การเตรียมพาเลท

วิธีตรวจสอบความแข็งแรงและความมั่นคงของพาเลท

พาเลทที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่เรื่องความมั่นคงและการปกป้องเท่านั้น หากทำได้อย่างถูกต้องจะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ เนื่องจากเราคิดค่าบริการตามน้ำหนักและปริมาตรของพัสดุ อะไรก็ตามที่ใช้พื้นที่เพิ่มหรือทำให้เราไม่สามารถวางพาเลทของคุณซ้อนได้อาจจะทำให้มีค่าบริการเพิ่มเติม

คำแนะนำสำหรับการใช้พาเลทอย่างสมบูรณ์แบบ

1. วางพัสดุซ้อนกัน

การวางซ้อนกันจะทำให้มีความแข็งแรงมากที่สุด หากพัสดุเป็นของแข็ง คุณสามารถวางซ้อน ‘ในรูปแบบการก่ออิฐ’ เพื่อเพิ่มความมั่นคง

2. ห้ามวางพัสดุยื่นออกมา

สินค้าควรจะมีขนาดพอดีกับพาเลทโดยไม่มีส่วนใดยื่นออกมาเกินขอบ ถึงแม้ว่าเราจะยอมรับให้มีส่วนที่ยื่นออกนอกพาเลทได้ แต่จะเป็นการดีหากสินค้ามีขนาดพอดีกับพาเลทเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย  

3. พยายามวางให้ได้ระนาบ

พื้นผิวด้านบนที่ได้ระนาบจะมีความแข็งแรง กะทัดรัด วางซ้อนกันได้ พาเลทที่ไม่สามารถวางซ้อนได้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4. รัดหรือห่อพัสดุ

รัดหรือห่อพัสดุให้เข้าที่บนพาเลทด้วยสายรัดและ/หรือวัสดุห่อ การห่อควรรวมถึงพาเลทด้วย

5. ติดป้ายฉลากให้ชัดเจน

พาเลทจะถูกวางซ้อนกันสำหรับการขนส่ง จึงจำเป็นต้องติดป้ายฉลากไว้ด้านข้าง ไม่ใช่ด้านบน

พาเลทที่สมบูรณ์แบบ

ใช้ความระมัดระวังในการห่อพัสดุ

พัสดุของคุณต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของเรา

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม