Servicemeldinger

Hold deg oppdatert

22.04.2016: Forsinkelse flygods

TNT er i dag rammet av et virusangrep. Dette medfører dessverre at vi ikke mottar data på flygodset som ankom i dag, som igjen gjør at vi ikke har lov til å levere ut våre sendinger pga restriksjoner hos Tollvesenet. Vi jobber med saken, men inntil videre ser det dessverre ut til at vi ikke har lov til å levere eller videresende varene som har kommet inn med dagens importfly. Slik situasjonen står nå forventer vi dessverre ikke å kunne gjøre noen utleveringer av dette godset før førstkommende mandag.

Sjekk status på din forsendelse med vår sporingstjeneste

 

01. Oktober 2015: Nye regler for privat import av legemidler

Privatpersoner kan heretter kun importere reseptfrie legemidler som er godkjent i Norge (med norsk bruksanvisning og tekst på pakningen) i postforsendelser fra EØS-land. Dette betyr i praksis at svært få eller ingen legemidler er tillatt å importere til Norge. Les mer...

 

25. Mars 2015: Tørris-sendinger og kjølesendinger i isoporesker

TNT bestreber seg på å alltid levere dine forsendeler i perfekt stand til rett tid. For å unngå skader og forsinkelser av gods i isoporesker må alle slike forsendelser ha en ytre emballasje av vanlig pappeske f.o.m 1. Juli 2015. Dette vil eliminere forsinkelser oppstått på grunn av:

 

  • Isoporesker som blir skades underveid i transporten og må stoppes for å ompakkes
  • Isoporpartikler som faller av og forårsaker blokkeringer og nedetid i sorteringssystemer
  • Etiketter som faller av isoporoverflaten, noe som fører til at forsendelsen kan bli forsinket