A FedEx Adatvédelmi Tájékoztatója

Bizalma fontos a számunkra, ezért óvjuk és felelősségteljesen kezeljük adatait, ugyanakkor továbbra is olyan magas szintű szolgáltatásokat nyújtunk, amilyet Ön elvár a FedEx vállalattól és operatív csoportjaitól, leányvállalataitól és divízióitól, ideértve bármely TNT vállalatot (a továbbiakban: „FedEx”). A FedEx-nél elköteleztük magunkat minden olyan információ védelme és biztonsága mellett, amelyek alapján közvetlen vagy közvetett módon egy természetes személy beazonosítható (a továbbiakban: „Személyes Adatok”). A FedEx azért készítette el a jelen adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”), hogy tájékoztassa Önt arról, hogy a FedEx hogyan gyűjti és kezeli Személyes Adatait.

 

Utolsó frissítés: 2021. április 

 

Amikor a jelen Adatvédelmi Tájékoztató a „FedEx”, „mi”, „nekünk”, vagy „miénk” kifejezéseket használja, a FedEx arra a FedEx vállalatra utal, amely meghatározza a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint az Ön Személyes Adatai kezelésének célját és eszközeit. Tekintettel arra, hogy valamennyi  TNT vállalat a FedEx-hez tartozik, bármely TNT domainen, így például a www.tnt.com oldalon gyűjtött Személyes Adatok a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartoznak.

 

Amennyiben Európán belül veszi igénybe a szolgáltatásainkat, Személyes Adatait a holland Hoofddorp városában székhellyel rendelkező FedEx Express International B.V. kezeli. Amennyiben globális szinten veszi igénybe a szolgáltatásainkat, Személyes Adatait az amerikai Tennessee állam Memphis városában székhellyel rendelkező FedEx Corporation kezeli. 

1. Vonatkozik-e Önre a jelen Adatvédelmi tájékoztató?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik Önre, ha Ön a FedEx ügyfele; egy a FedEx által kézbesített csomag címzettje; a FedEx beszállítója; vagy ha kapcsolatba lép a FedEx-szel, például meglátogatja a weboldalainkat, így például a www.fedex.com vagy a www.tnt.com oldalakat,ideértve valamennyi (al)oldalt és telefonos applikációt (a továbbiakban: „Weboldalak”), vagy a közösségi médián keresztül veszi fel a kapcsolatot, illetve ha e-mailt kap a FedEx-től.

2. Milyen Személyes Adatokat gyűjt a FedEx?

Üzleti tevékenységei és szolgáltatásai biztosítása során a FedExnek Személyes Adatokat kell kezelnie. Személyes Adatainak kezelése nélkül nem fogjuk tudni biztosítani a kért szolgáltatásokat. Főszabály szerint Ön az alábbi Személyes Adatait adja közvetlenül vagy közvetetten a FedEx részére, amikor igénybe veszi a szolgáltatásainkat vagy meglátogatja a Weboldalainkat:

 • Elérhetőségi adatok: például neve, címe, e-mail-címe és telefonszáma.
 • Pénzügyi adatok. Mint például bankszámlaszáma, fizetés státusza és a számlák;
 • Személyazonosításhoz szükséges információk. Többek között a vezetői engedélyének száma. Ha Ön nem rendelkezik vezetői engedéllyel, más azonosítási eljárást fogunk alkalmazni arra, hogy Önt megfelelően beazonosíthassuk, a magánszféráját lehető legkevésbé érintő módon;
 • Fiókadatok: Többek között bejelentkezési információk, úgymint e-mail-cím, illetve a fiókban megadott egyéb adatok;
 • A küldeményhez és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ. Többek között a küldemény fuvarlevélszáma, a küldemény útvonaladatai, helyadatok, a küldemény állapota, a kézbesítési cím, a csomagolás típusa, darabszám, súly, a csomag fényképe, váminformációk;
 • Felhasználói adatok és preferenciák. Többek között a küldemények mennyisége, panaszok, vásárlási előzmények és a kapcsolódó kereskedelmi tevékenységek, közlemények, kérdőívek, vásárlási preferenciák.
 • Automatikusan generált információ. Többek között idetartozik az IP-cím, az eszköz egyedi azonosítója vagy a felhasználói azonosító, a rendszer és a szoftverek típusa, időbélyegek és helyszín-meghatározások, hivatkozó weboldalak címei, a Weboldalunkon vagy a telefonos applikációkon keresztül látogatott oldalak és tartalmuk, a tevékenységek dátuma, ideje és helye, a látogatott oldalak (ha Ön kapcsolódik vezeték nélküli hálózatunkra), click-stream információk és az eszköz helye (ha Ön alkalmazza ezt a beállítást a telefonos applikációban).

