Sende farlig gods

Du er kanskje ikke oppmerksom på at enheten din er farlig. Derfor er det viktig å kontrollere de forskjellige klassifiseringene og sikre at sendingen din er sikker og overholder alle regler.

Hva anses som farlig?

Alt som kan skade deg, sjåføren, mottakeren, andre sendinger eller miljøet, dersom det ikke håndteres riktig.

Hvis du ikke er sikker på om sendingen er farlig gods eller ikke, kan du be produsenten eller leverandøren om et sikkerhetsdatablad (MSDS). Hvis sendingen har et UN-nummer, er det farlig gods. Du kan også kontakte oss hvis du foretrekker det.

Eksempler på farlig gods

Noen varer som er klassifiserte som farlige materialer, kan overraske deg, f.eks. aerosoler, parfyme og alt som inneholder litiumbatterier – som telefoner og bærbare datamaskiner.

Litiumbatterier

Hvis litiumbatterier er pakket på feil måte eller er skadet under transport, kan de kortslutte, noe som kan føre til at de overopphetes og antennes.

Sprayer og aerosoler

Den komprimerte gassen som gjør at disse gjenstandene fungerer, er farlig og kan eksplodere hvis den er pakket feil.

Maling og lakk

Oljebasert maling, sprøytemaling og enkelte typer lakk kan overopphetes og antennes under visse forhold.

Parfymer

Alkohol, som er et brannfarlig stoff, er også en viktig ingrediens i nesten alle parfymer.


Hva er de forskjellige klassifiseringene?

Det er ni klasser farlig gods, pluss noen underklasser. Klassen som sendingen din faller under, påvirker hvordan du pakker, merker og transporterer den.

Dette trenger du å vite

Det er ditt ansvar

Det er senders ansvar å sikre at farlig gods er riktig deklarert, pakket og merket med riktig dokumentasjon for opprinnelses-, transitt- og destinasjonsland.

Tilleggsavgifter

Sending av farlig gods krever spesielle transport- og håndteringstjenester. Dette betyr at ekstra kostnader blir lagt til i fraktkostnadene.  

Start å sende med TNT

  • For bedrifter av enhver størrelse
  • Tilpassede priser for deg som sender ofte
  • Vi henter pakken din, så sparer du tid
  • Umiddelbart tilbud på nettet i myTNT 2