Forberede uvanlig gods

Slik forsikrer du deg om uvanlig gods

Stort, tungt gods eller gods med uvanlig størrelse krever ekstra nøye pakking og håndtering. De kan ofte ikke stables under transport eller plasseres på transportbelter. Derfor kan du måtte betale ekstra kostnader. Dersom forsendelsen din krever særskilt håndtering bør du kontakte oss.

En veiledning til uvanlig gods

Rør

Tunge sylindre bør festes med stropper til en pall. Sørg for å unngå overheng, og hold pallen stabil. Lettere, rørformet gods kan pakkes i et trekantet innpakkingsrør.

Gods uten esker

Stort gods som ikke er pakket bør festes til paller med stropper. Deretter kan du sette over en beskyttende treramme eller dekke til med en eske opp-ned. Bruk ytterligere polstring for å beskytte utildekkede, skarpe kanter.

Skarpt gods eller gods som stikker ut

Skarpt gods må pakkes inn i beskyttende polstring før det plasseres i en eske. Unngå at noe stikker ut fra en ferdigpakket eske. Det kan medføre risiko når det er stablet. Bruk en større eske eller pall ved behov.

Tungt/stort gods

Maksimal vekt og maksimale dimensjoner varierer med hver tjeneste. Kontakt kundeservice vedrørende forsendelser som overgår 2,4m x 1,2m x 1,5m (L x B x H) eller 500 kg.

240cm > 120cm > 150cm > 500 kg >

Merking

Finn en flat overflate for å feste adresseetiketten og eventuelle spesielle håndteringsetiketter ved behov. Bruk ekstra tape, stifter eller lim for å feste etiketter til materialer som tre, gummi eller tekstiler.

Safe and secure

Vær nøye når du pakker

Du må pakke i samsvar med minstekravene våre.

Flere råd om pakking