3. A FedEx használ-e sütiket?

Igen, a FedEx használ sütiket és más hasonló alkalmazásokat a Weboldalain. A sütiken keresztül a FedEx automatikusan megszerzi a fentiekben említett Személyes Adatait, ha fellép a Weboldalainkra. A sütikről és hasonló alkalmazásokról többet is megtudhat a Sütinyilatkozatunkban.
 

4. Miért kezel Személyes Adatokat a FedEx?

Szükség esetén gyűjtjük, használjuk, tároljuk vagy egyéb módon kezeljük a Személyes Adatokat, a FedEx felelősségteljes, hatékony és eredményes üzletvitelének megfelelően. A FedEx Személyes Adatot a megfelelő jogalap(ok) fennállása alapján kezel. A jogalapok gyakran lényegükben valamely üzleti célhoz kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy például egy szerződés teljesítése egyszerre lehet jogalap és a FedEx üzleti célja is. Ennek megfelelően először elmagyarázzuk a jogalapokat, amelyek alapján a FedEx az Ön Személyes Adatait kezeli, majd ebből eredően az üzleti cél(oka)t, amely(ek) megvalósulása érdekében használjuk az Ön Személyes Adatait:

Jogalapok
Főszabály szerint a FedEx valamely alábbi jogalap fennállása esetén kezeli az Ön Személyes Adatait:

 • az adatkezelés a FedEx és az Ön között fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 • az adatkezelés a FedEx jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, illetve
 • ahol szükséges és megfelelő, intézkedni fogunk a hozzájárulásának beszerzéséről.

Üzleti célok
A FedEx csak akkor gyűjt, használ vagy kezel egyéb más módon Személyes Adatot, ha az adatkezelés az alább felsorolt (egy vagy több) jogszerű üzleti célok körébe tartozik: 
 

 1. Termékfejlesztés, kutatás és a FedEx termékeinek és/vagy szolgáltatásainak továbbfejlesztése . A FedEx a termékei és/vagy szolgáltatásai fejlesztésével és javításával, illetve a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatban kezel Személyes adatokat.

 2. Megállapodások teljesítése. Idetartozik a szállítási szolgáltatások, FedEx szolgáltatások nyomon követése; egyénekkel és egyéb partnerekkel történő, a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció; bővebb tájékoztatással kapcsolatos kérések teljesítése; vitarendezés, illetve megállapodások előkészítése (pl.: a küldemény követési számának összekapcsolása az Ön fiókjával annak érdekében, hogy a küldeményét nyomon követhesse).

 3. Kapcsolatfenntartás és kereskedelmi tevékenységek marketingje. Általánosságban a FedEx a Személyes Adatokat olyan mértékben kezeli, amennyiben az szükséges a FedEx termékeinek és/vagy szolgáltatásainak ki- és továbbfejlesztése miatt, fiókkezelés miatt, ügyfélszolgálati és a (célzott) marketingtevékenységek megvalósítása, egy ügyféllel való kapcsolatfelvétel és/vagy egy ügyféllel, üzleti partnerrel vagy beszállítóval való kapcsolat fenntartása és bővítése érdekében, a Személyes Adatok statisztikai és tudományos célokból történő elemzése érdekében (pl.: reklámok, szponzorálás, vendéglátó programok vagy egyéb kampányok megvalósítása, egyéb, az oldalainkon keresztül történő vagy harmadik felektől érkező kommunikáció és tartalmak küldése, amelyek érdekelhetik Önt).

