Piemaksas

Rēķinu satura izprašana

Degvielas piemaksas ir obligātas un tiek piemērotas visiem sūtījumiem ar TNT.

Kad veicat sūtījumus ar TNT, tiem tiek piemērotas šādas piemaksas:

Degvielas piemaksa

TNT ir ieviesis uz indeksu bāzētu piemaksu visiem sūtījumiem. Vairāk informācijas par degvielas piemaksu Jūsu reģionā meklējiet šeit.

Papīra pavadzīmes un rēķini

Mēs varam nodrošināt drukātas pavadzīmes un/vai papīra rēķinus, ja Jūs nevēlaties pārsūtīt Jūsu datus elektroniski un/vai saņemt e-rēķinu.

Ne-elektroniska pavadzīme (NEC) € 2.00.

Ne-elektronisks rēķins (NEI)  € 4.00.

 

Importa pakalpojumi

Jūs varat pārvaldīt savus importa sūtījumus visā pasaulē, izmantojot mūsu Express Import Pakalpojumu, un kontrolēt visu pārvadājumu procesu kā importētājs un saņēmējs. Jūs varat noformēt importa pakalpojumu mūsu Klientu apkalpošanas daļā vai izmantot mūsu tiešsaistes Express Import sistēmu (EIS). Importa piemaksa (RPF) 10%.

 

Vēlā paņemšana

Pēc pieprasījuma par papildus piemaksu var noformēt sūtījuma paņemšanu ārpus standarta darbalaika. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

 

Piemaksa par piegādi uz attālinātu reģionu

Mēs nodrošinām sūtījumu paņemšanu un piegādi it visur, kur Jums ir nepieciešams. Lai segtu pakalpojuma izdevumus par sūtījumu piegādi/paņemšanu attālinātos un grūti sasniedzamos reģionos, tiek piemērota papildus piemaksa (OOA, OOC) € 0.42/kg*, minimālais piemaksas apmērs par sūtījumu 22.00 €, bet maksimālais 122.00 €.

 

Paaugstinātas drošības piemaksa

TNT ir ieviesta papildus procedūra, aktivitātes un veiktas investīcijas ar mērķi pasargāt klientu sūtījumus, kas ir uzticēti pārvadāšanai. Lai daļēji segtu papildus izmaksas, visiem sūtījumiem tiek piemērota Paaugstinātās drošības piemaksa. Uzlabotās drošības piemaksa € 0.06 par kg* tiek piemērota visiem starptautiskajiem Express, Economy Express un Speciālā Servisa sūtījumiem, kur minimālais piemaksas apmērs par sūtījumu € 0.50, bet maksimālais € 10.00.

*TNT pielieto apjomsvara aprēķināšanas indeksu, lai noteiktu, vai sūtījuma maksa tiks rēķināta pēc tā faktiskā svara vai apjomsvara - kurš lielāks.

 

Piegāde uz privāto adresi

TNT standartā piedāvā pakalpojumus uzņēmumiem. Piegādes uz privātām adresēm (RES) paredz papildus piemaksu  € 3.00 par katru sūtījumu.

 

Piemaksa par nepareizi norādītu adresi

Ja nosūtītāja norādītā adrese ir nepilnīga vai neprecīzi norādīta un TNT nevar nodrošināt sūtījuma savlaicīgu piegādi, TNT apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai noskaidrotu saņēmēja adresi un nodrošinātu sūtījuma piegādi. Par saistībā ar saņēmēja adreses noskaidrošau veiktajām papildus darbībām tiks ieturēta (RWA) € 6.00 piemaksa.

 

Priority (prioritāra piegāde)

Jūs varat pieteikt sūtījuma prioritāro apstrādi no tā paņemšanas līdz piegādei. Jūsu sūtījums tiks skaidri apzīmēts ar mūsu Prioritātes uzlīmi. Prioritāra piegāde (PR) € 10.00.

 

Papildus apstrāde - automātiskā šķirošana (SNC)

Ja Jums ir sūtījumi, kas nav piemēroti apstrādei automatizētā konveijera iekārtā vai tie pārsniedz mūsu standarta dimensijas, mēs pārvadājam tos, piemērojot papildus piemaksu. Sūtījumus, kas sver līdz 30,0 kg un izmēri ir lielāki par 1.2m (g) x 0.7m (p) x 0.6m (a) nevar šķirot automātiski un ir papildus piemaksa (SNC) starptautiskajām piegādēm € 45.00, iekšzemes piegādēm € 13.50

 

Sūtījums pāri dimensijām (SED)

Šī piemaksa tiek piemērota sūtījumiem, ja viena vai vairākas vietas sver 30,0 kg un vairāk, un izmēri pārsniedz

Express                    1.2m (g) x 1.2m (p) x 1.5m (a)

Economy Express       2.4m (g) x 1.2m (p) x 1.8m (a)

Sūtījums pāri dimensijām piemaksa (SED) starptautiskajām piegādēm € 55.00, iekšzemes piegādēm € 16.50.

 

Īpašā apstrāde (SNS)

Ja Jūsu sūtījumiem nepieciešama īpaša apstrāde sakarā ar to, ka tie nevar tikt likti viens uz otra, mēs pārvadāsim tos, piemērojot papildus piemaksu. Piemaksa (SNS) par sūtījumiem, uz kuriem nevar likt virsū citus sūtījumus starptautiskajām piegādēm € 150.00, iekšzemes piegādēm € 45.00. Piemaksa nav iepriekš rezervējams pakalpojums, un tajā nav ietverta nekāda TNT garantija, ka attiecīgā pārvadājuma laikā sūtījumam netiks likts virsū cits sūtījums.


Vairākas vienības saturoša sūtījuma apstrāde

Piemaksa par otro un katru nākamo vienību. Piemaksa tiek piemērota sūtījumiem, kuri sastāv no vairākām kastēm/vienībām (MPC). Par papildus vienību € 5.00.

 

Sūtījuma uzglabāšana noliktavā

Sūtījumiem, kurus pēc saņēmēja pieprasījuma jāuzglabā noliktavā ilgāk par dienu, tiks piemērota uzglabāšanas piemaksa. Piemaksa tiks piemērota sākot ar nākamo dienu pēc preču saņemšanas noliktavā. Līdz 30kg - € 5.00 dienā. Līdz 125kg - 15.00 dienā. Virs 125kg € 50.00 dienā.

 

Bīstamas preces

Pakalpojuma piemaksa, ko piemēro sūtījumiem, kuros ir pilnībā reglamentētas bīstamas kravas un UN3480 / UN3090 litija baterijas (HZ) € 100.00.

 

Sausais ledus

Pakalpojuma maksa par sausā ledus (UN 1845) saturošo kravu apstrādi un pārvadāšanu (DI) € 10.00.

 

Ierobežoti daudzumi

Piemaksa, ko piemēro sūtījumiem, kas satur bīstamas kravas ierobežotā daudzumā saskaņā ar ADR bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumiem, un ir ierobežoti gaisa pārvadājumos (LQ) € 20.00.

 

Izņēmumi

Bīstamās kravas izņēmuma daudzumos, kuras var pārvadāt ar gaisa transportu, saskaņā ar IATA bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumiem (EQ) € 10.00.

 

Litija baterijas

Pakalpojuma maksa par litija bateriju (LB) saturošo kravu apstrādi un nosūtīšanu (UN3481 / UN3091) € 5.00.
 

Bioloģiska viela (B kategorija)

Pakalpojumu maksa par sūtījumiem, kas satur bioloģiskas vielas, B kategorija (UN3373) € 10.00.