Czy mogę bezpiecznie wysłać mój towar?

Krótkie wprowadzenie do wysyłki towarów niebezpiecznych.

Istnieje ryzyko, że towary, które chcesz wysłać zwykłą przesyłką są sklasyfikowane jako niebezpieczne. Nie ma jednak powodów do obaw. Mamy wszystko pod kontrolą. Zapraszamy do dalszej lektury - sprawdź jakie towary traktowane są jako niebezpieczne i jak można zapewnić bezpieczeństwo paczki oraz jej zgodność z przepisami.

Jakie towary sklasyfikowane są jako niebezpieczne?

Nie chodzi tu jedynie o wielkie beczki z chemikaliami. Towary niebezpieczne to przedmioty lub substancje, które w wyniku nieodpowiedniego postępowania mogą powodować obrażenia ciała (Twojego, kuriera lub odbiorcy) lub uszkodzenia innych przesyłek bądź mieć negatywny wpływ na środowisko.

 

Fakt, że niektóre towary zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne, może zaskakiwać - należą do nich np. aerozole, perfumy lub dowolne produkty zawierające baterie litowe, takie jak telefony lub laptopy.

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Towary niebezpieczne dzielą sie na 9 klas oraz kilka podklas. Od klasy, do której należy Twoja przesyłka, zależy sposób pakowania, oznaczania i transportu.

1.   Materiały wybuchowe
      (np. fajerwerki i race)

2.1. Gazy palne
        (np. aerozole lub gaz do turystycznych
        palników gazowych)

2.2. Gazy niepalne
        (np. sprężony tlen)

2.3. Gazy toksyczne
        (np. difluorek tlenu)

3.   Ciecze palne
       (np. rozpuszczalniki lub farby)

4.1. Łatwopalne substancje stałe
        (np. zapałki)  

4.2. Substancje podatne na samozapłon
        (np. fosfor)

4.3. Substancje niebezpieczne
        po kontakcie z wodą
        (np. węglik wapnia, czyli karbid)  

5.1. Środki utleniające    
        (np. nawozy)

5.2. Nadtlenek organiczny
        (np. zestawy naprawcze
        do włókna szklanego)

6.1. Substancje toksyczne
       (np. pestycydy)

6.2. Substancje zakaźne
        (np. próbki krwi lub przedmioty
         badań klinicznych)

7.   Substancje radioaktywne
      (np. czujniki dymu)

8.   Substancje żrące
       (np. wybielacz lub udrażniacz
        do rur)

9.   Różne
      (np. poduszki powietrzne, magnesy,
      telefony lub laptopy)

10.  Substancje biologiczne
        kategorii B (UN3373)
        (np. próbki medyczne)  

Czy zwracać uwagę na inne oznaczenia?

W razie zauważenia którychkolwiek z poniższych oznaczeń na towarze przeznaczonym do wysyłki prosimy o kontakt telefoniczny.

                                

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

W razie wątpliwości dotyczących klasyfikacji przesyłki jako niebezpiecznej poproś producenta lub dostawcę o kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS). Jeśli na tej karcie znajduje się numer UN, towar ten jest niebezpieczny. Możesz też skontaktować się z nami.

Kto jest za to wszystko odpowiedzialny?

Za prawidłowe zgłoszenie, zapakowanie i oznaczenie towarów niebezpiecznych oraz załączenie odpowiedniej dokumentacji wymaganej w kraju pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia odpowiedzialny jest spedytor.

 

Staramy się sprawić, by stosowanie się do tych zasad było jak najłatwiejsze. Dzięki pracy zespołowej błyskawicznie prześlemy Twoje towary niebezpieczne.

Jak zatem wysłać towary niebezpieczne?

Nie ma jednej standardowej procedury wysyłki towarów niebezpiecznych. Procedury zależą od przewożonego towaru. Dlatego kliknij poniższy przycisk, aby skontaktować się z naszymi ekspertami w celu omówienia procesu wysyłki. To wszystko!