-

Mohu to bezpečně poslat?

Krátký úvod do zasílání nebezpečného zboží.

Zboží, které jste se chystali odeslat běžným způsobem, může být klasifikováno jako nebezpečné. V takovém případě budete potřebovat spolehlivého dopravního partnera, který vám poradí. Zde jsme pro vás shromáždili informace o tom, co se považuje za nebezpečné zboží a co můžete udělat, abyste zajistili, že vaše zásilka bude bezpečná a v souladu s předpisy.

Co se považuje za nebezpečné zboží?

Nejsou to jen velké sudy s chemikáliemi. Do této kategorie spadají všechny předměty nebo látky které, pokud se s nimi nenakládá řádně, mohou být rizikem pro vás, řidiče, příjemce, ostatní zásilky nebo životní prostředí.

 

U některého zboží vás může zařazení mezi nebezpečné materiály překvapit; jde o aerosoly, parfémy, nebo cokoliv, co obsahuje lithiové baterie – jako jsou telefony nebo notebooky.

Můžete mi říct více?

Existuje devět tříd a několik podtříd nebezpečného zboží. Třída, do které vaše zásilka spadá, má vliv na to, jak má být daná zásilka zabalená, označená a přepravená.

1.   Výbušniny
      (např. ohňostroje nebo signalizační světla)

Image Alt

2.1. Hořlavý plyn
        (např. aerosoly nebo propan-butan)

Image Alt

2.2. Nehořlavý plyn
        (např. stlačený kyslík)

Image Alt

2.3. Toxický plyn
        (např. difluorid kyslíku)

Image Alt

3.   Hořlavé kapaliny
      (např. rozpouštědla nebo barvy)

Image Alt

4.1. Hořlavé pevné látky
        (např. zápalky)

Image Alt

4.2. Samovznětlivé látky
        (např. fosfor)
 

Image Alt

4.3. Látky nebezpečné ve vlhku
        (např. karbid vápenatý)

Image Alt

5.1. Okysličovadla     
        (např. umělá hnojiva)

Image Alt

5.2. Organický peroxid
        (např. soupravy pro opravu skelných vláken)

Image Alt

6.1. Toxické látky
        (např. pesticidy)

Image Alt

6.2. Infekční látky
        (např. krevní testy nebo medicínské vzorky)

Image Alt

7.   Radioaktivní látky
      (např. detektory kouře)

Image Alt

8.   Žíraviny
      (např. bělidla nebo čističe odpadů)

Image Alt

9.   Jiné nebezpečné látky a předměty
      (např. airbagy nebo magnety, telefony
       nebo přenosné počítače)

Image Alt

Jsou ještě nějaké další štítky, na které je třeba si dávat pozor?

Pokud uvidíte na předmětu, který chcete poslat, některý z níže uvedených štítků, kontaktujte nás

                                

Kde najdu další podrobnosti?

Pokud si nejste jisti, zda je zásilka nebezpečné zboží, požádejte výrobce nebo dodavatele o bezpečnostní list (Material Safety Data Sheet (MSDS)). Pokud je v něm uvedeno číslo UN, jedná se o nebezpečné zboží. Případně nás můžete kontaktovat.

 

Pro více informací navštivte sekci speciální přeprava sekci

Kdo za všechno zodpovídá?

Odpovědnost za to, že je nebezpečné zboží řádně označeno, zabaleno, opatřeno štítkem a řádnou dokumentací v souladu s nařízením země původu, tranzitu i určení, nese odesílatel.

 

Maximálně se vynasnažíme vám usnadnit splnění těchto povinností. S trochou týmové práce bude zaslání vašeho nebezpečného zboží dílem okamžiku.

Jak se tedy nebezpečné zboží posílá?

Pro zasílání nebezpečného zboží neexistuje standardní postup. Vždy záleží na tom, co posíláte. Neváhejte proto kontaktovat naše odborníky, kteří vám vždy poradí, případně s vámi projdou postup pro zasílání.

Pro více informací navštivte sekci Nebezpečné zboží nebo kontaktujte naše Oddělení služeb zákazníkům.

Přeprava nebezpečného zboží/Dangerous Goods/Hazardous Maerials (DG)

Poplatek: 2 700 Kč

 

Přeprava zásilek v suchém ledu/Dry Ice (DI)

Poplatek: 540 Kč

 

Přeprava lithiových baterií/Lithium Batteries (LB)

Poplatek: 270 Kč

 

Přeprava limitovaného množství nebezpečného zboží/Limited Quantity (LQ)

Poplatek: 540 Kč