Kvalitātes sasniegumi

Atzīti visā pasaulē

TNT kompānija lepojas un ir pateicīga par saņemtajiem apbalvojumiem un sertifikātiem.

TNT kā organizācija un pakalpojumu sniedzējs it bieži saņem citu organizāciju izsniegtus atzinības apliecinājumus. Daudzi saņemtie apbalvojumi un sertifikāti ir lokāla līmeņa – informācija par tiem ir atrodama uzņēmuma pārstāvniecību mājas lapās.