Palivový príplatok v Európe

(s výnimkou nočných služieb, Veľkej Británie a Írska)

V dôsledku neustáleho kolísania cien pohonných hmôt aplikuje TNT k cene za každú prepravu indexový palivový príplatok. Tento systém poskytuje našim zákazníkom spravodlivý a transparentný mechanizmus spoplatňovania meniacich sa palivových nákladov. Palivový príplatok sa vzťahuje na všetky zásielky posielané cez TNT.

*Poznámka: Nižšie uvedený palivový príplatok platí pre Express služby. Pre Nočné služby platí rozdielny palivový model. Palivový príplatok pre Nočné služby nájdete tu.

Aktuálna cena palivového príplatku:

30. júl – 2. september: 13,25 %
3. september - 30. september: 13,25 %
1. október – 28. október: 13,75 %
29. október – 2. december: 14,00 %

 Palivový príplatok pre krajiny fakturujúce v Európe (vrátane Slovenska) je založený na cene ropy London Brent Crude Oil Spot Price. Informácie o spotovej cene nájdete na WB (World Bank). Aktuálne mesačné údaje (v CSV formáte) si môžete stiahnuť tu. Surová nafta (Brent Crude Oil) je základným materiálom na výrobu leteckého benzínu a motorovej nafty a je spravodlivým indexovým základom pre Európu, kde má TNT jedinečnú cestnú a leteckú sieť.

 

*Poznámka: Index je aplikovaný s mesačným odstupom. Príklad: Priemerná mesačná cena za palivo v apríli je publikovaná počas druhého májového týždňa a stáva sa základom na určenie palivového príplatku na jún. TNT zverejňuje výsledné príplatky na tejto webovej stránke minimálne dva týždne pred ich zavedením.

 

Palivový príplatok sa pohybuje v rozmedzí ± 0,5 % a je aktualizovaný na mesačnej báze podľa nasledovnej stupnice:

TNT si vyhradzuje právo zmeniť indexový palivový príplatok a vyššie uvedenú tabuľku aj bez predchádzajúceho upozornenia. Tak hodnota, ako aj doba trvania príplatku budú stanovené výlučne na základe uváženia TNT.

 

Odporúčame vám pravidelnú návštevu tejto stránky. Získate tak včasné informácie o prípadných zmenách.

 

*Poznámka: Vyššie uvedený palivový príplatok platí pre krajiny fakturujúce v Európe. Pre Veľkú Britániu a Írsko platí rozdielny palivový model. Palivový príplatok pre Veľkú Britániu nájdete tu.