High-tech People

Ser till att ny teknik når fram till kunden

Logistik inom högteknologi utgör en särskild utmaning. Konkurrensen i högteknologibranschen är hård och kunderna krävande. Man måste vara flexibel och agera snabbt. Vi sätter dig i förbindelse med dina leverantörer och kunder så att allt når fram till destinationen tryggt, säkert och punktligt.

Inflöde till produktionen

Våra medarbetare är högst medvetna om att lanseringstider och produktlivscykler spelar en avgörande roll för din verksamhet. Distributionskedjor inom elektronik och högteknologi är det som driver på produktionen – och måste snabbt kunna anpassas efter skiftande produktspecifikationer och ombytliga kundkrav.

 

Varje komponent måste finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi hjälper dig att säkerställa att du har allt du behöver när du behöver det så att du klarar dina produktionstider och lanseringsdatum med precis punktlighet.

 

Så här kan vi hjälpa dig att förbättra din distributionskedja inom högteknologi:

 

 • 2–4 % reducerade kostnader för osålda lagerartiklar i utflödet, tack vare snabbare och pålitligare leveranser.
 • Upp till 60 % mindre risk för avbrott i kedjan, tack vare färre transportrelaterade incidenter.
 • 3–5 % ökad planeringsproduktivitet genom effektivare inflöde, arbetsförlopp och materialhantering.
 • Upp till 50 % lägre administrationskostnader eftersom du inte behöver anlita flera transportföretag att utföra brådskande leveranser.

Vår tjänst

 • På 92 % av alla vägsträckor är vi snabbare eller lika snabba som våra konkurrenter.
 • Vi levererar till 20 % fler destinationer i Europa inom 48 timmar med vägtransport.
 • Vårt vägnätverk är optimerat för paket och pallar på upp till 1 000 kg. Vi erbjuder fler alternativ när det gäller ”first-mile”- och ”last-mile”-leveranser.

Våra medarbetare

 • Vi har sex gånger fler specialistcentra än vår närmaste konkurrent och bättre lokalplaneringsförmåga, vilket ger 2–5 % bättre servicekapacitet.
 • Vi har inga interna divisioner, vilket innebär att vi kan erbjuda flera olika transportsätt och det bredaste utbudet av tjänster från en och samma kontaktyta.

Användbara nedladdningar

 

Färdiga varor

Konkurrensen inom högteknologi är tuff och produkternas livscykel i regel kort. Våra högteknologiexperter vet att nya teknikprodukter måste komma ut på marknaden snabbt utan förseningar, samtidigt som risken för stöld och skador måste minimeras. Tusentals kilometer kan skilja produktionsanläggningar och kunder åt, men med TNT behöver du aldrig ens tänka på avståndet.

 

Genom att vi har Europas mest heltäckande och snabbaste vägnätverk, uppbackat av de mest rigorösa säkerhetsstandarder och branschledande expertis, kan vi erbjuda en sömlös distributionsprocess. Våra medarbetare inom högteknologi ser till att dina nya produkter når hyllorna i rätt tid och i perfekt skick – redo att möta dina kunder.

 

Så här kan vi förbättra dina transporter inom elektronik och högteknologi:
 • 2–5 % reducerade kostnader för osålda lagerartiklar i utflödet, tack vare snabbare och pålitligare leveranser.
 • Upp till 30 % mindre risk för förseningsrelaterade avgifter, tack vare färre transportrelaterade incidenter.
 • 3–10 % mindre förlorad försäljning tack vare bättre produkttillgång.
 • Upp till 40 % lägre administrationskostnader eftersom du hanterar färre transportföretag och färre kundreklamationer .

Vår tjänst

 • På 92 % av alla vägsträckor är vi snabbare eller lika snabba som våra konkurrenter.
 • Vi levererar till 20 % fler destinationer i Europa inom 48 timmar med vägtransport.
 • Vårt bilnätverk är optimerat för paket och pallar på upp till 1 000 kg.
 • Vi erbjuder fler alternativ när det gäller ”first-mile”- och ”last-mile”-leveranser.
 • Vi erbjuder en central och regionöverskridande säkerhetshantering så att du har kontroll över försändelsen från dörr till dörr. 

Våra medarbetare

 • Våra engagerade kundserviceteam har bättre lokal planeringsförmåga, vilket ger 1,5 % bättre servicekapacitet.
 • Teamen övervakar proaktivt försändelserna hela vägen från upphämtning till leverans, vidtar åtgärder vid eventuella förseningar (vid behov) och ger dig fullständig insyn genom hela leveransprocessen.

Användbara nedladdningar

Kontakta våra högteknologiexperter