Uzņēmuma sagatavošana 2021. gadam

Jaunumi saistībā ar Breksitu

Lielbritānija oficiāli izstājās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, kam seko pārejas periods, kas ilgs līdz 2020. gada 31. decembrim.


Šajā laikā Apvienotā Karaliste un ES risina sarunas par turpmākām tirdzniecības attiecībām.


Līdz pārejas perioda beigām visas sūtīšanas procedūras paliks nemainīgas. Ņemot vērā, ka turpmākās tirdzniecības attiecības starp Apvienoto Karalisti un ES joprojām ir neskaidras, klientiem ir jāapzinās, ka nākotnē var būt gaidāmas pārmaiņas.

 

Lai saņemtu vairāk informācijas, kā sagatavoties, lūdzu, skatiet mūsu pārejas rīku vietnē fedex.com/Brexit, kurā tiks sniegta informācija par visām turpmākajām izmaiņām, kas jums, iespējams, būs jāveic.
 

Lai kāds arī būtu pārejas perioda iznākums, sūtījumiem, kurus pārvadā TNT no Apvienotās Karalistes uz Eiropu un no Eiropas uz Apvienoto Karalisti, būs nepieciešama atmuitošana*. 
 

TNT veic arvien lielākas investīcijas, lai pielāgotu sistēmas, procesus, resursus un klientiem pieejamus risinājumus, sagaidot pārmaiņas 2021. gada 1. janvārī. Ņemot vērā ieguldīto līdzekļu apmēru un lielākas sūtījumu atmuitošanas izmaksas, no 2021. gada 1. janvāra mēs piemērosim piemaksu
4,90 EUR apmērā visiem sūtījumiem no Apvienotās Karalistes uz Eiropas Savienību un no Eiropas Savienības uz Apvienoto Karalisti.

 

Tiks attiecinātas arī visas pārējās piemērojamās piemaksas saistībā ar sūtījumu pārrobežu pārvadāšanu. Piemaksas būs atkarīgas no sūtījuma muitošanas norādījumiem, kādus klients sniedza.
 

* Nav paredzams, ka tas attieksies uz sūtījumiem starp Īriju un Ziemeļīriju.