A TNT Express Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatója

A TNT Express Hungary Kft. (székhely: 1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-068137; adószám: 10376166-2-44; a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban. 
 

1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:

TNT Express Hungary Kft. mint adatkezelő (székhely: 1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-068137; adószám: 10376166-2-44;) 
 

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Kezelt személyes adatok köreAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
Ügyfélkód, annak fajtája;

Feladó és címzett, cégnév;

Feladó és címzett címe;

Adószám, feladó adózására vonatkozó információ;

Telefonszám, faxszám;

Kontakt név, titulus megnevezése;

Ügyfél státusza, fizetési állapota;
I. Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mely jog kötelezettséget a postai szolgáltatásokról szóló 2012 évi CLIX törvény 54. § (1) bekezdése jelenti

II. A szerződés teljesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet  6. cikk (1) bekezdés b) pontja
Ipostai szolgáltatási szerződés előkészítése és teljesítése, tájékoztatás kézbesítési folyamat státuszáról, teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, szolgáltatást felügyelő hatóság részére történő adatszolgáltatás
I. a postai küldemény feladását követő naptári év vége

II. a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a postai szolgáltatás teljesítésétől számított 8 év
megszólítás, vezetéknév, keresztnév, cégnév,

telefonszám,

e-mail cím, település,

ügyfélszám (ha van),

fuvarlevélszám (ha a visszajelzés egy küldeményt érint)
Az érdeklődők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Kapcsolattartás illetve lényeges információk biztosítása az érdeklődők számáraA hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek

3. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.
 

4. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

A TNT Express Hungary Kft. adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozás keretében a táblázatban felsorolt feladatok elvégzése során.

no.Adatfeldolgozó neveAdatfeldolgozó cégjegyzék számaAdatfeldolgozó címeFeldolgozott adatok típusai
1TAR - BE Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-9226441043 Budapest, Berda József utca 42. 5. em. 28.Vagyonvédelmi szolgáltatás
2Tűz- és Munkavédelmi Kereskedelmi, Szolgáltató Betéti Társaság13-06-031071

2161 Csomád, Kossuth u. 82.

 

Munkavédelmi szolgáltatás
3Infosys ltd Amsterdam, HolandiaÜgyfél adatbázis karbantartása
4Accenture LLP Dublin, ÍrországPénzügyi számlázás, kintlévőség kezelés
5SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-6676561031 Budapest, Záhony u. 7, Graphisoft Parkpénzügyi rendszer üzemeltetése
6NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.01-09-0626471138 Budapest, Váci út 185.ügyviteli rendszerek üzemeltetése (munkavállalói bérprogram)
7CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen működő Részvénytársaság01 10 0446131033 Budapest, Polgár u. 8-10.kamerarendszer
8Guns&Guards Biztonsági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság13 09 1056232220 Monor, Kazinczy u. 15.Röntgen átvilágító berendezés kezelése
9Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság01 10 0446651185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtérbelépőkártya kiadása
10Budai Egészségközpont Korlátolt Felelősségű Társaság01 09 6926091126 Budapest, Nagy Jenő u. 8.üzemegészségügyi szolgáltatások
11profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság01 09 1990151123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. em.munkaerő toborzás
12B-Global Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság01 09 7339291139 Budapest, Pap Károly utca 18. B. lház. 6. em. 3.fuvarozás
13ÉVIS-2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság13 09 0903002241 Sülysáp, Úri út 11.fuvarozás
14KoczkaKő Fuvarozó és Szolgáltató Betéti Társaság01 06 2111001141 Budapest, Rózsavölgyi tér 11.fuvarozás
15VI-TAP TRANSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság01 09 9600891184 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 65.fuvarozás
16Illogisztik Korlátolt Felelősségű Társaság01 09 3348061047 Budapest, Fóti út 56.fuvarozás
17Partner Futár Korlátolt Felelősségű Társaság01 09 3300161091 Budapest, Üllői út 167. 3. emelet 32.fuvarozás
18Fair Beton Service Korlátolt Felelősségű Társaság01 09 9647021141 Budapest, Szugló utca 82.fuvarozás
19ACUL CARGO Korlátolt Felelősségű Társaság13 09 1826782241 Sülysáp, Vasút utca 45.fuvarozás
20SO - SO TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság13 06 0499092120 Dunakeszi, Gyöngyvirág utca 33.fuvarozás
21Zamecz Lajos egyéni vállalkozó45278422112 Veresegyháza, Nyár u.8.fuvarozás
22XI. György Korlátolt Felelősségű Társaság01 09 3299451188 Budapest, Címer utca 18 Afuvarozás
23SR SPED Korlátolt Felelősségű Társaság13 09 1604082340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 92.fuvarozás
24Capital Development Korlátolt Felelősségű Társaság09 09 0210554029 Debrecen, Lorántffy utca 11. A. ép.fuvarozás
25EDUCATION LOG Korlátolt Felelősségű Társaság13 09 1200252241 Sülysáp, Kossuth Lajos utca 45.fuvarozás
26KIT-ROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság08 09 0088919062 Kisbajcs, Arany János utca 2 C.fuvarozás
27DOC LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság01 09 2766451213 Budapest, Repkény út 71.fuvarozás
28Road Danubia Korlátolt Felelősségű Társaság02 09 0831097300 Komló, Dankó Pista utca 10.fuvarozás
29ALBA FURGON TRANS Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság07 09 0094818000 Székesfehérvár, Dráva út 25.fuvarozás
30TRANSZ-KO Fuvarozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság06 09 0049476725 Szeged, Boldogasszony sgt. 45.fuvarozás
31SERPA-TRANS Fuvarozási Vállalkozó Betéti Társaság16 06 0058685100 Jászberény, Batthyány u. 16.fuvarozás
32Vaku Trans kft18 09 1081779811 Andrásfa, Jókai u.2.fuvarozás