 4. Üzleti folyamatok végrehajtása, belső igazgatás és vezetői beszámolók. Idetartoznak többek között a vállalati eszközök kezelése; a belső ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatása; a pénzügy és könyvelés; a vállalati irányítás végrehajtása; a központi feldolgozó létesítmények biztosítása hatékonysági célokból; összeolvadások, akvizíciók és értékesítések; és Személyes adatok kezelése vezetői jelentések és elemzések készítése érdekében (pl.: szállítást érintő csalások feltárása érdekében folytatott nyomozások).

 5. Biztonság és védelem. A Személyes Adatok kezelése bizonyos tevékenységekhez is szükséges lehet, különösen biztonságot és egészséget érintő ügyekben; a FedEx ügyfelei, beszállítói vagy üzleti partnerei eszközeinek védelme; egy ügyfél, beszállító vagy üzleti partner státuszának és hozzáférési jogainak azonosítása (pl.: biztonságos és védett szolgáltatások nyújtása online és offline tranzakciók során).

 6. Személyek létfontosságú érdekeinek védelme. Idetartozik az az eset, amikor az adatkezelés az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (pl. sürgős egészségügyi okok).

 7. Jogi kötelezettség teljesítése. Ennek értelmében a Személyes Adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy a FedEx megfeleljen a rá vonatkozó jogszabályoknak, szabályozásoknak és az ágazatspecifikus irányelveknek (pl. ügyfelek, szállítók és üzleti partnerek nevének összevetése a tiltólistás nevekkel az összeférhetetlenség elkerülése, a kereskedelmi szabályoknak való megfelelés, valamint a pénzmosás- és korrupcióellenes, illetve egyéb megfelelőségi irányelvek és eljárások betartása érdekében).

5. Ki férhet hozzá Személyes Adataihoz?

Főszabály szerint Személyes Adatait harmadik személyekkel a következő esetekben osztja meg a FedEx:

 • Megoszthatja kapcsolt vállalkozásaival, operatív csoportjaival, leányvállalataival és divízióival vagy harmadik személyekkel, ha a fentebb ismertetett célok megkívánják. Szükség esetén a FedEx megköveteli majd a harmadik féltől, hogy tevékenységeit a FedEx adatvédelemmel kapcsolatos szabályzataival és irányelveivel összhangban végezze. 
 • Megoszthatja adatfeldolgozókkal, azaz a nevünkben Személyes Adatokat kezelő partnerekkel. Ebben az esetben e harmadik felek kizárólag a fentebb ismertetett célokból és az utasításainknak megfelelően kezelhetik Személyes Adatait. A FedEx kizárólag olyan adatfeldolgozókkal működik együtt, akik kellő mértékben garantálják, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek, és gondoskodnak az érintettek jogainak védelméről.
 • Az alkalmazottaival, ha feladatuk elvégzése ezt megköveteli a feladatuk végzéséhez szükséges mértékben. Ekkor csak abban az esetben és mértékben kapnak hozzáférést, ha a fentebb ismertetett célok miatt szükséges, és kizárólag akkor, ha az alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli.
 • Ha és amikor jogszabály, bírósági határozat vagy egyéb jogi eljárás megköveteli, például a bűnüldöző vagy egyéb államigazgatási szervekkel törvényes jogaink biztosítása vagy gyakorlása érdekében, vagy vállalati tranzakciók során, úgymint elidegenítés, összeolvadás, egyesítés vagy eszközök értékesítése vagy egy valószerűtlen csőd esetén.

