Manipulácia so zásielkou

Ak máte zásielku, s ktorou nie je možné manipulovať na automatizovanej linke alebo ktorá presahuje naše štandardné prevádzkové rozmery, vyžaduje si dodatočnú pozornosť.

Manuálna manipulácia

Príplatok za manuálu manipuláciu sa uplatňuje na všetky zásielky s jednou alebo viacerými položkami, ktoré nie sú paletizované a nie je ich možné spracovať prostredníctvom našich automatizovaných dopravníkových systémov, ak:

  • ich hmotnosť nepresahuje 30 kg a
  • jeden alebo viacero rozmerov presahuje 1,2 m (D) x 0,7 m (Š) x 0,6 m (V)

Nadrozmerné zásielky

Príplatok sa uplatňuje na zásielky, keď jedna alebo viacero položiek váži 30 a viac kg a jeden alebo viac rozmerov presahuje:

  • Express: 1,2 m (D) x 1,2 m (Š) x 1,5 m (V)
  • Economy Express: 2,4 m (D) x 1,2 m (Š) x 1,8 m (V)

Nestohovateľné

Ak vaša zásielka vyžaduje špeciálnu manipuláciu a zdroje v dôsledku toho, že je nestohovateľná alebo by mohla spôsobiť zranenie, prepravíme ju s dodatočným poplatkom, ktorý pokryje ďalšie náklady na manipuláciu.

Objednať teraz

Skontaktujte sa s nami a objednajte si doplnkovú službu.