Adatfeldolgozók nyilvántartása (Kódref: 157)
 

A személyes adatok az alábbi címzettek részére kerülnek továbbításra:
 

Megrendelők adatai továbbításra kerülnek az Európai Únion belül, valamint Indiába.
 

5. A személyes adatok tárolásának időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai: 

Postai küldemény esetében az adatok a feladását követő naptári év végéig kerülnek tárolásra. A szerződések teljesítéséhez szükséges adatok a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a postai szolgáltatás teljesítésétől számított 8 évig kerülnek megőrzésre.
 

6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:

 

a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

 

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását.

 

Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 

b) az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 

c) az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

f) a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

 

Adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

d) az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozhatósághoz való jog: 

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Tiltakozáshoz való jog: 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai: 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. 

 

A TNT EH az ügyfelek részére biztosítja a tájékoztatást és intézkedést, melynek díja kérelmenként 5000 (ötezer) HUF. 

 

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek:

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

A TNT csoport adatvédelmi tájékoztatója

Bizalma fontos a számunkra, ezért óvjuk és felelősségteljesen kezeljük adatait, ugyanakkor továbbra is olyan kiváló szolgáltatást nyújtunk, amilyet Ön elvár a TNT Express B.V. vállalattól és operatív csoportjaitól, leányvállalataitól és divízióitól (a továbbiakban: „TNT”). A TNT-nél elköteleztük magunkat személyes adatai védelme és biztonsága mellett. A TNT azért készítette el a jelen Adatvédelmi tájékoztatót, hogy tájékoztassa Önt arról, hogyan gyűjtjük és kezeljük személyes adatait.

Legutóbbi módosítás: 2018. május

1. Vonatkozik-e Önre a jelen Adatvédelmi tájékoztató?

A jelen Adatvédelmi tájékoztató vonatkozik Önre, ha Ön a TNT ügyfele; egy a TNT által kézbesített csomag címzettje; a TNT beszállítója; vagy ha kapcsolatba lép a TNT-vel, például a www.tnt.com oldalon vagy a közösségi médián keresztül, illetve ha e-mailt kap a TNT-től. Webhelyeink a nagyközönségnek szólnak, de nem gyermekeknek. Sem tudatosan, sem szándékosan nem gyűjtjük 16 év alatti gyerekek személyes adatait. Ha 16 év alatti vagy, kérjük, ne adj meg nekünk semmilyen személyes adatot, és kérd egy szülő vagy gyám segítségét. Ha úgy véli, hogy gyermeke személyazonosításra alkalmas adatot adhatott meg nekünk, kérjük, írjon a dataprotection@tnt.com címre, és töröljük az információkat.

