Biện pháp kiểm soát xuất khẩu và biện pháp trừng phạt

Làm thế nào để tuân thủ các biện pháp trừng phạt và quy định xuất khẩu?

 

Hoạt động vận chuyển hàng hoá đến một số quốc gia/vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng theo loại hàng hoá, quốc gia xuất xứ và nước đến hoặc các bên tham gia giao dịch do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp trừng phạt quốc tế đang có hiệu lực.

Mặc dù TNT cung cấp dịch vụ ở hầu hết các quốc gia/vùng lãnh thổ đang phải chịu các biện pháp trừng phạt quốc tế, chúng tôi sẽ chỉ vận chuyển theo đúng các quy định và lệnh trừng phạt do Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và các quốc gia/vùng lãnh thổ khác đã đặt ra. Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của TNT về việc xử lý các mặt hàng chiến lược và những điểm đến bị cấm vận dưới đây để biết chi tiết về cách xử lý giao dịch thương mại hợp pháp dù có bị hạn chế.

Các bên bị từ chối

Các danh sách bên bị từ chối là một phần của cơ chế trừng phạt quốc tế và yêu cầu kiểm soát xuất khẩu. TNT không chấp nhận các lô hàng đến hoặc gửi từ các cá nhân hoặc tổ chức được liệt kê là bên bị từ chối.
 

Các liên kết hữu ích:


Các mặt hàng chiến lược

Các mặt hàng chiến lược là các mặt hàng quân sự hoặc mặt hàng có nhiều công dụng, có thể được sử dụng cho cả mục đích dân dụng hoặc quân sự. TNT không phân loại bất kỳ mặt hàng chiến lược nào, đây là trách nhiệm của nhà xuất khẩu. Khả năng cung cấp dịch vụ của chúng tôi thay đổi theo địa điểm nhưng luôn yêu cầu thông tin rõ ràng về bất kỳ giấy phép nào, nếu áp dụng. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng sở tại để biết thêm thông tin.


Các liên kết hữu ích:


Các điểm đến bị cấm vận

Để tuân thủ các biện pháp trừng phạt quốc tế, TNT đã đình chỉ một số dịch vụ nhất định hoặc thực hiện các yêu cầu bổ sung cho hoạt động vận chuyển. Dưới đây là thông tin tổng quan theo quốc gia của từng chương trình trừng phạt ảnh hưởng đến dịch vụ của TNT.
 

Các liên kết hữu ích:

Vùng Crimea

- Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, TNT không còn cung cấp dịch vụ cho Vùng Crimea

 

Cuba

- Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, TNT không còn cung cấp dịch vụ cho Cuba.

- TNT không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Cuba ở bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới

 

Iran

- Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, TNT không còn cung cấp dịch vụ cho Iran.

- TNT không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Iran ở bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới

 

Bắc Triều Tiên

- TNT không cung cấp dịch vụ cho Bắc Triều Tiên

- TNT không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Bắc Triều Tiên ở bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới

 

Nga

Liên minh Châu Âu và Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Nga. Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Nga một cách tuân thủ, TNT áp dụng những biện pháp sau:

- Không chấp thuận nhập khẩu hàng quân sự đến/từ Nga
- Không chấp thuận nhập khẩu hàng hóa có nhiều công dụng cho khách hàng quân sự ở Nga
- Hàng hóa trong danh mục thiết bị liên quan đến xăng dầu cần có giấy phép để được xuất khẩu đến Nga. Nhấp để xem tài liệu.

 

Xu-đăng

- Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, TNT không còn cung cấp dịch vụ cho Xu đăng.

- TNT không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Xu-đăng ở bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới

 

Syria

- TNT không cung cấp dịch vụ cho Syria

- TNT không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Syria ở bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới

 

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm