Znajdź towary niebezpieczne

Towary niebezpieczne dzielą się na 9 klas oraz kilka podklas. Od tego do jakiej klasy należy Twoja przesyłka, zależy sposób pakowania, oznaczania i transportu.

np. fajerwerki i race

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 1. Substancje i artykuły wybuchowe


np. aerozole lub gaz do turystycznych palników gazowych

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 2.1. Gazy palne


np. sprężony tlen

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 2.2. Gazy niepalne


np. środek owadobójczy

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 2.3. Gazy toksyczne


np. rozpuszczalniki lub farby

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 3. Materiały ciekłe zapalne


np. zapałki

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 4.1. Łatwopalne ciała stałe


np. fosfor

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 4.2 Substancje łatwopalne


np. węglik wapnia, czyli karbid

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 4.3. Substancje emitujące łatwopalne gazy, gdy znajdują się w wodzie

np. nawozy

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 5.1. Substancje utleniające


np. zestawy naprawcze z włókna szklanego

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 5.2. Nadtlenki organiczne


np. pestycydy

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 6.1. Materiały toksyczne


np. próbki krwi lub przedmioty badań klinicznych

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 6.2. Materiały zakaźne


np. czujniki dymu

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 7. Materiały radioaktywne


np. wybielacz lub udrażniacz do rur

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 8. Substancje żrące


np. poduszki powietrzne, magnesy, telefony lub laptopy

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 9. Różne
 


np. oddzielne ogniwa litowe i baterie

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych: 9. Różne

Inne etykiety, na które należy zwrócić uwagę

Jeśli zauważysz którekolwiek z poniższych oznaczeń na towarze przeznaczonym do wysyłki prosimy o kontakt.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoja przesyłka zawiera towary niebezpieczne, zapytaj producenta lub dostawcę o kartę charakterystyki produktu niebezpiecznego (MSDS). Jeśli zawiera ona numer ONZ, towar jest niebezpieczny. Można również skontaktować się z nami.

Przykłady towarów niebezpiecznych

Niektóre towary sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne mogą Cię zaskoczyć, np. aerozole, perfumy czy wszystkie urządzenia zawierające baterie litowe — np. telefony czy laptopy.

Baterie litowe

W przypadku nieprawidłowego zapakowania lub uszkodzenia podczas transportu w bateriach litowych może wystąpić zwarcie powodujące przegrzanie i zapłon.

Spraye i aerozole

Sprężony w tych przedmiotach gaz jest niebezpieczny i może eksplodować w przypadku niewłaściwego zapakowania.

Farby i lakiery

Farby na bazie oleju, farby w sprayu i niektóre lakiery mogą w pewnych warunkach przegrzewać się i zapalać.

Perfumy

Alkohol, który jest substancją palną, jest również kluczowym składnikiem prawie wszystkich perfum i wód toaletowych.

Co trzeba wiedzieć

To Twój obowiązek

Za prawidłowe zgłoszenie, zapakowanie i oznaczenie towarów niebezpiecznych oraz załączenie odpowiedniej dokumentacji wymaganej w kraju pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia odpowiedzialny jest nadawca.

Dodatkowe dopłaty

Wysyłka towarów niebezpiecznych wymaga specjalnego transportu i usług przeładunkowych. Oznacza to, że dodatkowe opłaty zostaną dodane do kosztów wysyłki.  

Korzystaj z usług TNT

  • Dla firm każdej wielkości
  • Indywidualne stawki dla klientów regularnie nadających przesyłki
  • Odbieramy paczki, aby zaoszczędzić Twój czas
  • Natychmiastowa wycena online w myTNT 2