2. Milyen információkat gyűjt a TNT?

Üzleti tevékenységei és szolgáltatásai biztosítása során a TNT-nek személyes adatokat kell kezelnie. „Személyes adatnak” minősül minden olyan információ, amellyel közvetlenül vagy közvetetten azonosítható egy természetes személy. Személyes adatai többségét közvetlenül a TNT-nek adja meg, úgymint:

 • Elérhetőségi adatok: például neve, címe, e-mail-címe és telefonszáma.
 • Pénzügyi adatok: például bankszámlaszám, fizetési állapot, számlák.
 • Személyazonosításhoz szükséges információk: például a vezetői engedély száma.
 • Fiókadatok: bejelentkezési információk, úgymint e-mail-cím és jelszó, illetve a fiókban megadott egyéb adatok.
 • A küldeményhez és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ: például a küldemény fuvarlevélszáma, a küldemény útvonaladatai, helyadatok, a küldemény állapota, a kézbesítési cím, a csomagolás típusa, darabszám, súly, a csomag fényképe, váminformációk. 
 • Felhasználói adatok és preferenciák: például a küldemények mennyisége, panaszok, vásárlási előzmények és a kapcsolódó kereskedelmi tevékenységek, közlemények, kérdőívek, vásárlási preferenciák.

3. Miért kezel a TNT a Személyes adatokat?

Szükség esetén gyűjtjük, használjuk, tároljuk vagy egyéb módon kezeljük a Személyes adatokat, a TNT felelősségteljes, hatékony és eredményes üzletkezelésének megfelelően. Azért kezeljük a Személyes adatokat, mert szükséges az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, vagy mert szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk a jogi előírásoknak, vagy a TNT egyéb jogos üzleti érdeke miatt, hogy minőségi és biztonságos szállítási szolgáltatásokat nyújthassunk. Részletesen kifejtve, a TNT az alábbi célokból kezeli a Személyes adatokat:

 • Termékfejlesztés, kutatás és a TNT termékeinek és/vagy szolgáltatásainak továbbfejlesztése. A TNT kezeli a Személyes adatokat, amennyiben az szükséges a TNT termékeinek és/vagy szolgáltatásainak ki- és továbbfejlesztése miatt, vagy kutatás és fejlesztés céljából.
 • Megállapodások teljesítése. Idetartozik a TNT-szolgáltatások nyomon követése; egyénekkel és egyéb partnerekkel történő, a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció; bővebb tájékoztatással kapcsolatos kérések teljesítése; vitarendezés, illetve megállapodások előkészítése.
 • Kapcsolatfenntartás és kereskedelmi tevékenységek marketingje.  A TNT kezelheti a Személyes adatokat, amennyiben az szükséges a TNT termékeinek és/vagy szolgáltatásainak ki- és továbbfejlesztése miatt; fiókkezelés miatt; ügyfélszolgálat és a (célzott) marketingtevékenységek megvalósítása egy ügyféllel való kapcsolatfelvétel és/vagy egy ügyféllel, üzleti partnerrel vagy beszállítóval való kapcsolat fenntartása és bővítése érdekében; a Személyes adatok statisztikai és tudományos célokból történő elemzése érdekében.
 • Az üzleti folyamat végrehajtása, belső menedzsment és vezetői jelentések. Idetartoznak többek között a vállalati eszközök kezelése; a belső ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatása; a pénzügy és könyvelés; a vállalati irányítás végrehajtása; a központi feldolgozó létesítmények biztosítása hatékonysági célokból; összeolvadások, akvizíciók és értékesítések; és Személyes adatok kezelése vezetői jelentések és elemzések készítése érdekében.
 • Biztonság. A Személyes adatok kezelése bizonyos tevékenységeket is érinthet, úgymint biztonság és egészség; a TNT, ügyfelei, beszállítói vagy üzleti partnerei eszközeinek védelme; egy ügyfél, beszállító vagy üzleti partner státuszának és hozzáférési jogainak azonosítása.
 • Személyek létfontosságú érdekeinek védelme. Idetartozik az az eset, amikor az adatkezelés egy személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (pl. sürgős egészségügyi okok).
 • Jogi kötelezettség teljesítése. Ennek értelmében a Személyes adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy a TNT megfeleljen a rá vonatkozó jogszabályoknak, szabályozásoknak és az ágazatspecifikus irányelveknek (pl. ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek neveinek összevetése az elutasított felek listáján szereplő nevekkel).

