TNT

TNT pārvadājumu tīkls savieno uzņēmumus un cilvēkus visā pasaulē

TNT ir starptautisku ekspertu komanda, kas katru dienu visā pasaulē palīdz satikties nozarēm, uzņēmumiem un cilvēkiem. Darbinieki ir TNT lielākais spēks. Katrs no mums sniedz savu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā. Mēs ieguldām ikreiz, kad apkalpojam savus klientus un kad palīdzam klientiem izpildīt solījumus, ko esat devuši saviem klientiem. Palīdzot attīstīties klientu uzņēmumiem, mēs attīstām TNT. Labākais veids, kā izmēģināt un pārliecināties par mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti un darbinieku pieredzi, ir uzticēt sūtījumu TNT.

Liela daļa kravu pārvadājumu uzņēmumi darbojas anonīmi, neveidojot tiešu kontaktu ar klientu. TNT biznesa procesi un pamatkompetences balstās uz vispārpieņemtām nozares normām: mūsu klientiem ir vajadzība pēc pārvadājumu pakalpojumu atbalsta, un viņi sagaida augstas kvalitātes servisu par konkurātspējīgu cenu.

TNT arī turpmāk savu darbību balstīs desmitgadēs pārbaudītā pārliecībā - būt cieši saistītiem ar klientiem. Mēs vēlamies attīstīt kravu pārvadājumu tīklu, kura priekšgalā ir cilvēks un kura visu ekonomisko darbību un darījumu mērķis ir ne tikai mūsu klientu biznesa vajadzības, bet arī to cilvēku vajadzības, kuri strādā mūsu klientu uzņēmumos. Mēs vēlamies izveidot sadarbības tīklu, kurā visi cilvēki ir savstarpēji saistīti un kurā ikvienam ir līdzatbildīga loma gan sava biznesa, gan visas nozares attīstīšanā. Mēs esam TNT.