Objednání přepravy nebezpečného zboží

Možná nevíte, že v případě vaší zásilky se jedná o nebezpečné zboží. Proto je důležité si projít různé klasifikace a ujistit se, že je zásilka bezpečná a vyhovuje předpisům.

Co je považováno za nebezpečné?

Jedná se o cokoli, co může při nesprávném zacházení způsobit újmu vám, řidiči, příjemci, dalším zásilkám nebo životnímu prostředí.

Pokud si nejste jistí, zda vaše zásilka patří mezi nebezpečné zboží, požádejte výrobce nebo dodavatele o bezpečnostní list (MSDS). Pokud obsahuje UN kód, jedná se o nebezpečné zboží. V případě nejasností se na nás kdykoli obraťte.

Příklady nebezpečného zboží

Možná vás překvapí, že zboží jako aerosoly, parfémy nebo vše, co obsahuje lithiové baterie, (telefony, laptopy) je klasifikováno jako nebezpečné.

Lithiové baterie

Pokud jsou nesprávně zabaleny nebo se při přepravě poškodí, může u lithiových baterií dojít ke zkratu, který způsobí přehřátí a vznícení.

Spreje a aerosoly

Stlačený plyn, díky kterému tyto předměty fungují, je nebezpečný a při nesprávném zabalení může explodovat.

Barvy a laky

Olejové barvy, sprejové barvy a některé laky se v určitých podmínkách mohou přehřát a způsobit požár.

Parfémy

Alkohol, který je hořlavou látkou, je také klíčovou složkou v téměř všech parfémech a toaletních vodách.


Jaké jsou klasifikace?

Existuje devět tříd a několik podtříd nebezpečného zboží. Třída, do které vaše zásilka spadá, má vliv na to, jak má být daná zásilka zabalena, označena a přepravena.

Co potřebujete vědět

Odpovědnost nesete vy

Odpovědnost za to, že je nebezpečné zboží řádně označeno, zabaleno a opatřeno štítkem, řádnou dokumentací pro zemi původu, tranzitu a místo určení, nese odesílatel.

Zvláštní příplatky

Přeprava nebezpečného zboží vyžaduje zvláštní přepravní a manipulační služby. To znamená, že k přepravním nákladům budou naúčtovány zvláštní příplatky.  

Začněte zasílat s TNT

  • Pro firmy všech velikostí
  • Individuální sazby pro pravidelné odesílatele
  • Vyzvedneme vaši zásilku a ušetříme váš čas
  • Okamžitá cenová nabídka v aplikaci myTNT 2

Pro více informací navštivte sekci Nebezpečné zboží nebo kontaktujte naše Oddělení služeb zákazníkům.

Přeprava nebezpečného zboží/Dangerous Goods/Hazardous Maerials (DG)

Poplatek: 2 700 Kč

 

Přeprava zásilek v suchém ledu/Dry Ice (DI)

Poplatek: 540 Kč

 

Přeprava lithiových baterií/Lithium Batteries (LB)

Poplatek: 270 Kč

 

Přeprava limitovaného množství nebezpečného zboží/Limited Quantity (LQ)

Poplatek: 540 Kč