Dodatek na gorivo v Evropi


TNT pri vseh pošiljkah obračunava dodatek na gorivo, ki se določi na podlagi posebnega indeksa. Izračun dodatka na gorivo temelji na tržni ceni U.S. Gulf Coast (USCG) za galono kerozinskega reaktivnega goriva (kot jo objavi Urad ZDA za energijo).

Teden

Tedenska cena

Dolar na galono

Dodatek na gorivo

Vse storitve


Od 6. januarja 2020 se bo TNT dodatek na gorivo uravnaval vsak teden skladno s spodnjo razpredelnico:

TNT Evropa

Cenovni razpon

Dolar na galono *

Dodatek na gorivo

* vsaj – ampak manj kot

Pri uporabi indeksa za dodatek na gorivo bo upoštevan dvotedenski zamik. Na primer, dodatek za 21. januar 2019 je temeljil na povprečni promptni ceni, objavljeni 11. januarja. Spremembe dodatka na gorivo bodo stopile v veljavo vsak ponedeljek. Podatki o dodatku na gorivo za vsak teden bodo najverjetneje objavljeni v petek, preden bo dodatek začel veljati.

Med indeksom cene goriva in dodatka na gorivo je odklon. TNT si pridružuje pravico do večjega odklona kadar je cena goriva na eia.gov objavljena z zamudo .

TNT si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni indeks dodatka na gorivo in razpredelnico. Višina in obdobje veljavnosti dodatka bosta določena po lastni presoji družbe TNT. Če dodatek na gorivo preseže najvišjo vrednost ali pade pod najnižjo vrednost oziroma pride do sprememb praga poziva, bo zgornja razpredelnica posodobljena.

Za več novic in novosti o dodatku na gorivo priporočamo, da redno spremljate to stran.