Vyzdvihnutie a doručenie

Priorita 

Môžete si objednať prednostné vybavenie zásielky od jej vyzdvihnutia až po jej doručenie. Vaša zásielka bude jasne označená nálepkou "Priority".

Príplatok: 10 €/zásielka


Odľahlá oblasť

Odľahlou oblasťou sa rozumie miesto, ktoré je odľahlé alebo tažko dostupné. Odľahlé miesto je definované na základe PSČ a názvu mesta. Za príplatok zabezpečíme doručenie (alebo vyzdvihnutie) zásielky aj v týchto oblastiach.  

Príplatok: 0,42 €/kg hmotnosti zásielky (min. 22 €; max. 120 €)


Chybne zadaná adresa

Ak je adresa príjemcu nekompletná alebo nesprávna, vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme zistili správnu adresu a zásielku doručili. Na takúto zásielku sa bude účtovať dodatočný príplatok. Ak v takomto prípade nedokážeme zabezpečiť doručenie, nie sme zodpovední za nedodržanie nášho záväzku.  

Príplatok: 6 €/zásielka


Doručenie na súkromnú adresu
Doručenie na súkromné adresy, ktoré je nad rámec štandardného doručovania na adresy firiem. Zahŕňa aj doručovanie do firiem prevádzkovaných zo súkromných adries.

Príplatok: 3 €/zásielka


Pozdržanie doručenia zásielky
Ak si príjemca želá pozdržať zásielku v depe cieľovej destinácie po dobu dlhšiu ako 1 deň, vzťahuje sa na ňu poplatok pokrývajúci vzniknuté náklady na skladovanie. Poplatok sa začne aplikovať nasledujúci deň od príchodu zásielky do cieľového depa.  

Príplatok: v závislosti od hmotnosti zásielky

  • do 30 kg: 5 €/deň
  • 30 - 125 kg: 15 €/deň
  • viac ako 125 kg: 50 €/deň
     

Objednať teraz

Skontaktujte sa s nami a objednajte si doplnkovú službu.