Droši pārvadājumi

Jūsu sūtījumi ir drošās rokās

Mūsu starptautiskās un vietējās komandas 24 stundas diennaktī rūpējas, lai tiktu ievēroti visaugstākie drošu pārvadājumu standarti — no sūtījuma paņemšanas līdz drošai tā piegādei turpat pilsētas robežās vai kur citur pasaulē.

Domājot par darbiniekiem, uzņēmuma īpašumu un klientu sūtījumiem, TNT nemitīgi turpina uzlabot drošības risinājumus, pievēršoties krimināla apdraudējuma un terorisma riska mazināšanas pasākumiem.

Mūsu drošības komanda

Visas organizācijas līmenī TNT ir izveidota starptautiska drošības komanda, kuras pārraudzībā ir visi ar drošību saistītie jautājumi, tostarp: globālās drošības stratēģijas izstrāde un ieviešana, standarti, sistēmu izstrāde, drošības pārraudzība, pieredzes apmaiņa, aviācijas drošības prasību ievērošana, atbalsts lokālajām drošības uzraudzības komandām un tieša kontakta nodrošināšana ar mūsu stratēģisko klientu augstāko vadību.
 

Par drošības jautājumiem ir atbildīgs TNT Starptautiskais muitas un drošības direktors, kurš ir tieši pakļauts TNT Starptautiskā tīkla pārvaldības izpilddirektoram. Katrai organizācijas struktūrvienībai un valstij ir atbildīgais par drošību, drošības komanda un ir izveidota efektīva struktūra drošības standartu un risku uzraudzībai valstu līmenī.
 

Paaugstināta riska zonās TNT ir ieviesti papildus drošības pasākumi, t. sk., drošības kontroles centri, GPS, drošības eskorts, paaugstināta kontrole atrašanās vietā utt.  Rūpēs par darbiniekiem, uzņēmuma īpašumu un klientu sūtījumiem TNT drošības informācija klasificēta kā ierobežotas pieejamības.

 

Drošu pārvadājumu vadlīnijas

TNT ir biedrs vairākās starptautiskās ekspress pārvadājumu asociācijās, kuru uzmanība ir veltīta gan muitas, gan drošības jautājumiem, sadarbojoties ar pārvaldības institūcijām un citiem nozares pārstāvjiem, lai paaugstinātu piegādes ķēdes drošību. Turklāt TNT organizācijas iekšienē ir izstrādātas daudzas drošības programmas, vadlīnijas, procesi un sistēmas, tostarp:

 

  • Drošības prasību apmācības
    Drošības jautājumiem tiek pievērsta uzmanība jauno darbinieku ievadapmācībās.  Atsevišķām amata pozīcijām ir izstrādātas arī specifiskas drošības apmācības, tādas kā Drošības izpratnes apmācības kurjeriem vai Zelta likumi, turklāt šīs apmācības pēc laika tiek atkārtotas.
  • Darbinieku un apakšuzņēmēju pārbaude
    Riska novēršanas ietvaros un saskaņojot ar valsts likumdošanu TNT ir izstrādāta politika darbinieku un apakšuzņēmēju pārbaudei.
  • Maršruta riska novējumsTNT ir ieviests pārvadājumu maršruta riska novērtēšanas process, kas nodrošina, ka visi esošie un jaunie pārvadājumu maršruti tiek novērtēti atbilstoši drošības prasībām.
  • TNT droša uzgabāšana pārvadāšanas laikā
    TNT pārvadājumu tīklā ir ieviestas vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka visas uzņēmuma struktūrvienībās ārpus darba laika un brīvdienās tiek ievērotas drošības prasības.

Drošas loģistikas sertifikāti

TNT tīklā ir ieviesti drošības standarti, kas ietver visus darbības aspektus, tostarp transportlīdzekļu drošību, piekļuves drošību, CCTV, apsardzes, trauksmes signalizācijas, apmācības utt. TNT drošības standarti ir balstīti uz TAPA standarta “C” līmeni. TNT visā pasaulē ir vairāk nekā 100 pārkraušanas punktu un depo, kas ir sertificēti atbilstoši TAPA “A” līmenim. Ir vēl vairāk TNT pārvaldītu atrašanās vietu, kas nav sertificētas pēc TAPA “A” līmeņa, bet darbojas saskaņā ar to. Drošības līmenis visās TNT tīkla atrašanās vietās atbilst riska novērtējumam, un ir ieviesti riska mazināšanas kontroles pasākumi. 
 

TNT visā pasaulē ir apņēmies ievērot vairākus muitas drošības standartus drošas piegādes ķēdes programmas ietvaros — ASV Muita, tirdzniecības partnerība pret terorismu (C-TPAT) sertifikāts (apstiprināts ASV līdz ASV muitas robežu un aizsardzības apstiprinājumu papildus C-TPAT ārvalstu apstiprinājumam) un 25 juridisku organizāciju atzītais komersants, kas sertificēts ES dalībvalstīs.
 

Turklāt TNT ir AEO sertificēts Norvēģijā, Šveicē un Taivānā, Ķīnā; Droša tirdzniecības sadarbība plus (STP+) sertificēts Singapūrā un Partneri aizsardzībā sertificēts Kanādā. TNT pievērš uzmanību visām lokālajām muitas un piegādes ķēdes drošības programmām, kuras ieviestas ar mērķi pastāvīgi sniegt drošus piegādes ķēdes pakalpojumus.

 

Aviācijas drošība

TNT ir izstrādāta pārbaudīta Aviācijas drošības programma, kurā uzsvars likts uz nemitīgiem uzlabojumiem un papildinājumiem, ņemot vērā jaunākos regulējošos noteikumus un tehnoloģiskos sasniegumus, kā arī ieviešot labas prakses paraugus. TNT visā pasaulē ir apņēmības pilns un aktīvi iesaistās sarunās ar regulējošajām organizācijām un nozares pārstāvjiem, lai uzlabotu savus aviācijas drošības standartus.