Preprava tovaru

Pýtate sa, či dokážeme prepraviť váš tovar? Pozrite sa nižšie na rôzne kategórie.

Obmedzený a zakázaný tovar

Aj keď sa na základe niektorých predpisov na niektorý tovar vzťahujú obmedzenia, neznamená to, že ich nemôžeme doručovať. Závisí to však od typu tovaru, jeho množstva a destinácie. Rôzne krajiny majú svoje vlastné pravidlá o tom, čo môže a nemôže prekročiť hranice. Takže, ak chcete odoslať čokoľvek, čo je klasifikované ako obmedzený tovar, musíte nás o tom informovať.


Typy nebezpečného tovaru

Lítiové batérie

Ak sú lítiové batérie nesprávne zabalené alebo sa počas prepravy poškodia, môžu skratovať, čo spôsobí ich prehriatie alebo vznietenie.

Spreje a aerosóly

Stlačený plyn, vďaka ktorému tieto položky fungujú, je nebezpečný a v prípade nesprávneho zabalenia môže vybuchnúť.

Náterové látky a laky

Olejové a sprejové náterové látky a niektoré typy lakov sa môžu za určitých podmienok prehriať a začať horieť.

Parfumy

Alkohol, ktorý patrí medzi horľavé látky, je základnou zložkou takmer všetkých parfumov a kolínskych vôd.

Začnite posielať s TNT

  • Pre firmy každej veľkosti
  • Zvýhodnené ceny pre častých zákazníkov
  • Váš balík vyzdvihneme, aby sme vám ušetrili čas
  • Okamžitý výpočet predbežnej ceny v myTNT 2