Varen prevoz

Vaše blago je v varnih rokah

Po naši globalni in lokalni varnostni politiki nenehno skrbimo za zagotavljanje najvišjih standardov varnega transporta - od trenutka prevzema pošiljke do varne dostave, med kraji ali po vsem svetu.

TNT se s sprejemanjem ukrepov za zmanjševanje tveganja nenehno trudi izboljšati svoje storitve za zagotavljanje varnosti pošiljk ter tako preprečiti možnost kriminalnih dejanj in terorizma, hkrati pa zaščititi svoje zaposlene, sredstva in lastnino strank.

Naš team za zagotavljanje varnosti

Na globalni ravni ima TNT na sedežu podjetja oblikovan globalni team za zagotavljanje varnosti, ki se osredotoča na celoten obseg varnostnih aktivnosti, vključno z: razvijanjem in izvajanjem globalne varnostne strategije, standardov in sistemov za razvoj, z upravljanjem izvedbe varnostnih aktivnosti, izmenjavo najboljših praks, z upravljanjem zahtev za letalsko varnost - podpirajoč tudi varnostne ekipe na terenu in za naše strateške kupce, z zagotavljanjem posameznih kontaktnih točk na vodstveni ravni.
 

Odgovornost za varnost nosi direktor za področje globalnega carinjenja in zagotavljanja varnosti TNT (Global Customs and Security), ki poroča neposredno generalnemu direktorju operacij globalnega omrežja TNT. Vsaka poslovna enota in država ima vodjo za zagotavljanje varnosti, team za zagotavljanje varnosti in uveljavljeno pristojno varnostno strukturo za upravljanje varnostnih standardov in tveganj na lokalni ravni.
 

Na območjih z visokim tveganjem TNT izvaja dodatne varnostne ukrepe, ki lahko vključujejo centre varnostnega nadzora, GPS, varnostno spremstvo, boljši nadzor nad lokacijo itd. Za zaščito svojih zaposlenih, lastnine in blaga strank, TNT omejuje svoje podrobne varnostne ukrepe.Navodila za varen transport

TNT je po vsem svetu aktiven član številnih združenj, ki se osredotočijo na carinske in varnostne pobude ter nenehno sodeluje z regulativnimi organi in panogami ter tako zagotavlja boljšo varnosti oskrbovalnih verig. Hkrati pa TNT izvaja številne notranje programe za varnost, usmeritve, procese in sisteme, vključno s:

 

 • Trening varnosti
  Varnost je sestavni del vseh uvajalnih tečajev novo zaposlenih. S specifičnimi varnostnimi usposabljanji, kot so usposabljanja za varno vožnjo voznikov in seznam zlatih pravil, zagotavljamo stalno izpopolnjevanje za ustrezna delovna mesta.
 • Preverjanje zaposlenih in podizvajalcev
  Po politiki TNT in v skladu z lokalno zakonodajo se vsi zaposleni in podizvajalci preverijo v skladu s svojo oceno tveganja.
 • Ocena tveganosti poti
  TNT je uvedel postopek ocenitve tveganosti poti, s katero se vse nove in obstoječe poti med kraji periodično ocenjujejo zaradi varnostnih tveganj.
 • Varno shranjevanje v tranzitu
  Smernice se izvajajo po celotnem omrežju ter tako zagotavljajo varnost vseh lokacij tudi v obdobjih neuradnih ur.

Certifikati varne logistike

TNT izvaja varnostne standarde po celotnem omrežju, ki zajemajo vse vidike varnosti, vključno z varnostjo vozil, nadzorom dostopa, CCTV, človeškim varovanjem, alarmnimi sistemi, usposabljanjem, ipd. Varnostni standardi TNT temeljijo na certifikatu Transported Asset Protection Associationu (TAPA), ocene C. TNT ima dostop do 100 globalnih vozlišč in sortirnih centrov, certificiranih s TAPA ‘A‘. Poleg tega ima TNT veliko več lokacij, ki niso certificirane TAPA 'A' oceno, vendar pa njihova raven standardov ustreza oceni TAPA ‘A‘. Raven varnosti vseh lokacij v omrežju TNT temelji na rezultatih ocen tveganja varnosti in ustreznih varnostnih ukrepov, ki se izvajajo za zmanjševanje tveganja.

 

TNT je obvezan k doseganju standardov, ki izhajajo iz svetovnih programov carinjenja za zagotavljanje varnosti oskrbovalnih verig, kot je razvidno iz ameriškega certifikata za carinsko-trgovinsko partnerstvo proti terorizmu (C-TPAT) (odobreno s strani obmejne carine in varnosti v ZDA, skupaj s C-TPAT statusom tuje validacije) in iz 25 pravnih entitet v državah članicah EU z odobrenih certifikatom pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO).

 

Poleg tega TNT razpolaga z odobrenimi certifikati AEO na Norveškem, v Švici in v Tajvanu, s certifikatom Secure Trade Partnership + (STP +) v Singapurju in s certifikatom Partners in Protection (PIP) v Kanadi. TNT se osredotoča na vse ustrezne državne carinske in varnostne programe oskrbovalnih verig, s katerimi se nenehno zagotavlja največja možna raven varnosti.

 

Varnost v letalskem prometu

TNT je razvil popoln program varnosti v letalskem, ki se osredotoča na nenehno izboljševanje in razvoj, ob upoštevanju najnovejših regulativnih zahtev in tehnoloških napredkov, kot je tudi imenjava najboljših praks. Za izboljšanje svojih globalnih standardov varnosti v letalskem prometu, TNT predano in aktivno sodeluje v razpravah z regulatornimi in industrijskimi organi.