เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆในการขนส่งพัสดุของคุณ

วิธีการ

tnt-ship-in-5-steps-step1-where (1)

คุณต้องการขนส่งสินค้าที่ใด?

ขั้นตอนแรก ระบุสถานที่นัดรับและสถานที่ส่งมอบสินค้า ทีเอ็นทีให้บริการครอบคลุมจุดหมายปลายทางมากกว่า 200 ประเทศ เราสามารถไปรับสินค้าตามที่คุณแจ้งล่วงหน้าหรือนำเข้าสินค้าของคุณจากต่างประเทศ

tnt-ship-in-5-steps-step2-what

คุณต้องการขนส่งสินค้าประเภทใด?

คุณต้องระบุขนาด น้ำหนัก และคำอธิบายสินค้าที่บรรจุในหีบห่อ บริการที่ครอบคลุมของเราสามารถจัดการกับสินค้าได้ตามความต้องการของคุณ.

tnt-ship-in-5-steps-step3-speed

เลือกความเร็วในการขนส่งของคุณ

คุณสามารถเลือกรูปแบบบริการและความเร็วในการส่งมอบสินค้าได้หลายรูปแบบตามเขตพื้นที่และประเภทสินค้าของคุณ.

tnt-ship-in-5-steps-step4-pickup

จองเวลาการเข้ารับสินค้า

ขั้นตอนนี้ ให้คุณเลือกเวลาเพื่อให้พนักงานของเราเดินทางไปรับสินค้าของคุณ คุณยังสามารถกำหนดเวลาพักกลางวัน เพื่อให้เราไม่ไปรบกวน หากคุณยังไม่ว่างจากการทำงาน.

tnt-ship-in-5-steps-step5-track

ติดตามสถานะและชำระค่าบริการ

เมื่อการขนส่งสินค้าเริ่มดำเนินการ คุณสามารถติดตามสถานะเพื่อทราบว่าสินค้าอยู่ที่ใดได้แบบเรียลไทม์ เมื่อสินค้าถูกส่งมอบ บริการออกใบเรียกเก็บเงินแบบออนไลน์ หรือ Online Billing ของเรา จะช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระค่าบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม