Palivový príplatok v Európe

(s výnimkou nočných služieb, Veľkej Británie a Írska)

*Poznámka: Nižšie uvedený palivový príplatok platí pre Express služby. Pre Nočné služby platí rozdielny palivový model. Palivový príplatok pre Nočné služby nájdete tu.

 

TNT aplikuje indexový palivový príplatok na všetky zásielky. 

Aktuálna cena palivového príplatku:

 

2. december – 31. december: 19%
28. október – 1. december: 18,50 %
30. september – 27. október: 17,50 %

 

Palivový príplatok spoločnosti TNT je založený na spotovej cene kerozínového tryskového paliva podľa U.S. Gulf Coast (USGC). V minulosti bol aktualizovaný mesačne v závislosti od priemernej zaokrúhlenej ceny za galón kerozínového tryskového paliva, ktorý vydáva ministerstvo energetiky USA (EIA). Aktuálne údaje si môžete stiahnuť tu


S účinnosťou od 1. januára 2019 bude palivový príplatok TNT aktualizovaný na týždennej báze
v súlade so zmenou priemernej ceny za galón kerozínového tryskového paliva podľa nasledujúcej tabuľky:

 

Index je aplikovaný s dvojmesačným odstupom. Napríklad: Mesačná priemerná cena paliva v apríli bude publikovaná počas druhého májového týždňa a stane sa základom na určenie palivového príplatku na jún.

TNT si vyhradzuje právo zmeniť indexový palivový príplatok a vyššie uvedenú tabuľku aj bez predchádzajúceho upozornenia. Tak hodnota, ako aj doba trvania príplatku budú stanovené výlučne na základe uváženia TNT. Ak príplatok za palivo stúpne nad maximálnu hodnotu, klesne pod minimálnu hodnotu alebo ak nastane zmena spúšťacích bodov, bude táto tabuľka aktualizovaná.


Odporúčame vám pravidelnú návštevu tejto stránky. Získate tak včasné informácie o prípadných zmenách.