TNTs retningslinjer for trygg pakking

Feilaktig pakking setter godset ditt, andre forsendelser og våre TNT-ansatte i fare. Forsendelsen din må være i samsvar med våre retningslinjer for trygg pakking. Sjåførene våre har rett til å avvise pakking som beskrevet under.

Esker

Ødelagte esker

Ingen punkterte, knuste eller på annen måte skadede esker.


Våte esker

Ingen våte esker eller esker med lekkasje/vannskader.


Upassende pakking

Unngå tunge varer i skjøre esker. Eskene må være av tilstrekkelig styrke, kvalitet og størrelse. Bruk ekstra stropper for å styrke esken ved behov.


Over 70 kg

Esker som veier over 70 kg må fraktes på pall.

Paller

Løst gods

Alt må være festet til pallen med stropper og/eller palleplast for å danne en helhetlig, uatskillelig enhet.

Paller av lav kvalitet

Ingen ødelagte paller eller paller av lav kvalitet.

Ekstraordinære varer

Skarpe kanter

Unngå synlige eller skarpe kanter. Det kreves rikelig med polstring for å hindre skade.


Deler som stikker ut

Ting som stikker ut eller henger over kanten kan føre til personskade eller skade på andre forsendelser.

Forsendelser som inneholder farlig gods må være i samsvar med IATA- og ADR-regler.