Viðskiptaskilmálar (incoterms)

Hvað er þetta?

Enska heitið „Incoterms“ er stytting á International Commercial Terms. Þessir alþjóðlegu viðskiptaskilmálar voru fyrst gefnir út árið 1936 og samanstanda af 11 reglum sem skilgreina ábyrgð aðila í alþjóðlegum viðskiptum.

Hvers vegna eru þeir svona mikilvægir?

Vegna þess að þeir eru viðurkenndir og notaðir allt frá Austin til Önundafjarðar. Þeir þurfa að koma fram á öllum vörureikningum og minnka verulega líkurnar á því að kostnaðarsamur misskilningur komi upp.

Hvað fela þeir í sér?

Alþjóðlegir viðskiptaskilmálar ICC (Incoterms) skilgreina verkefni, áhættu og kostnað í viðskiptum þegar vara færist frá seljanda til kaupanda.

Þrír algengustu skilmálarnir

EXW – Ex-Works

 • Kaupandinn tekur á sig nánast allan kostnað og áhættu í sendingarferlinu
 • Eina verkefni seljandans er að tryggja að kaupandinn hafi aðgang að vörunum
 • Þegar kaupandinn hefur fengið aðgang tekur hann á sig alla ábyrgð (þar á meðal á fermingu varanna)

Áhætta færist frá seljanda til kaupanda:

Í vöruhúsi eða skrifstofu seljanda, eða þar sem vörurnar eru sóttar.

DAP – Delivered At Place

 • Seljandinn tekur á sig kostnað og áhættu við flutning vara á umsamið heimilisfang
 • Vörur eru flokkaðar og afhentar þegar þær hafa borist á heimilisfangið og þær eru tilbúnar til affermingar
 • Ábyrgð varðandi innflutning og útflutning er sú sama og í DAT

Áhætta færist frá seljanda til kaupanda:

Þegar vörur eru tilbúnar til affermingar á umsamið heimilisfang

DDP – Delivered Duty Paid

 • Seljandinn tekur á sig nánast alla ábyrgð í sendingarferlinu
 • Þeir ná yfir allan kostnað og áhættu við flutning vara á umsamið heimilisfang
 • Seljandinn tryggir einnig að vörurnar séu tilbúnar til affermingar, tekur á sig ábyrgð á útflutningi og innflutningi og greiðir öll gjöld

Áhætta færist frá seljanda til kaupanda:

Þegar vörurnar eru tilbúnar til affermingar á umsamið heimilisfang.

 

Aðrir viðskiptaskilmálar

 

CIP – Carriage And Insurance Paid To

 • Sama ábyrgð seljanda og með CPT með einni breytingu: seljandi greiðir einnig fyrir sendingu og tryggingu varanna á tilgreindan áfangastað. 
 • Seljanda er skylt að kaupa þá áhættutryggingu fyrir notanda sem er víðtækust samkvæmt ákvæði A (ákvæði Institute Cargo). 

Áhætta færist frá seljanda til kaupanda:

Þegar flutningsaðili kaupanda tekur við vörunum.

DPU – Afhent á stað án affermingar (áður DAT)

 • Seljandi er ábyrgur fyrir kostnaði og áhættu sem fylgir því að flytja vörur á umsaminn stað til affermingar.
 • Affermingarstaður getur verið hvar sem er, utan- eða innandyra. 
 • Seljandi sér um tollafgreiðslu og affermir vörur á affermingarstað.
 • Kaupandi sér um tollafgreiðslu fyrir innflutning og allar skyldur sem því tengjast.

Áhætta færist frá seljanda til kaupanda:

Á affermingarstað.

FCA – Free Carrier

 • Seljandinn ber ábyrgð á því að koma vörum til flutningsaðila kaupanda á umsömdum stað
 • Seljandinn sér einnig um tollafgreiðslu úr landi

Áhætta færist frá seljanda til kaupanda:

Þegar flutningsaðili kaupanda tekur við vörunum.

CPT – Carriage Paid To

 • Sama ábyrgð fyrir seljanda og í FCA að því undanskildu að flutningskostnaður fellur á seljanda
 • Eins og með FCA er það á ábyrgð seljanda að tollafgreiða vörur úr landi

Áhætta færist frá seljanda til kaupanda:

Þegar flutningsaðili kaupanda tekur við vörunum.

FAS – Free Alongside Ship

 • Seljandi ber allan kostnað og áhættu þar til vörur hafa verið afhentar upp að skipi
 • Áhættan færist þá yfir á kaupanda, sem sér um útflutning og tollafgreiðslu inn í land

Áhætta færist frá seljanda til kaupanda:

Þegar vörur hafa verið afhentar upp að skipi.

FOB – Free On Board

 • Seljandi ber allan kostnað og áhættu þar til vörur hafa verið afhentar um borð í skip
 • Hann sér einnig um tollafgreiðslu úr landi
 • Öll ábyrgð færist yfir á kaupanda um leið og vörurnar eru um borð í skipinu

Áhætta færist frá seljanda til kaupanda:

Þegar vörur hafa verið afhentar um borð í skip.

CFR – Cost And Freight

 • Seljandi ber sömu ábyrgð og í FOB en þarf einnig að greiða kostnað af því að flytja vörur í höfn
 • Eins og með FOB færist öll ábyrgð yfir á kaupanda um leið og vörur eru um borð í skipinu

Áhætta færist frá seljanda til kaupanda:

Þegar vörur eru um borð í skipinu.

CIF – Cost, Insurance And Freight

 • Seljandinn ber sömu ábyrgð og með CFR en tekur einnig á sig tryggingarkostnað
 • Seljanda er skylt að kaupa lágmarkstryggingu, sem er 110% af verðmæti reiknings, í gjaldmiðli viðkomandi reiknings og samnings.
 • Ef kaupandi fer fram á víðtækari tryggingu skal seljandi ganga frá viðbótartryggingu á kostnað kaupanda. 

Áhætta færist frá seljanda til kaupanda:

Þegar vörur eru um borð í skipinu.