Palivový príplatok - Európa


TNT aplikuje na všetky zásielky palivový príplatok založený na indexe. Je tvorený podľa spotových cien za kerozínové palivá pre prúdové motory USGC (U.S. Gulf Coast) (vydala ich americká agentúra pre energetické informácie  tu).

Týždeň

Cena v daný týždeň

V dolároch za galón

Palivový príplatok

Všetky služby


Od 6. januára 2020 sa bude TNT palivový príplatok upravovať na týždennej báze podľa nasledovnej tabuľky:

TNT Európa

Cenový rozsah

V dolároch za galón *

Palivový príplatok

* aspoň – ale menej ako

Pri aplikácii indexového palivového príplatku vzniká dvojtýždňové oneskorenie. Napríklad príplatok pre 21. január 2019 bude založený na priemernej spotovej cene z 11. januára. Zmeny palivových príplatkov vstupujú do platnosti každý pondelok. Informácie o palivovom príplatku pre každý týždeň budú k dispozícii približne v piatok pred aplikáciou príplatku.

Medzi indexom ceny pohonných hmôt a palivovým príplatkom existuje oneskorenie. Spoločnosť TNT môže aplikovať dlhšie oneskorenie pri neskoršom zverejnení cien paliva na stránke eia.gov.

TNT si vyhradzuje právo zmeniť index a tabuľku palivových príplatkov bez predchádzajúceho upozornenia. Výšku a trvanie príplatku určuje výhradne TNT. Vyššie uvedená tabuľka bude aktualizovaná, ak sa palivový príplatok zvýši nad maximálnu hodnotu alebo poklesne pod minimálnu hodnotu, alebo v prípade zmien v rámci spúšťacích bodov.

Pre aktuálne informácie o palivových príplatkoch sledujte, prosím, pravidelne túto stránku.