Finn farlig gods

Det er ni klasser farlig gods, pluss noen underklasser. Klassen som sendingen din faller under, påvirker hvordan du pakker, merker og transporterer den.

Som fyrverkeri eller nødbluss

DG-klassifisering: 1. Eksplosive stoffer og gjenstander


Som aerosoler eller campinggass

DG-klassifisering: 2.1. Brennbar gass


Som komprimert oksygen

DG-klassifisering: 2.2. Ikke-brennbar gass


Som giftgasser for insekter

DG-klassifisering: 2.3. Giftig gass


Som løsemidler eller maling

DG-klassifisering: 3. Brennbare væsker


Som fyrstikker

DG-klassifisering: 4.1. Selvantennelige faste stoffer


Som fosfor

DG-klassifisering: 4.2 Stoffer som kan forårsake spontan selvantennelse


Som kalsiumkarbid

DG-klassifisering: 4.3. Stoffer som avgir brennbare gasser når de er i vann

Som gjødsel

DG-klassifisering: 5.1. Oksiderende stoffer


Som reparasjonssett for fiberglass

DG-klassifisering: 5.2. Organiske peroksider


Som sprøytemidler

DG-klassifisering: 6.1. Giftige stoffer


Som blodprøver eller vevsprøver

DG-klassifisering: 6.2. Smittefarlige stoffer


Som røykvarslere

DG-klassifisering: 7. Radioaktive stoffer


Som blekemiddel eller avløpsrenser

DG-klassifisering: 8. Etsende stoffer


Som kollisjonsputer, magneter, telefoner eller bærbare datamaskiner

DG-klassifisering: 9. Diverse
 


Som separate litiumceller og -batterier

DG-klassifisering: 9. Diverse

Andre etiketter å se etter

Hvis du får øye på noen av etikettene som er vist nedenfor, på artiklene du vil sende, må du kontakte oss.

Hvis du ikke er sikker på om sendingen din er farlig gods eller ikke, kan du be produsenten eller leverandøren om et sikkerhetsdatablad (MSDS). Hvis den inneholder et UN-nummer, er det farlig gods. Du kan også kontakte oss hvis du foretrekker det.

Eksempler på farlig gods

Noen varer som er klassifiserte som farlige materialer, kan overraske deg, f.eks. aerosoler, parfyme og alt som inneholder litiumbatterier – som telefoner og bærbare datamaskiner.

Litiumbatterier

Hvis litiumbatterier er pakket på feil måte eller er skadet under transport, kan de kortslutte, noe som kan føre til at de overopphetes og antennes.

Sprayer og aerosoler

Den komprimerte gassen som gjør at disse gjenstandene fungerer, er farlig og kan eksplodere hvis den er pakket feil.

Maling og lakk

Oljebasert maling, sprøytemaling og enkelte typer lakk kan overopphetes og antennes under visse forhold.

Parfymer

Alkohol, som er et brannfarlig stoff, er også en viktig ingrediens i nesten alle parfymer.

Dette trenger du å vite

Det er ditt ansvar

Det er senders ansvar å sikre at farlig gods er riktig deklarert, pakket og merket med riktig dokumentasjon for opprinnelses-, transitt- og destinasjonsland.

Tilleggsavgifter

Sending av farlig gods krever spesielle transport- og håndteringstjenester. Dette betyr at ekstra kostnader blir lagt til i fraktkostnadene.  

Start å sende med TNT

  • For bedrifter av enhver størrelse
  • Personlige priser for de som sender ofte
  • Vi henter pakken din, så sparer du tid
  • Umiddelbart tilbud på nettet i myTNT 2