Dodatek na gorivo v Evropi


TNT pri vseh pošiljkah obračunava dodatek na gorivo, ki se določi na podlagi posebnega indeksa. Izračun dodatka na gorivo temelji na tržni ceni U.S. Gulf Coast (USCG) za galono kerozinskega reaktivnega goriva (kot jo objavi Urad ZDA za energijo).

Teden

Tedenska cena

Dolar na galono

Dodatek na gorivo

Vse storitve


V preteklosti se je dodatek na gorivo uravnaval mesečno. Od 1. januarja 2019 pa bo TNT dodatek na gorivo uravnaval vsak teden v skladu s spodnjo razpredelnico: 

TNT Evropa

Cenovni razpon

Dolar na galono

Dodatek na gorivo

Pri uporabi indeksa za dodatek na gorivo bo upoštevan dvotedenski zamik. Na primer, dodatek za 21. januar 2019 je temeljil na povprečni promptni ceni, objavljeni 11. januarja. Spremembe dodatka na gorivo bodo stopile v veljavo vsak ponedeljek. Podatki o dodatku na gorivo za vsak teden bodo najverjetneje objavljeni v petek, preden bo dodatek začel veljati.

TNT je imel v tednih med 31. decembrom 2018 in 6. januarjem 2019 ter 7. januarjem 2019 in 13. januarjem 2019 dodaten enotedenski zamik med cenami goriva in dodatkom za gorivo. Če bo prišlo do zamika cen goriv, objavljenih na eia.gov, lahko TNT uporabi še daljši zamik.

TNT si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni indeks dodatka na gorivo in razpredelnico. Višina in obdobje veljavnosti dodatka bosta določena po lastni presoji družbe TNT. Če dodatek na gorivo preseže najvišjo vrednost ali pade pod najnižjo vrednost oziroma pride do sprememb praga poziva, bo zgornja razpredelnica posodobljena.

Za več novic in posodobitev o dodatku na gorivo priporočamo, da redno spremljate to stran.