Bezpečná preprava

Váš tovar je v dobrých rukách

Naše globálne aj miestne bezpečnostné tímy pracujú nepretržite, aby zabezpečili najvyššie štandardy bezpečnej prepravy – od momentu vyzdvihnutia až po bezpečné doručenie zásielok naprieč krajinou alebo do celého sveta.

TNT sa neustále snaží zlepšovať svoje bezpečnostné služby zameraním sa na zníženie rizika trestnej činnosti a terorizmu v záujme ochrany svojich zamestnancov a majetku či tovaru zákazníkov.

Náš bezpečnostný tím

TNT založila centrálny bezpečnostný tím na celosvetovej úrovni, ktorý sa zameriava na kompletný rozsah bezpečnosti vrátane rozvoja a implementácie globálnej bezpečnostnej stratégie, štandardov, rozvojových systémov, riadenia výkonu bezpečnosti, šírenia osvedčených postupov, manažmentu leteckých bezpečnostných požiadaviek, podpory lokálnych bezpečnostných tímov a poskytovania jedného kontaktného bodu našim strategickým zákazníkom.

 

Každá operačná jednotka a krajina má manažéra bezpečnosti, bezpečnostný tím a zavedenú príslušnú bezpečnostnú štruktúru pre správu bezpečnostných noriem a rizika na miestnej úrovni.

 

V rizikových oblastiach TNT implementuje dodatočné bezpečnostné opatrenia, ktoré zahŕňajú centrá bezpečnostnej kontroly, monitorovanie prostredníctvom GPS, bezpečnostnú eskortu, zvýšené miestne kontroly, atď. V záujme ochrany svojich zamestnancov a majetku či tovaru zákazníkov TNT zaviedla záväzné bezpečnostné pravidlá.

 

Sprievodca bezpečnou prepravou

TNT je aktívnym členom viacerých asociácií zameraných na colné a bezpečnostné programy a zároveň spolupracuje s regulačnými orgánmi a partnermi z danej oblasti, aby zvýšila bezpečnosť v dodávateľskom reťazci. Okrem toho má TNT aj množstvo interných bezpečnostných programov, sprievodcov, procesov a systémov:

 

 • Bezpečnostný tréning
  Bezpečnosť je súčasťou všetkých vstupných kurzov pre nových zamestnancov, ako aj špeciálnych bezpečnostných školení, napr. informačného bezpečnostného školenia pre vodičov a priebežných odborných kurzov zameraných na jednotlivé pracovné funkcie.
 • Monitorovanie zamestnancov a subkontraktorov
  TNT zaviedla politiku na monitorovanie svojich zamestnancov a subkontraktorov v súlade s povolenou úrovňou rizika a miestnou legislatívou.
 • Hodnotenie rizika trasy
  TNT má zavedený proces hodnotenia rizika, ktorý zaručuje, že všetky nové, ale i existujúce trasy sú pravidelne hodnotené z hľadiska bezpečnostného rizika.
 • Bezpečné skladovanie v procese prepravy
  Guidelines are implemented across the network to ensure all locations are secure during non-operational and shutdown periods.

Certifikáty bezpečnej logisitky

TNT má implementované bezpečnostné normy v rámci celej siete pokrývajúc všetky oblasti bezpečnosti vrátane bezpečnosti vozidiel, riadenia prístupu, CCTV, strážnikov, alarmového systému, tréningov, atď. Bezpečnostné normy TNT sú založené na certifikácii Asset Protection Association (TAPA), stupeň C. TNT má však po celom svete viac ako 100 hlavných hubov a diep, ktoré vlastnia Tapa A certifikát a patrí medzi ne aj distribučné TNT depo. Množstvo TNT krajín navyše dosahuje úroveň tohto štandardu, i keď vyslovene nevlastnia certifikát TAPA A. 
 

TNT sa zaviazala dodržiavať bezpečnostné normy dodávateľského reťazca po celom svete, o čom svedčí jej certifikát US Customs-Trade Partnership Against terrorism (C-TPAT) schválený Americkým colným úradom v USA spolu s C-TPAT statusom zahraničnej validácie či certifikácia 25 právnych subjektov v členských štátoch EÚ ako Authorized Economic Operator (Schválený hospodársky subjekt – SHS) schválenou certifikáciou v členských štátoch EÚ – medzi ktoré patrí aj slovenská pobočka TNT.
 

Okrem toho je TNT držiteľom osvedčenia AEO v Nórsku, Švajčiarsku a na Taiwane, Secure Trade Partnership + (STP +) v Singapure a Partners in Protection (PIP) v Kanade. TNT sa zameriava na všetky relevantné vnútroštátne bezpečnostné programy pre colné procesy a dodávateľský reťazec, ktoré zaviedla, aby nepretržite poskytovali bezpečný dodávateľský reťazec.

 

Letecká bezpečnosť

TNT vyvinula prepracovaný program leteckej bezpečnosti, ktorý sa zameriava na neustále zlepšovanie a rozvoj s prihliadnutím na najnovšie regulačné požiadavky a technologický pokrok, rovnako ako aj na implementáciu „best practices“ procesov. TNT je aktívna v diskusiách s úradmi a priemyselnými orgánmi s cieľom zvýšiť štandardy leteckej bezpečnosti na celosvetovej úrovni.