Mājaslapas lietošanas noteikumi

Pieeja šai starptautiskajai TNT mājas lapai ("TNT lapa") un tās izmantošana ir nodrošināma, balstoties uz sekojošiem nosacījumiem. Šīs mājas lapas izmantošana paredz piekrišanu šiem nosacījumiem pilnā mērā.

Informācija, kas attiecas uz TNT Express N.V. un tās pārstāvniecībām vai filiālēm (kopā „TNT”) un TNT produktiem un pakalpojumiem šajā TNT mājas lapā, tiek sniegta saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

Informācija šajā interneta lapā tiek izplatīta tās sākotnējā veidā. TNT nesniedz nekādas garantijas vai pārstāvības attiecībā uz šīs TNT mājas lapas satura pareizību vai pilnību. Ne TNT, ne tā pārstāvji vai darbinieki neatbild par jebkādiem tiešiem, nejaušiem, izrietošiem, netiešiem vai soda zaudējumiem, kas var rasties no pieejas TNT lapai vai jebkāda tās satura izmantošanas.

 

Nekādā gadījumā TNT vai jebkura no tās līgumslēdzēja pusēm vai darbiniekiem nav atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem, kas var rasties no pieejas, datu vai ienākumu pazušanas dēļ vai saistībā ar programmatūras izmantošanu, dokumentiem, pakalpojumu sniegšanas vai to trūkuma, vai informācijas, kas ir pieejama šajā TNT mājas lapā.

 

Linki šajā lapā var likt Jums iziet ārā no TNT lapas. Šādas savienotās lapas neatrodas zem TNT kontroles un TNT neatbild par jebkādu savienoto lapu saturu.

 

Kamēr TNT dara visu iespējamo, lai šajā TNT vietnē nepieļautu vīrusus, tomēr tas nevar to garantēt un neuzņemas nekāda veida saistības attiecībā uz datorvīrusu esamību. Tādēļ rekomendējam ievērot visus attiecīgos drošības pasākumus pirms informācijas lejupielādēšanas no šīs TNT vietnes.

 

Pārsūtot vai publicējot jebkāda veida materiālus no šīs TNT lapas, Jūs piekrītat, ka TNT var izmantot Jūsu komunikāciju kā materiālu jebkādiem nolūkiem, ieskaitot kopēšanu, pārsūtīšanu, publikāciju, translāciju un nodošanu caur presi. Cienot Jūsu personas datus, atsauce tiks veidota, pamatojoties uz TNT Paziņojumu par informācijas neizpaušanu.

 

Visas intelektuālā un cita īpašuma tiesības, preču zīmes un preču nosaukumi šīs lapas informācijā pieder TNT Holdings B.V. Nekāda veida tiesības nedrīkst tikt piešķirtas vai savādāk pāriet citām personām, kurām ir pieeja šai informācijai.

 

Jebkādas komunikācijas nosūtītājs uz šo interneta lapu vai savādākā veidā šīs lapas īpašniekiem ir atbildīgs par nosūtītās informācijas saturu, ieskaitot tās patiesumu un pareizību.

 

TNT ir tiesības pārskatīt šīs lapas izmantošanas noteikumus. Jūs piekrītat šiem pārskatījumiem un, tādējādi, esat lūgti apmeklēt šo lapu katru reizi kad apmeklējat TNT mājas lapu, lai noteiktu esošos noteikumus, kuriem esiet piesaistīts.

 

© 2011 TNT Express N.V.

 

C&C Express Ltd is not an agent of TNT Holdings B.V. or TNT Express Holdings B.V. or any of their respective subsidiaries or affiliates but an independent contractor operating under a Joint Operating Contract Agreement and licenced to use the TNT logo.