Manipulácia so zásielkou

Ak máte zásielku, s ktorou nie je možné manipulovať na automatizovanej linke alebo ktorá presahuje naše štandardné prevádzkové rozmery, vyžaduje si dodatočnú pozornosť.

Manuálna manipulácia

Tento príplatok sa aplikuje v prípade, ak niektorý kus s hmotnosťou do 30 kg prekročí v ktoromkoľvek parametri rozmery 1,2 m (D) x 0,7 (Š) x 0,6 (V).

Príplatok za zahraničnú zásielku: 45 €/zásielka
Príplatok za vnútroštátnu zásielku: 13,50 €/zásielka


Nadrozmerné zásielky

Tento poplatok sa aplikuje v prípade, ak niektorý kus s hmotnosťou 30 kg alebo viac prekročí v ktoromkoľvek parametri nasledujúce rozmery podľa príslušnej služby:

  • Express: 1,2 m (D) x 1,2 m (Š) x 1,5 m (V)
  • Economy Express: 2,4 m (D) x 1,2 m (Š) x 1,8 m (V)
Príplatok za zahraničnú zásielku: 55 €/zásielka
Príplatok za vnútroštátnu zásielku: 16,50 €/zásielka
 
Pozn: Príplatok za manuálnu manipuláciu nebude na zásielku aplikovaný, ak bude aplikovaný príplatok za nadrozmernú zásielku.

Nestohovateľné zásielky

Príplatok sa aplikuje na paletu alebo balík, ktorý neumožňuije bezpečné vertikálne stohovanie v procese prepravy. Na zásielku sa môžu aplikovať oba príplatky - za manuálnu manipuláciu aj za nestohovateľnú zásielku. (Poznámka: Tento príplatok nepredstavuje službu, ktorú je možné si vopred objednať, ani žiadnu záruku, že zabezpečíme, aby sa na danú zásielku počas prepravy nič nestohovalo.)

Príplatok za zahraničnú zásielku: 150 €/zásielka
Príplatok za vnútroštátnu zásielku: 45 €/zásielka


Viackusová zásielka

Ak vaša zásielka pozostáva z viac ako jedného kusu, účtuje sa príplatok súvisiaci s jej viacnásobnou manipuláciou.

Príplatok za zahraničnú zásielku: 5 €/každý ďalší kus
Príplatok za vnútroštátnu zásielku: 2 €/každý ďalší kus

Objednať teraz

Skontaktujte sa s nami a objednajte si doplnkovú službu.