Dodatek na gorivo v Evropi


TNT pri vseh pošiljkah obračunava dodatek na gorivo, ki se določi na podlagi posebnega indeksa. Izračun dodatka na gorivo temelji na tržni ceni U.S. Gulf Coast (USCG) za galono kerozinskega reaktivnega goriva (kot jo objavi Urad ZDA za energijo).

Teden

Tedenska cena

Dolar na galono

Dodatek na gorivo

Vse storitve


Od 20. februarja 2023 bo dodatek na gorivo družbe TNT tedensko prilagojen skladno s spodnjo razpredelnico:

TNT Evropa

Cenovni razpon

Dolar na galono *

Dodatek na gorivo

* at least – but less than

Pri uporabi indeksa za dodatek na gorivo bo upoštevan dvotedenski zamik. Na primer, dodatek za 21. januar 2019 je temeljil na povprečni promptni ceni, objavljeni 11. januarja. Spremembe dodatka na gorivo bodo stopile v veljavo vsak ponedeljek. Podatki o dodatku na gorivo za vsak teden bodo najverjetneje objavljeni v petek, preden bo dodatek začel veljati.

Če bo prišlo do zamika cen goriv, objavljenih na eia.gov, lahko TNT uporabi še daljši zamik.

TNT si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni indeks dodatka na gorivo in razpredelnico. Višina in obdobje veljavnosti dodatka bosta določena po lastni presoji družbe TNT. Če dodatek na gorivo preseže najvišjo vrednost ali pade pod najnižjo vrednost oziroma pride do sprememb praga poziva, bo zgornja razpredelnica posodobljena.

Doplačilo za gorivo za vsako pošiljko TNT je ocenjeno po neto ceni za prevoz in spodaj navedenih dodatkih v povezavi s prevozom.

Od 22. avgusta 2022 bo pri ocenjevanju doplačila za gorivo za vsako mednarodno pošiljko TNT upoštevano veljavno doplačilo v glavni sezoni.
Od 2. januarja 2023 se pri določanju dodatka za gorivo za vsako pošiljko TNT upošteva veljavno doplačilo za dodatno ravnanje (embalaža ali teža).

  •        Pošiljke, ki presegajo dimenzije
  •        Dodatek za pošiljke, ki jih ni mogoče obravnavati z avtomatiziranim valjčnim sistemom
  •        Dodatek za pošiljke, ki jih ni mogoče nalagati
  •        Dodatek za oddaljene kraje
  •        Strošek, ko plača prejemnik
  •        Doplačilo za dostavo na naslov bivališča
  •        Razrešitev dostave na napačen naslov
  •        NOVO: doplačilo v glavni sezoni (samo za mednarodne pošiljke)
  •        NOVO: Additional Handling Surcharge - Packaging
  •        NOVO: Additional Handling Surcharge - Weight

Več podrobnosti o teh dodatkih je na voljo tukaj.

Z 20. februarjem 2023 se bo povišal dodatek na gorivo družbe TNT. Posodobljena tabela bo na voljo od 17. februarja dalje.

Za več novic in posodobitev o doplačilu za gorivo priporočamo, da redno spremljate to stran.