Celní odbavení

Když posíláte zboží do zahraničí, může celní odbavení způsobit zpoždění zásilky. Podívejte se, co můžete u mezinárodních zásilek očekávat a jak zkrátit dobu na hranicích.

Základy celního odbavení

Zkontrolujte si přepravní předpisy

Odchylky ve směrnicích znamenají, že se mohou podmínky v různých zemích lišit. Dbejte na to, abyste byli dobře informováni o licenčních podmínkách, zvláštních opatřeních, omezeném a zakázaném zboží v zemi, do které exportujete.

Připravte si dokumentaci

Pokud se chcete vyvarovat zdržení na hranicích, je nezbytné mít požadované dokumenty předem. Zkontrolujte, že obchodní faktura obsahuje všechny nezbytné informace, protože podle toho budou celní úřady klasifikovat a zpracovávat vaši zásilku.

Cla a daně

Mezinárodní zásilky často podléhají dovozním clům a daním, ale to neznamená, že vás to musí zaskočit. Protože se liší podle místa určení a hodnoty zásilky, ujistěte se, že dobře víte, co budete muset vy nebo příjemce platit.

Začněte zasílat mezinárodně

Omezte nepříjemnosti a byrokracii s pomocí TNT

Ověření adresy

Celní úřad obvykle potřebuje ověřit původ a místo určení vaší zásilky. Naše databáze automaticky ověřuje adresy, což znamená, že víte předem, zda bude možné vaše zboží dopravit do místa určení.

Digitální obchodní faktura

Pro hladký průběh celního odbavení je správně vyplněná obchodní faktura nezbytná. Vytvoření digitální obchodní faktury v myTNT nebo stažení šablony z našich stránek tento proces urychlí.

Sledování zásilek door-to-door

Když vaše zásilka opustí zemi, neznamená to, že zmizí; vždycky byste měli mít možnost vědět, kde se právě nachází. Sledování zásilky vám umožní v rámci celého světa zjistit, kde právě je, a kdy očekáváme, že dorazí na místo určení.

Témata týkající se exportu a importu

Exportní odbavení

V souvislosti s požadavkem celních úřadů dokládat informace, zda se při vývozu jedná o obchodní či neobchodní zboží, Vás tímto žádáme o spolupráci a zasílání těchto podkladů pro veškeré celní vývozy s hodnotou nižší než 1 000 €.

Prahový limit 1 000 € se nemění, tj. na všechno zboží exportované mimo území EU nad tento limit MUSÍ být vždy vystaveno celní prohlášení.

 

V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb potřebujeme mít k dispozici údaj, zda je, či není požadováno vystavení elektronického celního prohlášení.

 

Preferovaný způsob, jak nám můžete sdělit požadovaný způsob exportního odbavení, je uvedení informace na faktuře (možno dopsat ručně): CLÍT ANO /CLÍT NE/ PROCLENO.

 

Pokud vám tento způsob nevyhovuje, je možné použít speciální formulář. Vyplněný formulář zašlete na e-mail celního oddělení (viz níže).

 

Formulář ke stažení

K celnímu odbavení prostřednictvím TNT je nutné mít s naší společností uzavřenou smlouvu o zastupování v celním řízení (plnou moc).

 

Plná moc ke stažení

Ohledně "Plných mocí" či v případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte:

 

Celní oddělení - Čechy

Tel.: 257 083 211
E-mail: ccl.prg@tnt.com

 

Celní oddělení - Morava

Tel.: 257 083 212
E-mail: ccl.brq@tnt.com

 

Zákaznický servis

Tel.: 848 000 868