6. Mennyi ideig tárolja a FedEx az Ön Személyes Adatait?

Személyes Adatait csak addig tároljuk, ameddig a Személyes Adatok kezelésének céljához szükséges. A megőrzési idő végén töröljük vagy anonimizáljuk a Személyes Adatait, kivéve, ha a bizonyos Személyes Adatainak tárolása egyéb okból szükséges. Csak abban az esetben fogunk így eljárni, ha a Személyes Adatainak tárolására van jogalapunk. Biztosítani fogjuk azt is, hogy Személyes Adatai kizárólag csak ezen másik cél érdekében legyenek hozzáférhetők.

Például szükségünk van a Személyes Adataira a vámügyintézési eljárás lebonyolításához. A vámügyi jogszabályok előírják, hogy bizonyos Személyes Adatokat megőrizzünk/tároljunk. Általában ezen megőrzési időtartam 3 és 7 év között van, az adott országtól és a vonatkozó vámügyi jogszabályoktól függően. Ezekben az esetekben csak a jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges Személyes Adatokat tároljuk. 

7. Milyen intézkedéseket tesz a FedEx Személyes Adatainak védelme érdekében?

A FedEx megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tesz Személyes adatai védelme érdekében, hogy a véletlenszerű vagy jogellenes adatkezelés elkerülhető legyen. Ilyen intézkedés többek között:
 

 • Személyes Adatait védjük a jogosulatlan hozzáféréssel szemben;
 • biztosítjuk Személyes Adatainak bizalmas kezelését;
 • fenntartjuk Személyes Adatai integritását és hozzáférhetőségét;
 • az alkalmazottakat oktatjuk az információbiztonsági követelményekről; és
 • a hatályos jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a tényleges vagy feltételezett adatvédelmi incidenseket.

 

8. Hol tárolja vagy hová továbbítja Személyes Adatait a FedEx?

Vállalkozásunk és az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások természetéből fakadóan előfordulhat, hogy a FedExnek továbbítania kell Személyes Adatait a lakóhelye szerinti országon kívüli helyre. Minden esetben, amikor Személyes Adatok továbbítására kerül sor, a FedEx gondoskodik arról, hogy az adattovábbítás megfelelő biztonsági intézkedések mellett történjen. Az Európai Gazdasági Térségben a harmadik feleknek történő (az Európai Gazdasági Térség területén kívülre történő) adattovábbításokat az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeken alapuló szerződés fogja szabályozni, vagy más megfelelő biztosíték fogja garantálni.

9. Milyen jogok illetik meg Önt Személyes Adataival kapcsolatban?


A Személyes Adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok értelmében számos joga van, amelyeket a Személyes Adataival kapcsolatosan gyakorolhat. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy néhány esetben nem vagyunk kötelesek teljes mértékben eleget tenni kérésének, mivel ezen jogát és kérését összhangba kell hoznunk az Ön Személyes Adatainak kezeléséhez fűződő jogainkkal és kötelezettségeinkkel, és biztosítanunk kell mások jogait és szabadságát. Néhány Személyes Adataival kapcsolatos, az Európai Gazdasági Térségben alkalmazandó jogot ismertetünk a következőkben: 


A hozzáférés joga
Önnek joga van másolatot kérni az általunk tárolt Személyes adatairól, és megismerni azok felhasználási módját. Ebben az esetben Személyes adatait többnyire digitális formában juttatjuk el Önnek. Előfordulhat, hogy megkérjük személyazonosságának igazolására, mielőtt a kért információt kiadnánk. 


A helyesbítés joga
Észszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Önről tárolt adatok pontosak és hiánytalanok legyenek, azonban ha úgy véli, hogy ez nincs így, Ön jogosult megkérni, hogy bármely általunk kezelt hiányos vagy pontatlan adatát módosítsuk.

