Varen prevoz

Vaše blago je v varnih rokah

Naše globalne in lokalne ekipe za varnost delujejo brez prestanka, da zagotovijo najvišje standarde varnega prevoza – od trenutka prevzema pošiljke do njene varne dostave v mestu ali po vsem svetu.

Podjetje TNT si nenehno prizadeva izboljšati svoje varnostne storitve z osredotočanjem na ukrepe za zmanjšanje tveganj izpostavljenosti kaznivim dejanjem in terorizmu, da bi tako zaščitilo svoje zaposlene, imetje in blago strank.

Naša ekipa za varnost

Na globalni ravni je podjetje TNT na sedežu podjetja ustanovilo ekipo za varnost, ki se osredotoča na vse vidike varnosti, vključno z razvijanjem in izvajanjem strategije globalne varnosti, standardi, razvijanjem sistemov, upravljanjem izvajanja varnosti, izmenjavo najboljših praks, upravljanjem zahtev za varnost letalstva, podporo na področju ekip za varnost in zagotavljanjem enotnih točk za stik za strateške stranke na višji ravni.
 

Za varnost je odgovoren TNT-jev globalni direktor za carino in varnost, ki neposredno poroča izvršnemu direktorju za delovanje globalnega omrežja v podjetju TNT. Vsaka poslovna enota v vsaki državi ima vodjo varnostne službe, ekipo za varnost ter ustrezno varnostno strukturo za upravljanje varnostnih standardov in tveganj na lokalni ravni.
 

Na področju visokih tveganj TNT izvaja dodatne varnostne ukrepe, ki lahko vključujejo centre za nadzor varnosti, GPS, varnostna spremstva, boljši nadzor na sami lokaciji, itd.  Zaradi zaščite svojih zaposlenih, imetja in blaga strank, TNT omejuje podroben vpogled v svoje varnostne ureditve.

 

Smernice za varen prevoz

TNT aktivno sodeluje v številnih združenjih hitre dostave po vsem svetu, ki se osredotočajo na pobude glede carine in varnosti, ter nenehno sodeluje z upravnimi organi in panožnimi skupinami za izboljšanje varnosti v oskrbovalni verigi. Poleg tega ima TNT številne interne varnostne programe, smernice, postopke in sisteme, med drugim:

 

 • Varnostno usposabljanje
  Varnost je del vseh uvajalnih izobraževanj za nove zaposlene.  Posebna varnostna usposabljanja, denimo Zlata pravila in usposabljanje za boljšo osveščenost na področju varnosti voznikov z zagotavljanjem stalnih osvežitvenih tečajev za ustrezne delovne naloge.
 • Preverjanje zaposlenih in podizvajalcev
  TNT ima politiko, po kateri skladno s svojo oceno tveganja ter lokalno zakonodajo preverja zaposlene in podizvajalce.
 • Ocene tveganj na poti
  TNT je uvedel postopek ocenjevanja tveganj na poti, ki zagotavlja periodično oceno varnostnih tveganj na vseh novih in že obstoječih linijskih poteh.
 • TNT-jevo varno shranjevanje med prevozom
  V celotnem omrežju so vpeljane smernice, ki zagotavljajo varnost na vseh lokacijah v času nedelovanja ali zaprtja.

Potrdila o varni logistiki

TNT je v celotnem omrežju uveljavil varnostne standarde, ki zajemajo vse vidike varnosti, vključno z varnostjo vozil, nadzorom dostopa, sistemom televizijskih kamer zaprtega kroga (CCTV), fizičnim varovanjem, alarmnimi sistemi, usposabljanji, itd. Varnostni standardi podjetja TNT temeljijo na razvrstitvi »C« združenja TAPA (Transported Asset Protection Association). Vendar pa ima TNT številna vozlišča in sortirne centre po vsem svetu, ki imajo potrdilo »A« združenja TAPA. Poleg tega ima TNT še veliko več lokacij, ki sicer nimajo potrdila »A« združenja TAPA, vendar ustrezajo ravni standarda »A« tega združenja. Ravni varnosti za vse lokacije v omrežju TNT temeljijo na rezultatih ocen varnostnih tveganj, izvajajo pa se ustrezni varnostni nadzori za zmanjšanje tveganj. 
 

Podjetje TNT je zavezano doseganju standardov iz različnih carinskih programov varne oskrbovalne verige po vsem svetu, kar dokazujejo njegovo potrdilo o programu carinsko-trgovinskega partnerstva proti terorizmu (C-TPAT) v ZDA (ki ga je izdala Carinska in mejna zaščita Združenih držav skupaj s statusom tuje potrditve za C-TPAT) in 25 izdanih potrdil za pravne subjekte s statusom pooblaščenega gospodarskega subjekta v državah članicah EU.
 

Poleg tega ima TNT izdana potrdila za pooblaščene gospodarske subjekte na Norveškem, v Švici in na Tajvanu, Kitajska, za varno trgovinsko partnerstvo + (STP+) v Singapurju ter za program Partnerji pri zaščiti (PIP) v Kanadi. Podjetje TNT upošteva vse ustrezne nacionalne programe carinske in varnostne oskrbovalne verige, ki se izvajajo za zagotavljanje varne storitve oskrbovalne verige.

 

Varnost letalstva

Podjetje TNT je razvilo dobro premišljen program varnosti letalstva, ki je usmerjen v stalne izboljšave in razvoj na podlagi najnovejših regulativnih zahtev in tehnoloških odkritij ter uveljavljanja postopkov dobrih praks. Podjetje TNT je izredno predano in aktivno v razpravah z regulatorji ter panožnimi organi, z namenom izboljšanja standardov varnosti letalstva po vsem svetu.