Thuật ngữ thương mại quốc tế

Incoterms là gì?

"Incoterms" là cách nói ngắn gọn và dễ hiểu về các Điều khoản Thương mại Quốc tế. Được soạn thảo lần đầu năm 1936, Incoterms là một bộ gồm 11 quy luật để xác định trách nhiệm của từng bên trong giao dịch quốc tế.

Tại sao các điều khoản này lại quan trọng?

Bởi vì Incoterms được biết đến và được chấp nhận từ Austin đến Zanzibar. Là một yêu cầu trên mỗi hóa đơn thương mại, các điều khoản này giúp giảm thiểu tối đa rủi ro nhầm lẫn có thể gây phát sinh chi phí đáng kể.

Phạm vi của Incoterms là gì?

Incoterms quy định tất cả các nhiệm vụ, rủi ro và chi phí liên quan trong quá trình giao dịch mua bán hàng hoá từ bên bán sang bên mua.

3 Incoterms phổ biến nhất

EXW – Giá xuất xưởng

 • Bên mua gần như chịu hoàn toàn chi phí và rủi ro trong toàn bộ quá trình vận chuyển
 • Bên bán chỉ có nhiệm vụ đảm bảo rằng bên mua nhận được hàng
 • Khi bên mua tiếp cận hàng hóa, tất cả chi phí thuộc trách nhiệm của họ (bao gồm cả bốc xếp hàng hóa)

Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua:

Tại kho, văn phòng của bên bán hoặc bất kỳ địa điểm lấy hàng nào khác.

DAP – Giao hàng tại nơi đến

 • Bên bán chịu chi phí và rủi ro vận chuyển hàng hóa tới một địa điểm đã thống nhất trước
 • Hàng hóa được coi là đã giao hàng khi được giao tới địa điểm đó và sẵn sàng bốc hàng
 • Trách nhiệm nhập khẩu và xuất khẩu giống như DAT

Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua:

Khi hàng hóa sẵn sàng để bốc xếp tại địa điểm đã thống nhất trước

DDP – Giao hàng đã nộp thuế

 • Bên bán gần như chịu hoàn toàn trách nhiệm trong toàn bộ quá trình vận chuyển
 • Bên bán chịu toàn bộ chi phí và rủi ro vận chuyển hàng hóa tới một địa điểm đã thống nhất trước
 • Bên bán cũng đảm bảo hàng sẵn sàng để bốc xếp, hoàn thành các nghĩa vụ xuất nhập khẩu và nộp thuế, nếu có

Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua:

Khi hàng hóa sẵn sàng để bốc xếp tại địa điểm đã thống nhất trước.

 

Các điều khoản Incoterms khác

 

CIP – Cước và bảo hiểm trả tới điểm đến

 • Trách nhiệm của bên bán giống như CPT, ngoại trừ một điểm khác: bên bán cũng chi trả tiền bảo hiểm hàng hóa
 • Bên bán chỉ có nghĩa vụ mua bảo hiểm mức chi trả tối thiểu
 • Nếu bên mua muốn có bảo hiểm toàn diện hơn, họ có thể tự thu xếp mua bảo hiểm

Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua:

Khi công ty vận chuyển của bên mua nhận hàng.

DAT – Giao hàng tại bến

 • Bên bán chịu chi phí và rủi ro giao hàng tới một bến đã thống nhất trước
 • Bến ở đây có thể là sân bay, kho, đường bộ hoặc bãi container
 • Bên bán làm thủ tục thông quan và dỡ hàng tại bến
 • Bên mua làm thủ tục nhập khẩu và các quy định hải quan có liên quan

Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua:

Tại bến.

FCA – Giao cho người vận tải

 • Bên bán giao hàng hóa cho công ty vận chuyển của bên mua tại một địa điểm đã thống nhất trước
 • Bên bán cũng cần làm thủ tục thông quan xuất khẩu cho hàng hóa

Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua:

Khi công ty vận chuyển của bên mua nhận hàng.

CPT – Cước trả tới điểm đến

 • Trách nhiệm của bên bán giống như FCA, ngoại trừ một điểm khác: bên bán thanh toán chi phí giao hàng
 • Giống như FCA, trách nhiệm của bên bán bao gồm làm thủ tục thông quan xuất khẩu hàng hóa

Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua:

Khi công ty vận chuyển của bên mua nhận hàng.EXW – Ex-Works.

FAS – Miễn trách nhiệm Dọc mạn Tàu nơi đi

 • Bên bán chịu hoàn toàn chi phí và rủi ro cho tới khi hàng được giao dọc mạn tàu
 • Bên mua tiếp nhận rủi ro và chịu trách nhiệm làm thủ tục thông quan xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa

Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua:

Khi hàng được giao dọc mạn tàu.

FOB – Miễn trách nhiệm trên boong tàu

 • Bên bán chịu hoàn toàn chi phí và rủi ro cho tới khi hàng được giao lên tàu
 • Bên bán cũng làm thủ tục thông quan xuất khẩu
 • Bên mua chịu mọi trách nhiệm ngay khi hàng được giao lên tàu

Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua:

Khi hàng đã được giao lên tàu.

CFR – Tiền hàng cộng cước

 • Bên bán có trách nhiệm giống như FOB nhưng phải trả chi phí vận chuyển hàng hóa đến cảng
 • Giống như FOB, bên mua chịu hoàn toàn trách nhiệm ngay khi hàng được giao lên tàu

Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua:

Khi hàng được giao lên tàu.

CIF – Tiền hàng, Bảo hiểm, Cước phí

 • Bên bán có trách nhiệm giống như CFR nhưng phải trả phí bảo hiểm
 • Giống như CIP, bên bán chỉ cần mua mức bảo hiểm tối thiểu
 • Nếu bên mua muốn có bảo hiểm toàn diện hơn thì phải tự chi trả

Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua:

Khi hàng được giao lên tàu.

Bằng cách ghé thăm và sử dụng trang này, bạn đồng ý với việc đặt cookie của TNT và các đối tác của TNT. Tìm hiểu thêm