulhat, hogy a TNT-nek továbbítania kell Személyes adatait a lakóhelye szerinti országon kívüli helyre. A Személyes adatok továbbítása esetén a TNT köteles gondoskodni arról, hogy a továbbítás megfeleljen a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Az Európai Unióban a harmadik személyeknek történő adattovábbításokat az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeken alapuló szerződés fogja szabályozni. Ha többet szeretne megtudni e biztonsági előírásokról, írjon a dataprotection@tnt.com címre.

8. Milyen jogok illetik meg Önt Személyes adataival kapcsolatban?

A Személyes adatok használatára vonatkozó jogszabályok értelmében számos, a Személyes adataihoz fűződő jogát gyakorolhatja. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy sok esetben nincs abszolút joga, és előfordulhat, hogy nem tudunk eleget tenni kérésének. Néhány ilyen, az Európai Unióban érvényes jogot ismertetünk a következőkben.

Hozzáférési jog

Joga van másolatot kérni az általunk Önről tárolt adatokról, és részletes tájékoztatást kérni az adatkezelés módjáról. Ebben az esetben Személyes adatait többnyire digitális formában juttatjuk el Önnek.

Helyesbítéshez való jog

Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk Önről tárolt adatok biztosan pontosak és hiánytalanok legyenek. Azonban ha úgy véli, hogy ez nincs így, kérheti, hogy frissítsük vagy módosítsuk az adatokat.

Törléshez való jog

Bizonyos esetekben joga van azt kérni, hogy töröljük Személyes adatait, például ha az általunk gyűjtött Személyes adatra már nincs szükség az eredeti cél érdekében, vagy ha a Személyes adat elavult, vagy amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását. Azonban ezt egyéb tényezők befolyásolhatják, például előfordulhat, hogy nem tudunk eleget tenni kérésének bizonyos jogi vagy szabályozói kötelezettségek miatt.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben joga van megkérni minket, hogy (ideiglenesen) ne használjuk Személyes adatait, például ha úgy véli, hogy az általunk Önről tárolt Személyes adatok pontatlanok, vagy ha úgy véli, hogy már nincs szükségünk az Ön Személyes adataira.

Az adathordozhatósághoz való jog

Meghatározott, korlátozott esetekben joga van megkérni minket, hogy egy Ön által választott harmadik személynek továbbítsuk a nekünk megadott Személyes adatait.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult tiltakozni jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen. Hacsak az adatkezelést nem indokolják kényszerítő erejű, jogos okok, akkor ezen az alapon többé nem kezelhetjük Személyes adatait, ha jelzi tiltakozását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy nem tudjuk majd az egyes szolgáltatásokat vagy előnyöket biztosítani, ha nem tudjuk kezelni a szükséges adatokat e célból.

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog

Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az automatizált döntéshozatal – ideértve a profilalkotást is –, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ha mégis automatizált döntéshozatal alanya volt, és nem ért egyet a kimenetellel, felveheti velünk a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségeken, és kérheti a döntés felülvizsgálatát.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Bizonyos esetekben kérhetjük a hozzájárulását Személyes adatainak kezeléséhez. Ebben az esetben bármikor joga van visszavonni hozzájárulását. Hozzájárulása visszavonása után a TNT a lehető leghamarabb abbahagyja majd a további adatkezelést, azonban ez nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha szeretne élni bármelyik jogával, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségeken.

9. Milyen Személyes adatokat gyűjtünk a TNT weboldalain?

A következő szakasz ismerteti a Személyes adatok védelme iránti elkötelezettségünket, mivel ez egyaránt vonatkozik a TNT weboldalára (www.tnt.com) vagy bármely aloldalára, amelyeken keresztül a TNT automatikusan Személyes adatokhoz juthat.

E Személyes adatokat sütik (cookie-k) vagy hasonló technológiák alkalmazásával kapjuk meg. A TNT e Személyes adatokat a következő célokra használja:

 • a sütik segítségével a TNT és más harmadik személyek az Ön weboldalainkon tett látogatásaival kapcsolatos információkhoz jutnak
 • küldeményfeldolgozás
 • látogatási minták elemzése weboldalaink fejlesztése érdekében
 • a tőlünk és harmadik személyektől származó, Önt érdeklő reklámok, tájékoztatások és tartalmak megjelenítése weboldalainkon és a harmadik személyek weboldalain
 • nyelvi és egyéb beállítások megjegyzése
 • az Ön által keresett információ megtalálása
 • biztonságos környezet biztosítása az online tranzakciókhoz
 • annak mérése, hogy hányan és hogyan használják weboldalainkat, illetve weboldalaink hatékony működtetése és ügyfeleink jobb megértése
 • rendszergazdai feladatok és problémaelhárítás

A Személyes adatok kezeléséről és e technológiák használatáról A sütikre vonatkozó szabályzatunkban olvashat.

10. Mi a teendő, ha további kérdése vagy panasza van?

A Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdésekkel vagy panaszokkal közvetlenül a TNT-hez fordulhat a jelen Adatvédelmi tájékoztató elején megadott elérhetőségen.

Joga van továbbá panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatósághoz a munkahelye, a lakóhelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti joghatóságban. Az európai adatvédelmi hatóságok listáját itt találja.

11. Módosul-e majd a jelen Adatvédelmi tájékoztató?

A TNT rendszeresen módosítja a jelen Adatvédelmi tájékoztatót. Amennyiben a változás jelentős, a TNT mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosan tájékoztassa Önt a módosításról. A TNT az Adatvédelmi tájékoztatót mindig közzéteszi a weboldalán (www.tnt.com), a legfrissebb változtatások feltüntetésével.