Krāpšana internetā

Noskaidrojiet, kā rīkoties, ja uzskatāt, ka esat tīmeklī veiktu krāpniecisku darbību upuris

TNT apzinās, ka krāpniecisku darbību veicēji tīmekļa vietnēs izmanto mūsu identitāti un nosūta maldinošas e-pasta vēstules e-komercijas klientiem.

Krāpnieciskie darījumi parasti attiecas uz pieprasījumu veikt naudas pārskaitījumu, lai apmaksātu internetā pasūtītās preces, pirms TNT tās būs piegādājis. Tāpat arī tas attiecas uz ziņojumiem, kuros pieprasīts avansa maksājums pirms loterijā vinnētas balvas saņemšanas vai par dzīvokļa atslēgu izsniegšanu.

 

TNT nepiedāvā darījuma pārstāvības (trešās puses) pakalpojumus. Ja Jums par šāda veida pakalpojumu tiek pieprasīts veikt priekšapmaksu ar Western Union vai citā līdzīgā veidā, tā ir norāde uz krāpniecisku darījumu.

 

Rekomendējam visiem klientiem uzmanīties no šādu avansa maksājumu pieprasījumiem tiešsaistē, turklāt nosauktais klienta numurs (vai sūtījuma izsekošanas numurs) ne vienmēr ir pierādījums tam, ka TNT sūtījumu muito vai kontrolē.

 

Ja Jūs šaubāties, vai esat sazinājušies ar TNT un vai tiešām TNT piegādā Jums sūtījumu, lūdzam sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas daļas pārstāvi savā valstī. Savas valsts TNT Klientu apkalpošanas daļas tālruni atradīsiet šīs valsts TNT pārstāvniecības mājas lapā.

 

TNT dara visu, kas ir tā spēkos, lai novērstu šādus atkārtotus krāpnieciskus gadījumus. Mūsu klientu apkalpošanas daļa, drošības un juridiskais departaments cieši sadarbojas, lai informētu klientus par šādiem gadījumiem un tos novērstu. Tāpat arī mēs sadarbojamies ar starptautiskajām organizācijām šādu krāpniecisku gadījumu novēršanai (t.i., ar valdības iestādēm, Western Union, eBay, Godīgas tirdzniecības biroju).

Sr kā rīkoties, ja uzskatāt, ka esat krāpnieciskas darbības upuris

Lai pēc iespējas ātrāk slēgtu krāpniecisku mājas lapu vai e-pasta adresi un novērstu turpmāku krāpšanu, lūdzam Jūs pārsūtīt krāpniecisku e-pasta vēstuli uz e-pasta adresi e-crime@fedex.com. Lūdzam iegaumēt, ka nesaņemsiet atbildi pēc e-pasta vēstules nosūtīšanas.

 

Turklāt iesakām Jums ziņot par šādu gadījumu policijai. Dažu šādu gadījumu rezultātā ir veikti arī aresti.

Kā TNT cīnās pret krāpniecisku darbību

Tie klienti, kas ir saņēmuši krāpniecisku informāciju, tiek lūgti pēc iespējas pilnīgāk šo informāciju pārsūtīt mums. Šī informācija tālāk tiek nodota kompānijas pasaules drošības departamentam, kas apkopo visu pieejamo informāciju. TNT izmanto informāciju, lai formāli sazinātos ar kompāniju, kas ir krāpnieciskas tīmekļa vietnes vai e-pasta īpašnieks. Cieši sadarbojamies ar lielākajiem interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP), t.sk., Microsoft, Yahoo un AOL. Līdzko TNT nosūta dokumentāciju ISP, 24-28 stundu laikā tiek uzsākta darbība. Pateicoties ciešajai sadarbībai, jau ir slēgtas vairāk nekā 1500 viltus tīmekļa vietnes un e-pasta adreses.


Ja klients par krāpniecisku darījumu nolemj ziņot policijai, sniedzam  klientam konsultācijas un palīdzību. Zināmi gadījumi, kuru rezultātā ir veikti aresti.

Izpratnes radīšana

TNT jau vairākus gadus mērķtiecīgi informē un izglīto visu klientu apkalpošanas centru darbiniekus par noziedzīgām darbībām starptautiskajā tīmeklī, ar ko saskaras TNT. Šīs uzņēmuma iekšienē izveidotās starptautiskās informācijas apmaiņas platformas un dokumenti bijušas ļoti veiksmīgas metodes, lai nodrošinātu informētību kompānijas iekšienē un ziņotu par pārkāpumiem e-vidē. Komunikācijai ir vairākas formas, tostarp:
 

  • tikšanos organizēšana starp Vispasaules drošības un atbilstības centru un klientu apkalpošanas centriem;
  • regulāra jaunumu publicēšana;
  • klientu pieprasījumu standarta atbilžu apmaiņa;
  • vadlīnijas klientu apkalpošanas centru darbiniekiem krāpniecisku gadījumu atpazīšanai un gadījumos, kad notikusi e-krāpšana.

E-izsoles vai ar internetu saistīti jautājumi

Ja esat iepirkušies internetā, izmantojot eBay, iesakām eBay Drošības centrā iepazīties ar informāciju saistībā ar norēķinu pakalpojumiem.
 

Arī Western Union globālajā mājalapā atrodama informācija, kā nekļūt par upuri krāpšanai internetā.