Nová linka TNT do Tuniska

Bratislava, 10. august 2015

TNT spustila novú pravidelnú leteckú linku medzi svojím hlavným európskym leteckým hubom v belgickom Liège a Tunisom, hlavným mestom Tuniska.

TNT Boeing 737-400 premáva 5-krát týždenne cez Marseille s príletom do Tunisu každý pracovný deň ešte pred začiatkom pracovnej doby a odletom vo večerných hodinách. Pre slovenských zákazníkov TNT to znamená vyššie váhové limity a kratšie tranzitné časy pre zásielky smerujúce z a do Tuniska. Medzi ďalšie výhody patria aj dlhšie časy pre vyzdvihnutie importov z Tuniska a skoršie doručovacie časy pre exporty, ktoré sem smerujú.

 

Geografická poloha neďaleko Európy a just-in-time výroba sú dvomi hlavnými konkurenčnými výhodami krajiny, ktoré spoliehajú na sofistikované riadenie dodávateľských reťazcov. Zaradenie Tuniska do siete TNT túto potrebu uspokojí. „Väčšina obchodných transakcií Tuniska sa uskutočňuje práve s Európou. Možnosť výberu a flexibilita prepravných riešení – to je to, čo chceme v TNT ponúknuť európskym podnikom, ktoré posielajú zásielky alebo ťažký náklad z a do tejto krajiny. Okrem toho máme bohaté skúsenosti a znalosti v preprave pre automobilové, elektrotechnické a farmaceutické firmy, ktoré patria ku kľúčovým odvetviam v Tunisku,“ hovorí Dino Ajanović, generálny riaditeľ TNT Slovensko.

 

Nové letecké spojenie s Tuniskom je ďalším zo série mnohých vylepšení, ktoré TNT realizuje v rámci svojej stratégie Outlook. Okrem tohto pridala TNT v posledných mesiacoch do svojej leteckej siete aj Maltu, Tel Aviv, Benátky a Hannover.