Uzņēmuma sagatavošana 2021. gadam

Jaunumi saistībā ar Breksitu

Breksita pārejas periods ir beidzies, un Apvienotā Karaliste un Eiropas Savienība ir vienojušās par tirdzniecības un sadarbības nolīgumu, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī. Mēs joprojām ētām nolīgumu, taču kārtībā, kādā notiek preču sūtīšana starp Apvienoto Karalisti un ES, ir ieviestas papildu prasības, kas jums ir jāņem vērā.

 

Aicinām apskatīt mūsu 2021. gada rīku kopu vietnē fedex.com/Brexit. Šajā rīku kopā tiks sniegta informācija par visām turpmākajām izmaiņām, kas jums, iespējams, būs jāveic.
 

TNT veic arvien lielākas investīcijas, lai sistēmas, procesus, resursus un klientiem pieejamus risinājumus pielāgotu pārmaiņām, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī. Ņemot vērā ieguldīto līdzekļu apmēru un lielākas sūtījumu atmuitošanas izmaksas, no 2021. gada 1. janvāra piemērosim piemaksu
4,90 EUR apmērā visiem sūtījumiem no Apvienotās Karalistes uz Eiropas Savienību un no Eiropas Savienības uz Apvienoto Karalisti.

 

Tiks attiecinātas arī visas pārējās piemērojamās piemaksas saistībā ar sūtījumu pārrobežu pārvadāšanu. Piemaksas būs atkarīgas no sūtījuma muitošanas norādījumiem, kādus klients sniedza TNT.

 

* Nav paredzams, ka tas attieksies uz sūtījumiem starp Īriju un Ziemeļīriju.