Degvielas piemaksas Eiropā


TNT piemēro uz indeksu bāzētu degvielas piemaksu visiem sūtījumiem. Tā tiek noteikta atbilstoši petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degvielas tābrīža cenai ASV līča piekrastē (USGC) (balstoties uz ASV Enerģētikas informācijas pārvaldes (EIA) publicēto informāciju šeit).

Nedēļa

Nedēļas cena

Dolāri par galonu

Degvielas piemaksa

Visi pakalpojumi


No 2022. gada 1. augusta TNT degvielas piemaksa tiks koriģēta reizi nedēļā saskaņā ar tālāk norādīto tabulu.

TNT Eiropā

Cenu diapazons

Dolāri par galonu*

Degvielas piemaksa

* at least – but less than

Degvielas piemaksas indekss tiks piemērots ar divu nedēļu nobīdi. Piemēram, piemaksa 2019. gada 21. janvārī tika aprēķināta atbilstoši 11. janvārī izziņotajai vidējai cenai. Degvielas piemaksas izmaiņas stājas spēkā katru pirmdienu. Informācija par katras nedēļas degvielas piemaksu būs pieejama ap piektdienas laiku pirms piemērojamās piemaksas stāšanās spēkā.

TNT var piemērot ilgāku laika nobīdi, ja degvielas cenas publicēšana vietnē eia.gov tiek aizkavēta.

TNT patur tiesības mainīt degvielas piemaksas indeksu un tabulu bez iepriekšēja brīdinājuma. Gan piemaksas apmēru, gan ilgumu TNT nosaka tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem. Ja degvielas piemaksa pārsniedz maksimālo vērtību vai nesasniedz minimālo vērtību, vai notiek izmaiņas kontrolsliekšņos, iepriekš norādītā tabula tiks atjaunināta.

Degvielas piemaksa par katru TNT sūtījumu tiek izvērtēta, ņemot vērā neto pārvadājumu tarifus un tālāk minētās ar pārvadājumiem saistītās piemaksas.

No 2022. gada 22. augusta sezonas uzcenojums tiks piemērots, izvērtējot degvielas piemaksu par katru TNT starptautisko sūtījumu.

  •     pārāk lieli izmēri;
  •     piemaksa, ja sūtījumus nevar apstrādāt automatizētā konveijera iekārtā;
  •     piemaksa par nekrautnējamām (Non-Stackable) vienībām;
  •     piemaksa par sūtījuma atrašanos ārpus noteiktas zonas;
  •     saņēmējs sedz izmaksas;
  •     piemaksa par piegādi dzīvesvietā;
  •     piemaksa par nepareizu adresi;
  •     JAUNUMS: sezonas uzcenojums (tikai starptautiskiem sūtījumiem);

Vairāk informācijas par šīm piemaksām šeit.

Lūdzu, pārbaudiet šo lapu regulāri, lai uzzinātu papildus ziņas un jaunāko informāciju par degvielas piemaksu.