4. Ki férhet hozzá Személyes adataihoz?

A TNT megoszthatja Személyes adatait harmadik személyekkel a következő esetekben:

 • A TNT megoszthatja Személyes adatait kapcsolt vállalkozásaival, operatív csoportjaival, leányvállalataival és divízióival vagy harmadik személyekkel, ha a fentebb ismertetett célok megkívánják. Szükség esetén a TNT megköveteli majd a harmadik személytől, hogy tevékenységeit a TNT adatvédelemmel kapcsolatos szabályzataival és irányelveivel összhangban végezze. 
 • A TNT megoszthatja Személyes adatait adatfeldolgozókkal, azaz a nevünkben Személyes adatokat kezelő partnerekkel. Ebben az esetben e harmadik személyek kizárólag a fentebb ismertetett célokból és az utasításainknak megfelelően kezelhetik Személyes adatait. A TNT kizárólag olyan adatfeldolgozókkal működik együtt, akik kellő mértékben garantálják, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek, és gondoskodnak az érintettek jogainak védelméről.
 • A TNT alkalmazottai is hozzáférhetnek Személyes adataihoz, ha feladatuk elvégzése ezt megköveteli. Ebben az esetben csak akkor kapnak hozzáférést, ha a fentebb ismertetett célok miatt szükséges, és kizárólag akkor, ha az alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli. 
 • Ha jogszabály, bírósági határozat vagy egyéb jogi eljárás megköveteli, akkor a TNT megoszthatja Személyes adatait a bűnüldöző vagy egyéb államigazgatási szervekkel törvényes jogaink biztosítása vagy gyakorlása vagy vállalati tranzakciók érdekében, úgymint elidegenítés, összeolvadás, egyesítés vagy eszközök értékesítése vagy csőd (valószínűtlen) esetén.

5. Mennyi ideig tárolja a TNT Személyes adatait?

A TNT korlátozott ideig őrzi Személyes adatait, és törli őket, amint nem lesz rájuk szükség az adatkezelés céljához. A pontos időtartam függ a Személyes adat típusától és a megőrzésre vonatkozó jogi előírásoktól vagy üzleti céloktól.

6. Milyen intézkedéseket tesz a TNT Személyes adatai védelme érdekében?

A TNT megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett, hogy megóvja Személyes adatait a véletlen vagy jogellenes kezeléssel szemben. Többek között a következőkről gondoskodtunk:

 • Személyes adatait védjük a jogosulatlan hozzáféréssel szemben;
 • biztosítjuk Személyes adatai bizalmas kezelését;
 • fenntartjuk Személyes adatai integritását és hozzáférhetőségét;
 • az alkalmazottakat képezzük az információ biztonsági követelményekről; és
 • a hatályos jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a tényleges vagy gyanús adatvédelmi incidenseket.

7. Hol tárolja vagy hová továbbítja Személyes adatait a TNT?

Vállalkozásunk és az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások természetéből fakadóan előfordulhat, hogy a TNT-nek továbbítania kell Személyes adatait a lakóhelye szerinti országon kívüli helyre. A Személyes adatok továbbítása esetén a TNT köteles gondoskodni arról, hogy a továbbítás megfeleljen a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Az Európai Unióban a harmadik személyeknek történő adattovábbításokat az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeken alapuló szerződés fogja szabályozni. Ha többet szeretne megtudni e biztonsági előírásokról, írjon a dataprotection@tnt.com címre.

8. Milyen jogok illetik meg Önt Személyes adataival kapcsolatban?

A Személyes adatok használatára vonatkozó jogszabályok értelmében számos, a Személyes adataihoz fűződő jogát gyakorolhatja. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy sok esetben nincs abszolút joga, és előfordulhat, hogy nem tudunk eleget tenni kérésének. Néhány ilyen, az Európai Unióban érvényes jogot ismertetünk a következőkben.

Hozzáférési jog

Joga van másolatot kérni az általunk Önről tárolt adatokról, és részletes tájékoztatást kérni az adatkezelés módjáról. Ebben az esetben Személyes adatait többnyire digitális formában juttatjuk el Önnek.

Helyesbítéshez való jog

Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk Önről tárolt adatok biztosan pontosak és hiánytalanok legyenek. Azonban ha úgy véli, hogy ez nincs így, kérheti, hogy frissítsük vagy módosítsuk az adatokat.

