Více o nebezpečném zboží

Existuje devět tříd a několik podtříd nebezpečného zboží. Třída, do které vaše zásilka spadá, má vliv na to, jak má být daná zásilka zabalena, označena a přepravena.

Například ohňostroje nebo světlice

Klasifikace NZ: 1. Výbušné látky a předměty


Například aerosoly a plynové kartuše

Klasifikace NZ: 2.1. Hořlavý plyn


Například stlačený kyslík

Klasifikace NZ: 2.2. Nehořlavý plyn


Například plynové insekticidy

Klasifikace NZ: 2.3. Toxický plyn


Například rozpouštědla nebo barvy

Klasifikace NZ: 3. Hořlavé kapaliny


Například zápalky

Klasifikace NZ: 4.1. Hořlavé pevné látky


Například fosfor

Klasifikace NZ: 4.2. Samovznětlivé látky


Například karbid vápenatý

Klasifikace NZ: 4.3. Látky, které ve vodě uvolňují hořlavé plyny

Například hnojiva

Klasifikace NZ: 5.1. Oxidační činidla


Například soupravy pro opravu skelných vláken

Klasifikace NZ: 5.2. Organické peroxidy


Například pesticidy

Klasifikace NZ: 6.1. Toxické látky


Například krevní testy nebo lékařské vzorky

Klasifikace NZ: 6.2. Infekční látky


Například detektory kouře

Klasifikace NZ: 7. Radioaktivní materiál


Například bělidla nebo čističe odpadů

Klasifikace NZ: 8. Žíravé látky


Například airbagy, magnety, telefony nebo přenosné počítače

Klasifikace NZ: 9. Jiné
 


Například samostatné lithiové články a baterie

Klasifikace NZ: 9. Jiné

Další štítky, na které je třeba si dát pozor

Pokud uvidíte na předmětu, který chcete poslat, některý z níže uvedených štítků, kontaktujte nás.

Pokud si nejste jistí, zda vaše zásilka patří mezi nebezpečné zboží, požádejte výrobce nebo dodavatele o bezpečnostní list (MSDS). Obsahuje-li UN kód, jedná se o nebezpečné zboží. V případě nejasností se na nás můžete kdykoli obrátit obraťte.

Příklady nebezpečného zboží

Možná vás překvapí, že zboží jako aerosoly, parfémy nebo vše, co obsahuje lithiové baterie, (telefony, laptopy) je klasifikováno jako nebezpečné.

Lithiové baterie

Pokud jsou nesprávně zabaleny nebo se při přepravě poškodí, může u lithiových baterií dojít ke zkratu, který způsobí přehřátí a vznícení.

Spreje a aerosoly

Stlačený plyn, díky kterému tyto předměty fungují, je nebezpečný a při nesprávném zabalení může explodovat.

Barvy a laky

Olejové barvy, sprejové barvy a některé laky se v určitých podmínkách mohou přehřát a způsobit požár.

Parfémy

Alkohol, který je hořlavou látkou, je také klíčovou složkou v téměř všech parfémech a toaletních vodách.

Co potřebujete vědět

Odpovědnost nesete vy

Odpovědnost za to, že je nebezpečné zboží řádně označeno, zabaleno a opatřeno štítkem, řádnou dokumentací pro zemi původu, tranzitu a místo určení, nese odesílatel.

Zvláštní příplatky

Přeprava nebezpečného zboží vyžaduje zvláštní přepravní a manipulační služby. Což znamená, že k přepravním nákladům budou naúčtovány zvláštní příplatky.  

Posílejte s TNT

  • Pro firmy všech velikostí
  • Individuální sazby pro pravidelné odesílatele
  • Vyzvedneme vaši zásilku a ušetříme vám čas
  • Okamžitá cenová nabídka v aplikaci myTNT 2