Colné služby

Postup pri clách a daniach

Poplatok sa uplatňuje na zásielky, ktorých clo vypláca v mene zákazníka spoločnosť TNT.

Objednajte teraz

Skontaktujte sa s nami a objednajte si doplnkovú službu.