Törléshez való jog

Bizonyos esetekben joga van azt kérni, hogy töröljük Személyes adatait, például ha az általunk gyűjtött Személyes adatra már nincs szükség az eredeti cél érdekében, vagy ha a Személyes adat elavult, vagy amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását. Azonban ezt egyéb tényezők befolyásolhatják, például előfordulhat, hogy nem tudunk eleget tenni kérésének bizonyos jogi vagy szabályozói kötelezettségek miatt.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben joga van megkérni minket, hogy (ideiglenesen) ne használjuk Személyes adatait, például ha úgy véli, hogy az általunk Önről tárolt Személyes adatok pontatlanok, vagy ha úgy véli, hogy már nincs szükségünk az Ön Személyes adataira.

Az adathordozhatósághoz való jog

Meghatározott, korlátozott esetekben joga van megkérni minket, hogy egy Ön által választott harmadik személynek továbbítsuk a nekünk megadott Személyes adatait.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult tiltakozni jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen. Hacsak az adatkezelést nem indokolják kényszerítő erejű, jogos okok, akkor ezen az alapon többé nem kezelhetjük Személyes adatait, ha jelzi tiltakozását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy nem tudjuk majd az egyes szolgáltatásokat vagy előnyöket biztosítani, ha nem tudjuk kezelni a szükséges adatokat e célból.

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog

Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az automatizált döntéshozatal – ideértve a profilalkotást is –, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ha mégis automatizált döntéshozatal alanya volt, és nem ért egyet a kimenetellel, felveheti velünk a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségeken, és kérheti a döntés felülvizsgálatát.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Bizonyos esetekben kérhetjük a hozzájárulását Személyes adatainak kezeléséhez. Ebben az esetben bármikor joga van visszavonni hozzájárulását. Hozzájárulása visszavonása után a TNT a lehető leghamarabb abbahagyja majd a további adatkezelést, azonban ez nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha szeretne élni bármelyik jogával, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségeken.

9. Milyen Személyes adatokat gyűjtünk a TNT weboldalain?

A következő szakasz ismerteti a Személyes adatok védelme iránti elkötelezettségünket, mivel ez egyaránt vonatkozik a TNT weboldalára (www.tnt.com) vagy bármely aloldalára, amelyeken keresztül a TNT automatikusan Személyes adatokhoz juthat.

E Személyes adatokat sütik (cookie-k) vagy hasonló technológiák alkalmazásával kapjuk meg. A TNT e Személyes adatokat a következő célokra használja:

 • a sütik segítségével a TNT és más harmadik személyek az Ön weboldalainkon tett látogatásaival kapcsolatos információkhoz jutnak
 • küldeményfeldolgozás
 • látogatási minták elemzése weboldalaink fejlesztése érdekében
 • a tőlünk és harmadik személyektől származó, Önt érdeklő reklámok, tájékoztatások és tartalmak megjelenítése weboldalainkon és a harmadik személyek weboldalain
 • nyelvi és egyéb beállítások megjegyzése
 • az Ön által keresett információ megtalálása
 • biztonságos környezet biztosítása az online tranzakciókhoz
 • annak mérése, hogy hányan és hogyan használják weboldalainkat, illetve weboldalaink hatékony működtetése és ügyfeleink jobb megértése
 • rendszergazdai feladatok és problémaelhárítás

A Személyes adatok kezeléséről és e technológiák használatáról A sütikre vonatkozó szabályzatunkban olvashat.

10. Mi a teendő, ha további kérdése vagy panasza van?

A Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdésekkel vagy panaszokkal közvetlenül a TNT-hez fordulhat a jelen Adatvédelmi tájékoztató elején megadott elérhetőségen.

Joga van továbbá panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatósághoz a munkahelye, a lakóhelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti joghatóságban. Az európai adatvédelmi hatóságok listáját itt találja.

11. Módosul-e majd a jelen Adatvédelmi tájékoztató?

A TNT rendszeresen módosítja a jelen Adatvédelmi tájékoztatót. Amennyiben a változás jelentős, a TNT mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosan tájékoztassa Önt a módosításról. A TNT az Adatvédelmi tájékoztatót mindig közzéteszi a weboldalán (www.tnt.com), a legfrissebb változtatások feltüntetésével.