Kan jeg sende det trygt?

En kort innføring i forsendelser med farlig gods.

Det kan hende at varer som du hadde tenkt å sende som vanlige varer, egentlig regnes som farlig gods. Men ikke bekymre deg, vi står til tjeneste. Les videre for å lære hva som regnes for å være farlig gods og hva du kan gjøre for å sikre at forsendelsen din er trygg og overholder kravene.

Hva regnes som farlig?

Vel, det er mye mer enn bare store tønner med kjemikalier. Det er alle gjenstander og stoffer som kan skade deg, sjåføren, mottakeren, andre forsendelser eller miljøet hvis de ikke blir håndtert på riktig måte.

 

Du kan bli overrasket over noen av tingene som regnes for å være farlig gods, som for eksempel aerosoler, parfyme og alt som inneholder litium-batterier – som telefoner og bærbare datamaskiner.

 

Tørris

Transport av forsendelser med Tørris

Kan dere fortelle mer?

Det finnes ni forskjellige kategorier for farlig gods, og et par underkategorier. Hvilken kategori forsendelsen tilhører bestemmer hvordan du skal pakke, merke og transportere den.

1.   Eksplosiver
      (f.eks. fyrverkeri og nødbluss)

2.1. Brennbar gass
        (f.eks. aerosoler og propan)

2.2. Ikke-brennbar gass
        (f.eks. oksygen under trykk)

2.3. Giftig gass
        (f.eks. oksygendifluorid)

3.   Brennbare væsker
       (f.eks. løsemidler og maling)

4.1. Brennbare faste stoffer
        (f.eks. fyrstikker) 

4.2. Selvantennelige stoffer
        (f.eks. fosfor) 

4.3. Stoffer som er farlige ved kontakt med
        vann
        (f.eks. kalsiumkarbid) 

5.1. Oksiderende stoffer    
        (f.eks. kunstgjødsel)

5.2. Organiske peroksider
        (f.eks. reparasjonssett til glassfiber)

6.1. Giftige stoffer
       (f.eks. insektmidler)

6.2. Smittefarlige stoffer
        (f.eks. blodprøver, vevsprøver)

7.   Radioaktive stoffer
      (f.eks. røykdetektor)

8.   Etsende stoffer
       (f.eks. blekemiddel og avløpsrens)

9.   Diverse
      (f.eks. airbager, magneter, telefoner, og
       bærbare datamaskiner)

Finnes det andre typer merking man må følge med på?

Hvis noen av gjenstandene du ønsker å sende er merket med noen av symbolene/etikettene nedenfor, må du ringe oss.

                                

Hvor finner jeg mer informasjon?

Hvis du ikke vet om forsendelsen din inneholder farlig gods, kan du be produsenten eller leverandøren om et sikkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheet, MSDS). Hvis det inneholder et UN-nummer, betyr det at det er farlig gods. Du kan også kontakte oss direkte.

Hvem sitt ansvar er dette?

Det er avsenders ansvar at alt farlig gods er riktig deklarert, pakket og merket med riktig dokumentasjon for opprinnelseslandet, transittlandene og destinasjonslandet.

 

Det vi kan bidra med er å gjøre det så enkelt som mulig for deg å følge disse reglene. Hvis vi samarbeider, får vi enkelt sendt det farlige godset ditt uten forsinkelser.

Greit, så hvordan sender jeg farlig gods?

Det finnes ingen standardprosedyre for å sende farlig gods. Det avhenger av hva du skal sende. Så ta kontakt med ekspertene våre ved å trykke på knappen nedenfor. De guider deg gjennom forsendelsesprosessen. Fiks ferdig.