Törléshez való jog
Ön jogosult megkérni minket, hogy töröljük a Személyes Adatait, például ha az általunk gyűjtött Személyes Adatra már nincs szükség az eredeti cél érdekében, vagy ha a Személyes Adat elavult, vagy amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását. Azonban ezt egyéb tényezők befolyásolhatják, például előfordulhat, hogy nem tudunk eleget tenni kérésének bizonyos jogi vagy szabályozói kötelezettségek miatt.


Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult megkérni minket, hogy (ideiglenesen) ne használjuk Személyes Adatait, például ha úgy véli, hogy az általunk Önről tárolt Személyes Adatok pontatlanok, vagy ha úgy véli, hogy már nincs szükségünk az Ön Személyes Adataira.


Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult megkérni minket, hogy egy Ön által választott harmadik félnek továbbítsuk a nekünk megadott Személyes Adatait. Ezen jog csak abban az esetben gyakorolható, ha Személyes Adatot adott át nekünk, és automatizált módon kezeljük az adatokat a hozzájárulása alapján vagy az Önnel fennálló szerződés teljesítése érdekében. 


A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult tiltakozni a jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen. Ha Ön kéri, hogy Személyes Adatait marketingcélból a továbbiakban ne kezeljük, a FedEx azonnal felhagy a Személyes Adatainak ilyen jellegű felhasználásával. Jogos érdekeinken alapuló egyéb célokból nem kezeljük tovább a Személyes Adatait, ha saját helyzetével kapcsolatos okokból Ön tiltakozott, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják. Ne feledje azonban, hogy nem tudunk bizonyos szolgáltatásokat nyújtani, illetve bizonyos előnyöktől eleshet, ha erre a célra nem tudjuk felhasználni az ehhez szükséges Személyes adatokat.


Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog
Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az automatizált döntéshozatal – ideértve a profilalkotást is –, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ha mégis automatizált döntéshozatal alanya volt, és nem ért egyet a kimenetellel, felveheti velünk a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségeken, és kérheti a döntés felülvizsgálatát. 


A hozzájárulás visszavonásához való jog
Bizonyos esetekben kérhetjük a Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. Ebben az esetben bármikor joga van visszavonni hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonása után a FedEx a lehető leghamarabb abbahagyja az adatkezelést. Azonban ez nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
 

Ha szeretne élni bármelyik jogával, kérjük, kattintson erre a linkre .

FedEx-fiókjait a következő módokon kezelheti: 
 

 • E-mailek: az e-mailekkel kapcsolatos beállításokat az E-mailek beállítása központban végezheti el. 
 • Mobil: ha nem szeretne több sms-t kapni mobiljára, küldje el a STOP szót a 37473-as számra. Bármikor ismét feliratkozhat, ha szöveges üzenetben elküldi a YES kifejezést ugyanarra a számra. 
 • Sütik és hasonló technológiák: ha le szeretne iratkozni a hirdetésekről, a NAI Ügyfél-leiratkozás oldalon megteheti. 

10. Mi a teendő, ha további kérdése vagy panasza van?

A Személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos kérdéseket vagy panaszokat az Adatvédelmi Értesítés elején megadott kapcsolattartási adatok segítségével küldheti el a FedEx-nek.

Joga van továbbá panaszt benyújtani az illetékes (helyi) adatvédelmi hatósághoz a munkahelye, a lakóhelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti államban. Főszabály szerint az Európai Gazdasági Térségben a FedEx a Holland Adatvédelmi Hatóság (Holland DPA) felügyelete alatt áll, kivéve, ha a feltételezett jogsértés kizárólag helyi illetőségű. Az európai adatvédelmi hatóságok listáját itt találja.

11. Módosul-e majd a jelen Adatvédelmi tájékoztató?

A FedEx időről időre frissíti a jelen Adatvédelmi Értesítést. Ha valamelyik módosításnak komoly hatása lenne, akkor a FedEx törekedni fog arra, hogy az ilyen módosításokról közvetlenül értesítse Önt.