Dodatek na gorivo v Evropi

(razen Velike Britanije in Irske)

Zaradi nenehnih nihanj cen goriva uporablja TNT tudi doplačilo za gorivo na osnovi indeksa za vse pošiljke. Ta pristop omogoča našim strankam pregleden mehanizem zaračunavanja stroškov za gorivo, kjer se doplačilo za gorivo zviša ali zniža v skladu z nihanjem cen goriva.

Opomba: Ti dodatki veljajo za izdane račune v Evropi (razen v Veliki Britaniji in na Irskem, kjer se uporablja drug model). Za najnovejše informacije o TNT dodatku na gorivo za obe državi lahko preberete na spletni strani Velike Britanije, kliknite tukaj

 

Stopnja dodatka na gorivo je: 

29. oktober 2017 - 2. december 2017: 14,00 %
1. oktober 2017 - 28. oktober 2017: 13,75 %
3. september 2017 - 30. september 2017: 13,25 %
 

Višina dodatka na gorivo za Evropo temelji na ceni surove nafte London Brent. Stopnja se mesečno prilagaja spremembam glede na zaokroženo povprečno ceno sodčka surove nafte, kot je objavljena na strani Svetovne banke (World Bank). Za prenos zadnjih mesečnih podatkov z njihove spletne strani kliknite tukaj. Surova nafta je osnovna vstopna surovina za izdelavo letalskega goriva in goriva za naša dostavna vozila in predstavlja osnovo za določanje cen obeh vrst goriv.

 

Pozor: indeks upošteva spreminjanje cen z enomesečnim zamikom. Na primer, mesečno povprečje cene goriva v aprilu bo objavljeno v drugem tednu meseca maja in bo uporabljeno za obračun ustreznega dodatka na gorivo za mesec junij.


Višina dodatka se bo prilagajala mesečno ceni surove nafte London Brent, v skladu s spodnjo preglednico:

TNT si pridržuje pravico do sprememb indeksa za dodatek na gorivo ter tabele za uporabo dodatka brez predhodnega obvestila. Tako višina kot trajanje uporabe dodatka na gorivo bo določena po lastni presoji družbe TNT.

Prosimo, da zaradi morebitnih sprememb redno preverjate vsebino te spletne strani.