Preprava špeciálneho tovaru

V súlade s medzinárodnými prepravnými predpismi (IATA, ADR a pod.) môžeme zabezpečiť špeciálne manipulačné a prepravné služby pre určité skupiny látok a komodít klasifikovaných ako nebezpečný tovar.

Nebezpečný tovar

Poplatok za službu sa uplatňuje na zásielky, ktoré obsahujú plne regulovaný nebezpečný tovar a lítiové batérie s označením UN3480/UN3090.


Zásielky lítiových batérií

Poplatok za manipuláciu a prepravné služby pre zásielky, ktoré obsahujú lítiové batérie (UN3481/UN3091).


Suchý ľad

Poplatok za manipuláciu a prepravu zásielok so suchým ľadom (UN 1845).


Vyňaté množstvá

Nebezpečný tovar vo vyňatých množstvách v súlade s predpismi o nebezpečnom tovare IATA, ktorý je možné prepravovať leteckou dopravou.


Limitované množstvá

Poplatok sa uplatňuje na zásielky, ktoré obsahujú nebezpečný tovar v limitovanom množstve (podľa ADR), ktorý nie je možné prepravovať leteckou dopravou.


Biologický materiál (kategória B)

Poplatok za službu pre zásielky, ktoré obsahujú biologický materiál kategórie B (UN3373).

Objednajte teraz

Skontaktujte sa s nami a objednajte si doplnkovú službu.