Palivový príplatok - Európa


TNT aplikuje na všetky zásielky palivový príplatok založený na indexe. Je tvorený podľa spotových cien za kerozínové palivá pre prúdové motory USGC (U.S. Gulf Coast) (vydala ich americká agentúra pre energetické informácie  tu).

Týždeň

Cena v daný týždeň

V dolároch za galón

Palivový príplatok

Všetky služby


Od 27. novembra 2023 sa bude palivový príplatok TNT upravovať na týždennej báze podľa nasledujúcej tabuľky:

TNT Európa

Cenový rozsah

V dolároch za galón *

Palivový príplatok

* at least – but less than

Pri aplikácii indexového palivového príplatku vzniká dvojtýždňové oneskorenie. Napríklad príplatok pre 21. január 2019 bude založený na priemernej spotovej cene z 11. januára. Zmeny palivových príplatkov vstupujú do platnosti každý pondelok. Informácie o palivovom príplatku pre každý týždeň budú k dispozícii približne v piatok pred aplikáciou príplatku.

Spoločnosť TNT môže aplikovať dlhšie oneskorenie pri oneskorí cien paliva, ktoré sú zverejnené na stránke eia.gov.

TNT si vyhradzuje právo zmeniť index a tabuľku palivových príplatkov bez predchádzajúceho upozornenia. Výšku a trvanie príplatku určuje výhradne TNT. Vyššie uvedená tabuľka bude aktualizovaná, ak sa palivový príplatok zvýši nad maximálnu hodnotu alebo poklesne pod minimálnu hodnotu, alebo v prípade zmien v rámci spúšťacích bodov.

Palivový príplatok sa za každú zásielku TNT vypočítava zo súčtu ceny za prepravné služby a nižšie uvedených príplatkov súvisiacich s prepravou.

Od 22. augusta 2022 sa pri výpočte palivového príplatku za každú medzinárodnú zásielku TNT zohľadňuje aj príslušný Príplatok v čase zvýšeného dopytu (predtým známy ako Sezónny príplatok).

Od 2. januára 2023 sa pri výpočte palivového príplatku za každú zásielku TNT zohľadňuje aj príslušný Príplatok za dodatočnú manipuláciu (Balenie alebo Hmotnosť).

  • Nadrozmerná zásielka
  • Príplatok za manuálnu manipuláciu
  • Príplatok za nestohovateľnú zásielku
  • Príplatok za odľahlú oblasť
  • Poplatok za importnú službu
  • Príplatok za doručenie na súkromnú adresu
  • Chybne zadaná adresa
  • Príplatok v čase zvýšeného dopytu (len medzinárodné zásielky), predtým označovaný ako Sezónny príplatok
  • Príplatok za dodatočnú manipuláciu - Balenie
  • Príplatok za dodatočnú manipuláciu – Hmotnosť

Ďalšie informácie o týchto príplatkoch nájdete tu.

Od 27. novembra 2023 sa zvýši palivový príplatok pre medzinárodné zásielky TNT. Aktualizovaná tabuľka bude k dispozícii od 24. novembra.

Pre aktuálne informácie o palivovom príplatku sledujte, prosím, pravidelne túto stránku.