תיעוד

מסמכי שילוח

על מנת למנוע עיכובים מיותרים יש להקפיד לצרף למשלוח חשבונית ושטר מטען שמולאו כהלכה.

חשבוניות

יש להקפיד לצרף לכל המשלוחים הבינלאומיים חשבוניות לצורכי רשויות המכס המקומיות. להלן מספר דגשים שחשוב לדעת. 

שטרי מטען

ניתן למלא את שטר המטען המצורף למשלוח באופן ידני או בעזרת כלי השילוח המתקדמים שלנו.  למד עוד...

בעצם הביקור והשימוש באתר זה, אתם מסכימים להצבת קבצי עוגיות (Cookies) ידי TNT ושותפיה. גלו עוד