Giải thưởng và Chứng nhận của TNT

Được công nhận trên toàn thế giới

TNT tự hào và biết ơn đối với nhiều giải thưởng và chứng nhận đã nhận được.

Chất lượng và dịch vụ của chúng tôi thường xuyên được công nhận bởi các tổ chức chứng nhận độc lập. Rất nhiều giải thưởng và chứng nhận được thực hiện trên cơ sở quốc gia – có thể tìm thấy các giải thưởng và chứng nhận này trên các website ở các quốc gia của chúng tôi.

 

Để tải file PDF danh sách các giải thưởng và chứng nhận mà TNT trên khắp thế giới nhận được trong vòng 05 năm gần đây, nhấn vào đây.

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm