Naše akreditácie

Uznávané na celom svete

TNT je hrdá na množstvo akreditácií a ocenení, ktoré získava.

Kvalita TNT a našich služieb je uznaná celosvetovými štandardmi.
 

Zoznam ocenení a akreditácií, ktoré TNT získala na celom svete za posledných 5 rokov nájdete tu.

Certifikáty a akreditácie TNT Slovensko

TNT Slovensko vlastní štatút Schválený hospodársky subjekt (SHS) a je certifikovaná na nasledovné medzinárodne uznávané štandardy:
 

  • ISO 9001 (Systém manažérstva kvality)
  • ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva)
  • ISO 45001 (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) 
     

Akreditácie ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 spolu tvoria tzv. Integrovaný manažérsky systém. V prepravnom odvetví ide o jedinečný certifikačný projekt, ktorý má podporovať udržateľný rast a spoločenskú zodpovednosť TNT v celosvetovom meradle.

Viac informácií o certifikátoch a akreditáciach