Felhasználási feltételek

A TNT internetes oldalához (továbbiakban: “TNT Oldal”) való hozzáférés és használat az alábbi feltételek szerint történhet. Az Oldal használatával az alább leírt valamennyi feltételt elfogadottnak tekintjük.

A TNT Express N.V.-vel, annak leányvállalataival, illetve társult vállalataival (együttesen a "TNT") kapcsolatos információk, valamint a TNT termékei és szolgáltatásai az alábbi feltételekkel férhetők hozzá a jelen TNT Oldalon:

Jelen internetes Oldalon az információkat az Oldalon megadott formában ("as is") biztosítjuk. A TNT nem vállal garanciát, illetve felelősséget a TNT Oldal tartalmának pontosságáért és hiánytalanságáért. Sem a TNT, sem annak alvállalkozói, alkalmazottai nem felelősek semmiféle olyan közvetlen, járulékos, következményes, közvetett vagy büntető jellegű kárért, amely a TNT Oldalhoz való hozzáférésből, illetve a TNT Oldal tartalmának felhasználásából ered.
 

A TNT, illetve annak alvállalkozói, alkalmazottai semmilyen esetben sem felelősek azon károkért, így bármely használattal kapcsolatos veszteségekből, továbbá, adat-, illetőleg nyereség elvesztéséből eredeztethető olyan károkért, amelyek a TNT Oldalon hozzáférhető szoftverek, dokumentumok használatából vagy teljesítésével, illetőleg a TNT Oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásával, vagy annak meghiúsulásával összefüggésben vagy attól függetlenül keletkeznek.
 

Az ezen az oldalon megtalálható linkek segítségével a TNT Oldalról ki lehet lépni. Az ilyen linkekkel megközelíthető oldalakat a TNT nem ellenőrzi, így a TNT nem felelős a linkekkel elérhető oldalak tartalmáért.
 

Miközben a TNT minden elvárható erőfeszítést megtesz, hogy a jelen TNT Oldalt vírusoktól mentesen tartsa, nem garantálhatja az Oldal vírusmentességét, így vírusokkal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal. Ennek figyelembevételével azt ajánlja, hogy Ön tegyen meg minden szükséges óvintézkedést mielőtt bármilyen információt letölt a TNT Oldalról.
 

Ha Ön bármilyen közlést vagy anyagot továbbít vagy helyez el a jelen TNT Oldalra, úgy ezzel beleegyezését adja, ahhoz, hogy a TNT a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseivel összhangban felhasználhassa az Ön által adott közlést vagy anyagot. Személyes adatai felhasználása tekintetében a TNT Adatvédelmi nyilatkozata (lásd www.tnt.com), illetőleg az ott nem -, vagy nem a Személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezési szerint szabályozott kérdésekben az 1992. évi LXIII. tv. rendelkezései az irányadók.
 

A jelen Oldalon közölt információkkal kapcsolatos minden szellemi és egyéb tulajdonjog, védjegy és márkanév a TNT Holdings B.V. tulajdonát képezi, így az itt megjelent információkhoz való hozzáférő személy részére a TNT semmilyen jogot nem engedélyez, engedményez, ad át, vagy biztosít.
 

Az, aki a jelen internetes oldal tulajdonosai számára közlés juttat el az Oldalon keresztül vagy bármely más módon, felelősséggel tartozik azok tartalmáért és abban szereplő információkért, beleértve azok hitelességét és pontosságát.
 

A TNT a jelen felhasználási feltételeket felülvizsgálhatja. A felülvizsgálatok okán bekövetkező módosításokat Önre nézve kötelezőek, ezért javasoljuk, hogy a TNT Oldal felkeresésekor minden alkalommal tekintse meg ezt az oldalt, hogy tisztában legyen a kötelezően alkalmazandó hatályos feltételekkel.

© 2011 TNT Express N.V.