Phiên bản nào phù hợp với bạn?

Hiện bạn có thể đăng ký sử dụng myTNT 2, công cụ gửi hàng nhanh nhất từ trước đến nay của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu gửi hàng đặc biệt thì phiên bản myTNT trước đây vẫn là một lựa chọn tốt hơn. Sau đây là phần so sánh hai phiên bản.

myTNT

Image Alt

Bắt đầu gửi hàng ngay sau khi đăng ký

Image Alt

Khả dụng trên thiết bị di động và máy tính bảng

Image Alt

Thiết kế trực quan mới

Image Alt

Lặp lại gửi hàng với ba cú nhấp chuột

Image Alt

Tổng quan cơ bản về lô hàng

Image Alt

Gửi hàng trong nhiều bước

Image Alt

Tách biệt Theo dõi & Kiểm soát

Image Alt

Sổ địa chỉ

Image Alt

Mức giá tùy chỉnh

Image Alt

Tạo lô hàng nhập

Image Alt

Gửi hàng nguy hiểm

Image Alt

Nhiều người dùng được ủy quyền khác nhau

myTNT 2

Image Alt

Bắt đầu gửi hàng ngay sau khi đăng ký

Image Alt

Khả dụng trên thiết bị di động và máy tính bảng

Image Alt

Thiết kế trực quan mới

Image Alt

Lặp lại gửi hàng với ba cú nhấp chuột

Image Alt

Tổng quan đầy đủ về lô hàng

Image Alt

Gửi hàng trong vài bước dễ dàng

Image Alt

Tích hợp Theo dõi & Kiểm soát

Image Alt

Sổ địa chỉ thông minh

Image Alt

Mức giá tùy chỉnh

Image Alt

Tạo lô hàng nhập 

Image Alt

Gửi hàng nguy hiểm

Image Alt

Nhiều người dùng được ủy quyền khác nhau

Vì sao nên chọn myTNT 2?

Image Alt
Bắt đầu gửi hàng ngay lập tức

Đăng ký trong vài phút và bắt đầu gửi hàng ngay lập tức 

Image Alt
Gửi hàng nhanh chóng

Thiết kế trực quan giúp bạn gửi hàng trong vài bước dễ dàng

Image Alt
Sổ địa chỉ thông minh

Tính năng tìm kiếm thời gian thực tế giúp thao tác gửi hàng lặp lại nhanh hơn

 

 
Image Alt
Tổng quan toàn bộ về lô hàng

Tất cả chi tiết về lô hàng của bạn được thể hiện trên một trang với cập nhật thực tế về tình trạng giao hàng

Bạn đã là người dùng myTNT?

Bạn cũng có thể đăng ký sử dụng myTNT 2 mới. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng tài khoản hiện tại của bạn sẽ không được đồng bộ hóa với tài khoản myTNT 2 mới.
 

Chúng tôi khuyên bạn nên đợi đến khi chúng tôi có thể tích hợp lịch sử gửi hàng trước đây của bạn. Sau đó bạn sẽ có thông tin gửi hàng, sổ địa chỉ và mức giá ngay trong công cụ mới.