Komercrēķins

Pareiza dokumentu noformēšana savlaicīgai piegādei

Pareizs komercrēķins ir nepieciešams, lai atmuitošana notiktu bez aizķeršanās. Tas nepieciešams, lai muitas iestādes varētu novērtēt jebkādus piemērojamos nodokļus vai nodevas. Pareizi aizpildīts rēķins novērsīs piegādes kavēšanos.

Komercrēķina forma

Lai palīdzētu jums izveidot komercrēķinu, mēs esam sagatavojuši vienkārši lietojamu veidni. Lūdzu, ņemiet vērā: šī veidne ir nodrošināta tikai kā paraugs mūsu klientiem. Par komercrēķina aizpildīšanu un iesniegšanu ir atbildīga paraksttiesīgā persona.

Svarīgākā komercrēķinā norādāmā informācija

Ko jūs vēlaties nosūtīt?

 

Preču apraksts

Tas muitas iestādēm skaidri norāda, kāds ir jūsu sūtījuma saturs. Aprakstā ir jāpaskaidro, kas tiek sūtīts, no kā tas ir izgatavots un kam tas ir izmantojams (ja attiecināms). Aprakstam ir jābūt skaidri saprotamam, un tajā jāraksturo visas nosūtāmās preces.

 

Harmonizētās sistēmas kods

Saskaņā ar harmonizēto sistēmu (HS kodiem), preces tiek klasificētas, lai muitas iestādes zinātu, kādus nodokļus, nodevas un kontroles pasākumus piemērot. Tā nav obligāta prasība, tomēr, norādot kodu, tiek paātrināta atmuitošana.

$

Novērtējiet savu sūtījumu precīzi

Pat tad, ja sūtījums ir tikai paraugs vai dāvana vai vēlaties veikt preces atpakaļnosūtīšanu, ir jānorāda tā vērtība, kas ir vismaz ražošanas izmaksu apmērā. Šai vērtībai ir jābūt pēc iespējas precīzākai. Ja muitas iestādes darbinieki apšauba norādīto vērtību, tas var izraisīt aizkavēšanos un naudas soda piemērošanu. Un vēl viens ieteikums – norādiet preču vērtību rēķinā norādītajā valūtā.

Izcelsmes valsts

Tā ir preču izgatavošanas valsts. Tā var nebūt valsts, no kuras notiek preču nosūtīšana. Dažos gadījumos var būt nepieciešams Izcelsmes sertifikāts. Lai iegūtu plašāku informāciju par Izcelsmes sertifikātu, lūdzu, sazinieties ar savas valsts Tirdzniecības kameru.

Pareizo Starptautisko tirdzniecības noteikumu izvēle

Katrā komercrēķinā ir jānorāda pareizie tirdzniecības noteikumi (Starptautiskie tirdzniecības noteikumi jeb Incoterms). Incoterms® 2010 ir visā pasaulē atzīts Starptautiskās tirdzniecības kameras izveidots standarts. Tas ļauj muitas iestādēm identificēt sūtījuma īpašnieku ikvienā tā ceļojuma brīdī.

Ja ir noslēgts pārdošanas līgums, tajā ir norādīti starptautiskie tirdzniecības noteikumi. Ja pārdošanas līguma nav, tad jāizvēlas sūtījumam atbilstošie Starptautiskie tirdzniecības noteikumi pārvadāšanai pa sauszemi vai gaisu. Piemēram, DAP (Piegādāts līdz vietai) nozīmē, ka jūs kā nosūtītājs maksājat par nosūtīšanu, bet saņēmējs ir atbildīgs par nodokļu un nodevu samaksāšanu.

Atmuitošana bez aizķeršanās

Tagad jūs saprotat, ka, sagatavojot pareizu komercrēķinu, jūsu sūtījums tiks atmuitots bez aizķeršanās. Jūs varat aizpildīt savu komercrēķinu vai arī ietaupīt laiku un izmantot mūsu komercrēķina veidni.